Pricing

 

Podnieś rentowność prowadzonej działalności.

Dariusz Śmiejkowski

Chief Executive Officer

 

 

ANALIZA POLITYKI CENOWEJ

Zidentyfikuj obszary wzrostu rentowności i wolumenu

Typowe elementy prac:

 • analiza strategii cenowej konkurentów – pozycjonowania, modeli cenowych i spójności prowadzonej polityki
 • analiza poziomu, metod różnicowania oraz dynamiki cen, rabatów i promocji oraz ich wpływu na rentowność i wolumen sprzedaży produktów i usług
 • analiza skłonności klientów do zapłaty oraz elastyczności cenowej produktów
 • kwantyfikacja potencjału usprawnień w różnych obszarach i symulacje efektów proponowanych zmian
 • budowa mapy obszarów potencjalnych usprawnień i priorytetyzacja działań

NARZĘDZIA MONITOROWANIA CEN I RENTOWNOŚCI

Wyposaż sprzedawców oraz specjalistów zajmujących się ustalaniem cen w odpowiednie narzędzia

Typowe elementy prac:

 • wybór i definicja właściwych wskaźników oceny polityki cenowej, sprzedaży i rentowności
 • budowa systemu monitorowania w rozwiązaniach typu ERP, BI, CRM lub POS
 • wdrażanie systemów eskalacji i obsługi wyjątków od przyjętych reguł

OPTYMALIZACJA CEN, RABATÓW I PROMOCJI

Podnieś rentowność lub wolumen sprzedaży

Typowe elementy prac:

 • dopasowanie cen do strategii biznesowej na poziomie przedsiębiorstwa, kraju, kategorii, grup produktowych lub segmentów klienta
 • maksymalizacja marży całkowitej i sprzedaży wybranych produktów
 • zapewnienie minimalnej rentowności sprzedaży na poziomie produktu oraz klienta
 • uwzględnienie cen i poziomów rabatowania konkurentów w wycenie produktów
 • wybór i wdrożenie wybranych metod różnicowania cen i rabatów np. na podstawie wartości produktu lub różnic w skłonności do zapłaty różnych segmentów klienta
 • różnicowanie, koordynacja lub unifikacja cen między kanałami sprzedaży
 • budowa systemów rabatowych i bonusowych zorientowanych na realizację wybranych celów przedsiębiorstwa

OPTYMALIZACJA PROCESÓW CENOWYCH

Wprowadź efektywne procesy ustalania cen, rabatowania i zarządzania promocjami

Typowe elementy prac:

 • wdrożenie logiki cenowej gwarantującej utrzymanie optymalnego poziomu rentowności w długim okresie
 • wdrożenie procesów cenowych m.in. aktualizacji cen, korekt kursowych, okresowych podwyżek inflacyjnych, negocjacji cenowych, przetargów i aukcji, przeglądów udzielonych rabatów i bonusów, oceny efektów promocji
 • optymalizacja procesów cenowych z wykorzystaniem segmentacji klienta
 • przygotowanie sił sprzedaży do negocjacji handlowych
 • budowa informacji o podwyżkach, rabatach lub promocjach dla klientów B2B oraz konsumentów
 • szkolenia i warsztaty dla działów sprzedaży i specjalistów zarządzających cenami
 • opracowanie specyfikacji biznesowych niezbędnych zmian informatycznych dla wdrażanych procesów
 • budowa indywidualnych rozwiązań IT dla zarządzania cenami
Szukasz najlepszego rozwiązania dla dalszego rozwoju swojej firmy?

Porozmawiaj z nami już dzisiaj!

Monika Szczypta

Senior Business Development Manager

 

Tel.: +48 607 979 580