Doradztwo

 

Wspieramy firmy w wyborze i wdrażaniu optymalnych strategii rozwoju. Pomagamy w budowie i efektywnym wdrażaniu strategii biznesowych, fuzjach i przejęciach oraz transformacjach cyfrowych. Podnosimy efektywność marketingu, sprzedaży i poprawiamy rentowność dzięki optymalizacjom w obszarze zarządzania cenami.

Dariusz Śmiejkowski

Chief Executive Officer

 

 

WZROST EFEKTYWNOŚCI MARKETINGU

Przekształć marketing w narzędzie wsparcia działań sprzedażowych, analiz konkurencji i klienta.

Korzyści:                                   

 • dotarcie do większej liczby klientów z komunikacją wartości oraz budowa rozpoznawalności marki
 • maksymalizacja zwrotu z wydatków promocyjnych i reklamowych (RoAS)
 • reorientacja działań marketingu na wsparcie sprzedaży i generowanie szans sprzedażowych
 • budowa kompetencji analizy konkurencyjnej oraz klienta

STRATEGIA WZROSTU SPRZEDAŻY

Podnieś wyniki sprzedaży. Wprowadź lepsze procesy i narzędzia sprzedaży.

Korzyści:                                  

 • trwały wzrost sprzedaży dzięki optymalizacji działań na poziomie rynków i segmentów klienta
 • budowa planów sprzedaży oraz narzędzi efektywnego dotarcia do klienta
 • tworzenie środowiska pracy sprzedawców pozwalającego na realizacje pełni ich indywidualnego potencjału
 • tworzenie bardziej skutecznych systemów wynagrodzeń oraz struktur organizacyjnych

BUDOWA STRATEGII BIZNESU

Zbuduj realistyczną strategię opartą na analizie rynku, koncentrującą się na trwałych przewagach konkurencyjnych, potrzebach klientów i rentownych obszarach wzrostu.

Korzyści:

 • budowa trwałych przewag konkurencyjnych
 • koncentracja działalności firmy na potrzebach klientów oraz rentownych obszarach wzrostu
 • właściwa priorytetyzacja i planowanie działań
 • obiektywna ocena opcji strategicznych i udział ekspertów branżowych w pracach nad strategią

WYŻSZA RENTOWNOŚĆ DZIĘKI PRICINGOWI

Podnieś rentowność prowadzonej działalności.

Korzyści:

 • wyższa rentowność dzięki zmianom cen regularnych, dopłat, rabatów, promocji oraz innych warunków handlowych
 • optymalizacja cen bazująca na analizach polityki cenowej i pozycjonowania głównych konkurentów oraz badaniach klientów
 • budowa narzędzi monitorowania rentowości klientów, kontraktów i indywidualnych transakcji
 • pomoc w procesach negocjacji, podwyżek oraz programach wewnątrzorganizacyjnych zmian podejścia pracowników do rentowności

TRANSFORMACJA CYFROWA

Osiągnij przewagę konkurencyjną dzięki transformacji cyfrowej. Zminimalizuj ryzyko wdrożeniowe. Wykorzystaj potencjał rynku poprzez kompleksową optymalizację procesów, rozwój nowych platform cyfrowych i wdrożenie innowacyjnych technologii.

Nasze podejście:                          

 • ocena korzyści dla klientów i firmy
 • dobór właściwych technologii
 • minimalizacja ryzyka wdrożeniowego, realistyczne czasowo i kosztowo planowanie oraz sprawne wdrożenie projektu
 • ekspercki dobór najbardziej wiarygodnych partnerów

FUZJE I POŁĄCZENIA

Wykorzystaj łączenie i przekształcanie przedsiębiorstw, aby zwiększyć skalę działalności i zdolność konkurowania na rynku.

Nasze podejście:                                        

 • identyfikacja potencjalnych kandydatów do przejęcia
 • właściwa wycena dzięki badaniu przedinwestycyjnemu (Due Diligence)
 • osiągnięcie założonych efektów rynkowych dzięki skutecznemu przeprowadzeniu całego procesu
 • optymalizacja procesowa, rynkowa i kosztowa połączonych organizacji
29/07/2021
Wzrosty cen materiałów budowlanych
Dynamiczne wzrosty cen materiałów budowlanych i niepewność odnośnie dalszego rozwoju sytuacji zwiększają poziom ryzyka na rynku budowlanym i inwestycyjnym. Coraz trudniej przygotowywać oferty na generalne wykonawstwo, szczególnie w wypadku dużych i długotrwałych inwestycji. Inwestorzy także mają utrudnione zadanie pod kątem zakładania kosztów budowy w swoich projektach. Kluczową kwestią jest zdiagnozowanie i oszacowanie najbardziej prawdopodobnego scenariusza […]
20/05/2019
Opracowanie strategii wejścia na rynek przenośnych generatorów prądu
Nasz klient, światowy lider w produkcji przenośnych generatorów prądu, zwrócił się do PMR z zapytaniem o możliwość przeprowadzenia badania rynku generatorów prądu w kategorii do 12kW. Badanie pozwoliło na opracowanie strategii wejścia na rynek Rosji, Ukrainy, Polski i Czech. Cele projektu Badanie to miało być wstępem do opracowania strategii wejścia na rynek Rosji, Ukrainy, Polski i […]
03/04/2019
Optymalizacja cen przy użyciu badania elastyczności cen
PMR przeprowadził badania elastyczności cen i ich optymalizacji w trzech sieciach sprzedaży. Projekt wykonaliśmy na zlecenie jednego z głównych graczy w branży sklepów typu convenience. Cele projektu Dla sprzedawców detalicznych, którzy oferują produkty o długim cyklu życia, badania elastyczności cen mają szczególne znaczenie. Do takich produktów w głównej mierze ogranicza się oferta convenience stores. Istotną informacją […]
09/04/2016
Doradztwo w procesie przejęcia firmy na rynku FMCG
Cele projektu Naszemu klientowi – jednej z wiodących firm w branży dystrybucji dóbr FMCG w Europie Środkowo-Wschodniej – zaoferowaliśmy doradztwo w procesie przejęcia firmy działającej na rynku polskim. Wykonaliśmy projekt due diligence w odniesieniu do spółki, którą nasz klient zamierzał nabyć. Podpowiedzieliśmy mu, jaką decyzję inwestycyjną najlepiej podjąć, jak zabezpieczyć się przed ryzykiem i na jakie kolejne […]
Nasze podejście do projektów badawczych:
otwartość i konstruktywność w komunikacji z klientem
rekomendacje oparte na faktach, dobrych praktykach, znajomości mechanizmów rynkowych oraz doświadczeniu
wyraźne oddzielenie analiz opartych na faktach od prognoz, symulacji oraz pracy kreatywnej
zespoły projektowe budujemy tylko ze specjalistów z dużym doświadczeniem
przejrzyste i ustrukturyzowane podejście do projektu określające jego zakres, cele, założenia, hipotezy, wyłączenia, zasoby oraz czas
nie rozpoczynamy prac, zanim nie zrozumiemy potrzeby klienta oraz poziomu wsparcia dla projektu w organizacji
Szukasz najlepszego rozwiązania dla dalszego rozwoju swojej firmy?

Porozmawiaj z nami już dzisiaj!

Monika Szczypta

Senior Business Development Manager

 

Tel.: +48 607 979 580