Wykorzystaj łączenie i przekształcanie przedsiębiorstw, aby zwiększyć skalę działalności i zdolność konkurowania na rynku

Dariusz
Śmiejkowski

Chief Executive Officer

IDENTYFIKACJA POTENCJALNYCH
PRZEDSIĘBIORSTW

Wybierz właściwe przedsiębiorstwo do przejęcia
lub połączenia

Typowe elementy prac:

 • określenie celów akwizycji lub fuzji
 • definicja kryteriów wyboru m.in. poszukiwanych przewag konkurencyjnych lub kompetencji, możliwości zwiększenia skali działalności lub dopracowania modelu biznesowego
 • identyfikacja oraz ocena przedsiębiorstw do przejęcia lub połączenia w trakcie analizy rynku
 • przygotowanie propozycji podjęcia rozmów

ANALIZA PRZEDINWESTYCYJNA I NEGOCJACJE WARUNKÓW TRANSAKCJI

Wyceń przedsiębiorstwo w trakcie analizy przedinwestycyjnej i przeprowadź skuteczne negocjacje

Typowe elementy prac:

 • wycena spółek przed zawarciem transakcji – propozycja wyceny lub weryfikacja proponowanej ceny i dodatkowych warunków zakupu
 • reprezentowanie klienta w procesie negocjacji
 • badania przedinwestycyjne łączonych przedsiębiorstw dla kupujących i sprzedających w dziedzinie finansów, podatków, zmian prawnych, rynkowych, operacyjnych oraz IT (Due Diligence)
 • ocena ryzyka inwestycyjnego

SKUTECZNE PRZEPROWADZENIE ZAKUPU

Osiągnij założone efekty, dobrze przygotowując oraz prowadząc cały proces

Typowe elementy prac:

 • opracowanie strategii rozwoju połączonych przedsiębiorstw
 • przygotowanie finansowania transakcji M&A
 • skuteczne wydzielenie sprzedawanego biznesu w procesie M&A (carve-out)
 • sporządzanie umów inwestycyjnych zabezpieczających właściwy przebieg transformacji i ograniczenie zidentyfikowanych rodzajów ryzyka inwestycyjnego
 • komunikacja zmian do właścicieli, menadżerów, pracowników, klientów, dostawców i innych interesariuszy

OPTYMALIZACJA PROCESOWA I KOSZTOWA

Wykorzystaj pełny potencjał rynkowy i ekonomiczny połączonych organizacji

Typowe elementy prac:

 • wsparcie potransakcyjne obejmujące integracje połączonych biznesów (Post Merger Integration)
 • łączenie poszczególnych funkcji organizacji m.in. marketingu, sprzedaży, produkcji, logistyki, IT, HR oraz finansów
 • łączenie usług i portfeli produktowych oraz procesów obsługi klienta
 • optymalizacja łączonych firm od strony organizacyjnej, rynkowej oraz kosztowej, restrukturyzacja i reorganizacja części biznesu
Dobrze przeprowadzane połączenia i przejęcia są źródłem synergii dla kupujących i najkorzystniejszą formą wyjścia z biznesu dla sprzedających
dodatkowa sprzedaż wynikająca z szerszych relacji biznesowych, bardziej kompleksowej oferty, większego zasięgu geograficznego, większej rozpoznawalności oraz nowych usług i produktów stworzonych w wyniku transakcji
możliwość współdzielenia kompetencji menadżerskich i specjalistycznych, wiedzy i umiejętności oraz istniejących rozwiązań organizacyjnych, np. produkcyjnych, logistycznych i informatycznych
poprawa sytuacji finansowej połączonych organizacji, m.in. eliminacja zdublowanych funkcji i zasobów, korzyści podatkowe i większa dźwignia finansowa
podniesienie efektywności wewnętrznych inwestycji, w szczególności możliwość uzyskania tych samych efektów mniejszym nakładem środków
znacząca poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa z perspektywy klienta
sprzedaż krzyżowa produktów i usług obu firm
poprawa pozycji negocjacyjnej w stosunku do dostawców dzięki m.in. większej skali działalności lub zmiany struktury rynku
większa dywersyfikacja działalności, np. w sytuacji przejęcia lub fuzji z przedsiębiorstwem zagranicznym
PRZYGOTOWANIE FIRMY DO SPRZEDAŻY
Zreorganizuj sprzedawane przedsiębiorstwo, aby uzyskać maksymalną cenę
określenie celów oraz brzegowych parametrów sprzedaży, m.in. okresu, który może być wykorzystany na przygotowanie przedsiębiorstwa do sprzedaży
wydzielenie i optymalizacja głównej części biznesu będącej przedmiotem transakcji pod względem maksymalizacji EBITDA, przychodów lub udziałów rynkowych w zależności od przewidywanych albo uzgodnionych preferencji strony kupującej
sprzedaż lub inna forma dezinwestycji pozostałych części biznesu
identyfikacja i ocena potencjalnych funduszy oraz inwestorów strategicznych
przygotowanie propozycji podjęcia rozmów
reprezentowanie klienta w procesie negocjacji
Szukasz najlepszego rozwiązania dla dalszego rozwoju swojej firmy?

Porozmawiaj z nami już dzisiaj!

Monika Szczypta

Senior Business Development Manager

 

Tel.: +48 607 979 580
Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.