Wiadomości - 23 stycznia 2024

Wstrzymanie nowych inwestycji mieszkaniowych przełożyło się na głęboki spadek rynku prefabrykacji betonowej

Wojna w Ukrainie w połączeniu z bardzo wysoką inflacją sprawiły, że gwałtownie wyhamował popyt na mieszkania. Po kilkuletnim okresie wzrostów aktywności i wartości realizowanych robót, w II poł. 2022 r. rozpoczęła się wyraźna korekta w obszarze budownictwa kubaturowego. Deweloperzy ograniczyli rozpoczynanie nowych projektów inwestycyjnych. Dla rynku prefabrykacji betonowej przełożyło się to na silne załamanie popytu ze strony budownictwa kubaturowego, które sprawiło, że cały 2022 r. zamknął się niższym wolumenem sprzedanych elementów prefabrykowanych.  

 

Sytuacja rynkowa w 2023 r. w budownictwie kubaturowym stała pod znakiem powszechnego nastroju wyczekiwania na uspokojenie sytuacji inflacyjnej, która umożliwiłaby powrót do obniżek stóp procentowych. Zarówno deweloperzy, jak i potencjalni kupujący wyczekiwali również na uspokojenie sytuacji inwestycyjnej związanej z wojną w Ukrainie i na powiew optymizmu w całej gospodarce. W I poł. 2023 r. skumulowany spadek nowo rozpoczynanych mieszkań w Polsce sięgał niemal 29% w ujęciu rocznym.

 

Wyhamowanie spadków inwestycji wystąpiło w budownictwie mieszkaniowym wraz z początkiem obowiązywania programu „Bezpieczny kredyt 2%”. W lipcu br. liczba nowo rozpoczętych budów była już na poziomie lipca 2022 r., a od sierpnia występują regularnie kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. Sytuacja taka daje nadzieję, że zagregowany poziom dla całego 2023 r. będzie co najwyżej o 10% niższy niż poziom z 2022 r., a od 2024 r. powrócą zdecydowane wzrosty ruchu budowlanego w mieszkaniówce.

 

Aby jednak odbicie pod względem nowych budów w budownictwie mieszkaniowym przełożyło się na znaczący wzrost popytu na materiały konstrukcyjne, musi minąć kilka dodatkowych kwartałów. W najnowszym raporcie PMR Rynek prefabrykacji betonowej w Polsce 2023, zaprezentowano trzy scenariusze rozwoju rynku prefabrykacji betonowej w nadchodzących latach w zależności od ukształtowania się wpływu tych kluczowych czynników rynkowych. Z przeprowadzonej analizy wyraźnie wynika, że rynek czeka w najbliższych latach zdecydowany spadek popytu.

Silna koncentracja rynku prefabrykacji betonowej

Analitycy PMR wskazują, że aktualnie w Polsce działa ok. 250 firm produkujących elementy ciężkiej prefabrykacji betonowej. Kluczowe znaczenie dla obrazu rynku mają jednak największe przedsiębiorstwa. Udział czołowej piętnastki największych firm to ponad 42% całego polskiego rynku (sprzedaży ciężkich elementów prefabrykacji betonowej w Polsce). Gdy zwiększymy grupę największych producentów elementów ciężkiej prefabrykacji betonowej do 50, udział tych podmiotów w polskim rynku wzrośnie już do ponad 70%.

Prefabrykacja betonowa popularna na placach budów

Prefabrykowane elementy betonowe są znanym i stosunkowo powszechnie stosowanym rozwiązaniem podczas realizacji większości rodzajów inwestycji. Analitycy PMR oceniają, że obecnie:

 

  • elementy ciężkiej prefabrykacji betonowej stosuje ok. 7,5 tys. dużych firm wykonawczych (o zatrudnieniu powyżej 9 pracowników),
  • w grupie małych firm budowlanych, ponad 28 tys. z nich deklaruje stosowanie technologii ciężkich prefabrykatów budowlanych w działalności konstrukcyjnej.

Poniższe wyniki pochodzą z badania koniunktury budowlanej realizowanego w PMR w sierpniu 2023 r. (badanie Koniunktury Budowlanej jest realizowane przez PMR corocznie od 2004 r. na próbie dużych i małych firm będących tzw. generalnymi wykonawcami prac budowlanych).

Kiedy nastąpi poprawa koniunktury rynkowej?

Rynek prefabrykacji betonowej w Polsce w ostatnich latach rozwijał się w szybkim tempie. Średnia nominalna dynamika wzrostu wartości rynku (CAGR) w latach 2017-2021 wynosiła blisko 17%.

 

2022 r. przyniósł co prawda wzrost wartości rynku ciężkiej prefabrykacji betonowej w ujęciu nominalnym, jednak ze względu na silną inflację, która występowała w tym segmencie rynku, w ujęciu realnym rynek skurczył się o ok. 7%. 2023 r. to silny spadek popytu na produkty prefabrykacji betonowej, występujący szczególnie w części związanej z budownictwem kubaturowym. Co prawda utrzymuje się relatywnie stabilna sytuacja w obszarze budownictwa inżynieryjnego, jednak spadki w budownictwie kubaturowym są decydującym czynnikiem przesądzającym o wystąpieniu spadku całego rynku budowlanego w 2023 r. Osłabienie popytu i zaostrzona konkurencja między producentami elementów prefabrykacji betonowej sprawiają, że również na tym rynku 2023 r. zamknie się silnym spadkiem.

 

Prognozujemy, że 2024 r. przyniesie poprawę o tyle, że zmniejszy się dynamika tendencji spadkowej. Odbicie powróci na rynek elementów prefabrykacji betonowej począwszy od 2025 r. Głównym czynnikiem jest spodziewany realny wpływ na analizowany rynek ożywienia w obszarze inwestycji kubaturowych, które w 2025 i 2026 r. będą już generowały zwiększony popyt na betonowe elementy prefabrykowane. Rynek powróci do nominalnego poziomu z rekordowego pod tym względem 2022 r. dopiero w roku 2027.

 

Szczegółowe informacje znaleźć można w raporcie PMR „Rynek prefabrykacji betonowej w Polsce 2023 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028”, do zapoznania z którym serdecznie zachęcamy. Prognozy i perspektywy rozwoju rynku prefabrykacji betonowej zaprezentowane w raporcie uwzględniają wpływ wojny w Ukrainie na polski rynek budowlany i są kompatybilne z najnowszymi prognozami wartości produkcji budowlano-montażowej opracowywanymi cyklicznie przez PMR.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Szymon Jungiewicz

Construction Business Unit Director