Oceń wielkość i potencjał wzrostu danego rynku. Zrozum otoczenie makroekonomiczne, prawne i społeczne.
Poznaj liczbę działających na rynku podmiotów, wykorzystywane modele biznesowe i procesy, kluczowe elementy infrastruktury i dostępność wybranych usług.
Agnieszka Figiel

Senior Researcher

 

 

 

HISTORYCZNA I PROGNOZOWANA
DYNAMIKA RYNKU

Zobacz, w jaki sposób rozwijały się historycznie poszczególne segmenty rynku, jaką mają obecnie wielkość i jakie są prognozy wzrostu każdego z tych segmentów. Zastanów się, czy plany firmy odzwierciedlają przyszły kształt rynku.

ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH
KANAŁÓW SPRZEDAŻY

Poznaj wielkość poszczególnych kanałów sprzedaży oraz dynamikę ich wzrostu. Oceń własną pozycję konkurencyjną w każdym kanale i dokonaj priorytetyzacji działań handlowych.

PLANY INWESTYCYJNE PRZEDSIĘBIORSTW

Zrozum plany inwestycyjne głównych przedsiębiorstw w branży. Zdobądź informacje o trwających inwestycjach, przyszłym potencjale podaży, wdrażanych technologiach i ich wpływie na obecną i przyszłą przewagę kosztową na rynku.

CYKLICZNOŚĆ PROCESÓW

Zrozum sezonowość podaży i popytu oraz ich wpływ na m.in. zapotrzebowanie na zasoby, logistykę oraz politykę cenową.

STRUKTURY PODMIOTÓW i RODZAJE MODELI BIZNESOWYCH

Poznaj strukturę przedsiębiorstw na danym rynku pod względem modelu biznesowego, lokalizacji i zasięgu terytorialnego, wielkości sprzedaży, liczby pracowników i innych charakterystyk.

DOSTĘPNOŚĆ KLUCZOWYCH ZASOBÓW

Sprawdź dostępność kluczowych zasobów. Określ warunki potrzebne do pozyskania zasobów, których brakuje na rynku.

Szukasz najlepszego rozwiązania dla dalszego rozwoju swojej firmy?

Porozmawiaj z nami już dzisiaj!

Monika Szczypta

Senior Business Development Manager

 

Tel.: +48 607 979 580
Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.