Badania rynku

 

Oceń wielkość i potencjał wzrostu danego rynku. Zrozum otoczenie społeczne, makroekonomiczne i prawne.

Poznaj liczbę działających na rynku podmiotów, wykorzystywane modele biznesowe i procesy, kluczowe elementy infrastruktury i dostępność wybranych usług.
Agnieszka Figiel

Senior Researcher

 

 

 

HISTORYCZNA I PROGNOZOWANA
DYNAMIKA RYNKU

Zobacz, w jaki sposób rozwijały się historycznie poszczególne segmenty rynku, jaką mają obecnie wielkość i jakie są prognozy wzrostu każdego z tych segmentów. Zastanów się, czy plany firmy odzwierciedlają przyszły kształt rynku.

ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH
KANAŁÓW SPRZEDAŻY

Poznaj wielkość poszczególnych kanałów sprzedaży oraz dynamikę ich wzrostu. Oceń własną pozycję konkurencyjną w każdym kanale i dokonaj priorytetyzacji działań handlowych.

PLANY INWESTYCYJNE PRZEDSIĘBIORSTW

Zrozum plany inwestycyjne głównych przedsiębiorstw w branży. Zdobądź informacje o trwających inwestycjach, przyszłym potencjale podaży, wdrażanych technologiach i ich wpływie na obecną i przyszłą przewagę kosztową na rynku.

CYKLICZNOŚĆ PROCESÓW

Zrozum sezonowość podaży i popytu oraz ich wpływ na m.in. zapotrzebowanie na zasoby, logistykę oraz politykę cenową.

STRUKTURY PODMIOTÓW i RODZAJE MODELI BIZNESOWYCH

Poznaj strukturę przedsiębiorstw na danym rynku pod względem modelu biznesowego, lokalizacji i zasięgu terytorialnego, wielkości sprzedaży, liczby pracowników i innych charakterystyk.

DOSTĘPNOŚĆ KLUCZOWYCH ZASOBÓW

Sprawdź dostępność kluczowych zasobów. Określ warunki potrzebne do pozyskania zasobów, których brakuje na rynku.

Panel konsumencki

PMR dysponuje własnym internetowym Panelem Konsumenckim, gdzie realizujemy badania na potrzeby własne oraz naszych klientów. W trosce o najwyższy standard realizowanych badań i uzyskiwanych wyników Panel Konsumencki PMR znajduje się pod naszą nieustanną opieką. Dbamy o strukturę panelu, kontrolujemy jakość odpowiedzi panelistów i monitorujemy całe proces zarządzania panelem. Jest on administrowany przez SW Research.

Zalety Panelu
dokładne informacje nt. panelistów: cechy społeczno-demograficzne, profil
zmotywowani paneliści, biorący udział tylko w naszych badaniach
behawioralny, zachowania konsumenckie
możliwość realizacji dużych prób
struktura panelu odpowiadająca strukturze populacji (mozliwość realizacji prób reprezentatywnych i prób celowo-kwotowych)
Szukasz najlepszego rozwiązania dla dalszego rozwoju swojej firmy?

Porozmawiaj z nami już dzisiaj!

Monika Szczypta

Senior Business Development Manager

 

Tel.: +48 607 979 580