Badania cen

 
Pozyskaj dane o cenach konkurentów lub dostawców.
Obserwuj dynamikę zmian cen, zakres i głębokość promocji cenowych oraz rabatów jak również różnicowanie cen pomiędzy kanałami sprzedaży i lokalizacjami. Porównuj ceny poszczególnych marek, grup produktowych i produktów.
Agnieszka Figiel

Senior Researcher

 

 

 

CENY KONKURENTÓW LUB DOSTAWCÓW

Poznaj ceny konkurencyjnych produktów lub usług. Zrozum politykę cenową konkurentów w głównych kategoriach produktowych.

AKCEPTOWALNE POZIOMY CEN

Poznaj akceptowalne poziomy cen dla poszczególnych grup produktowych, produktów i usług. Zrozum wpływ wybranych cech produktów i usług na różnicowanie cen w ramach kategorii lub grupy produktowej. Wyniki badań wykorzystaj do optymalizacji cen lub produktów.

ANALIZA PROCESU PORÓWNYWANIA CEN

Prześledź proces porównywania cen, źródła informacji wykorzystywane przez potencjalnych klientów oraz sposób analizowania przez nich relacji cena – wartość. Porównaj wzorce zachowania różnych segmentów klienta, aby zrozumieć, jak wygląda proces decyzyjny klienta i które jego etapy są kluczowe z perspektywy decyzji o zakupie.

PLANOWANE ZMIANY CEN

Określ prawdopodobne scenariusze przyszłych zmian cen w głównych segmentach rynku. Zrozum, jaka część rynku planuje podwyżki lub obniżki cen, dlaczego i w jakiej skali. Przygotuj się na zmiany od strony zakupowej oraz sprzedażowej.

ANALIZA WIZERUNKU CENOWEGO

Sprawdź, co klienci myślą o cenach, m.in. stosunku cen do wartości produktów lub usług, sposobie ich komunikacji, częstotliwości zmian i łatwości ich porównywania. Zobacz, w jaki sposób wizerunek cenowy wpływa na częstotliwość wizyt, wielkość koszyka zakupowego oraz inne wyniki sprzedaży.

ANALIZA PROMOCJI CENOWYCH

Monitoruj promocje cenowe konkurentów. Analizuj rodzaje, czas trwania, wykorzystywane narzędzia marketingowe oraz zmiany cen. Wykorzystaj te informacje do optymalizacji własnej polityki promocyjnej.

Panel konsumencki

PMR dysponuje własnym internetowym Panelem Konsumenckim, gdzie realizujemy badania na potrzeby własne oraz naszych klientów. W trosce o najwyższy standard realizowanych badań i uzyskiwanych wyników Panel Konsumencki PMR znajduje się pod naszą nieustanną opieką. Dbamy o strukturę panelu, kontrolujemy jakość odpowiedzi panelistów i monitorujemy całe proces zarządzania panelem. Jest on administrowany przez SW Research.

Zalety Panelu
dokładne informacje nt. panelistów: cechy społeczno-demograficzne, profil
zmotywowani paneliści, biorący udział tylko w naszych badaniach
behawioralny, zachowania konsumenckie
możliwość realizacji dużych prób
struktura panelu odpowiadająca strukturze populacji (mozliwość realizacji prób reprezentatywnych i prób celowo-kwotowych)
Szukasz najlepszego rozwiązania dla dalszego rozwoju swojej firmy?

Porozmawiaj z nami już dzisiaj!

Monika Szczypta

Senior Business Development Manager

 

Tel.: +48 607 979 580
Zalety Panelu
dokładne informacje nt. panelistów: cechy społeczno-demograficzne, profil
zmotywowani paneliści, biorący udział tylko w naszych badaniach
behawioralny, zachowania konsumenckie
możliwość realizacji dużych prób
struktura panelu odpowiadająca strukturze populacji (mozliwość realizacji prób reprezentatywnych i prób celowo-kwotowych)