Priorytetem dla PMR Ltd. Sp. z o.o. (“PMR”) jest zapewnienie najwyższego standardu usług. Zadanie to jest realizowane zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi i dzięki ciągłemu doskonaleniu metod, narzędzi i usług. 

 

   Zasady ogólne 
 1. PMR zezwala na kopiowanie i drukowanie bezpłatnych i powszechnie dostępnych informacji, publikowanych na stronach internetowych www.pmrmarketexperts.com, z wyjątkiem informacji, które są dostępne wyłącznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, zapytania, kontaktu lub zamówienia i podaniu danych kontaktowych.  
 2. PMR zezwala na kopiowanie i drukowanie bezpłatnych i powszechnie dostępnych komunikatów i materiałów, tj. komunikatów prasowych, otwartych wiadomości i artykułów, które są dostępne bez konieczności podawania danych kontaktowych lub wypełniania formularzy kontaktowych, rejestracyjnych lub zamówień. 
 3. Komunikaty i materiały, których nie można kopiować i drukować bez pisemnej zgody PMR to: artykuły, analizy, wykresy, raporty i aktualności, które są dostępne wyłącznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, zapytania, kontaktu lub zamówienia i po podaniu danych kontaktowych, a także które są udostępniane po otrzymaniu e-mailingu lub e-newslettera od PMR. 

  Dozwolone korzystanie 
 4. Cytowanie danych, analiz, artykułów, informacji PMR jest możliwe, ale może odbywać się na następujących zasadach: 

  4.1 
  wszystkie części tekstu, obrazy, grafiki lub tabele powinny być opatrzone adnotacją „Źródło: PMR”; 

  4.2  w przypadku analityka PMR: należy wskazać jego imię, nazwisko, stanowisko oraz nazwę PMR jako pracodawcy; 

  4.3  cytowany tekst nie może być modyfikowany ani prezentowany poza kontekstem. 
 5. W przypadku cytowania informacji lub artykułów udostępnianych przez PMR za pośrednictwem Internetu, logo wraz z linkiem do strony internetowej PMR będzie prezentowane w sposób przedstawiony poniżej:

  [LOGOTYP PMR]
  Kod HTML:
  <a href=http://www.pmrmarketexperts.com/ target=”_blank” style=”border: none”>
  <img src=https://www.pmrmarketexperts.com/files/Logo_PMR_Market_Experts.png alt=”PMR Market Experts” style=”width: 347px; height: 66px; border: none”>
  </a>

  Zastosowanie komercyjne 
 6. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie komunikatów i materiałów PMR, bez uprzedniej zgody PMR, jest surowo zabronione. Wszelkiego rodzaju wykorzystywanie danych lub analiz w sposób inny niż opisany w Polityce cytowania lub umieszczanie jakichkolwiek odniesień do PMR w reklamach, komunikatach prasowych, prezentacjach lub innego rodzaju materiałach informacyjnych, marketingowych lub biznesowych wymaga każdorazowej zgody PMR. PMR odpowie na każde takie zapytanie w najkrótszym możliwym terminie. 

  Sztuczna inteligencja 
 7. Jakiekolwiek korzystanie przez aplikacje sztucznej inteligencji z komunikatów i materiałów dostępnych na stronach internetowych www.pmrmarketexperts.com jest zabronione, chyba że spełnione są warunki opisane w punktach od 1 do 6.  

  Ograniczenia odpowiedzialności 
 8. PMR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia lub skutki wynikające z wykorzystania informacji przedstawionych w produktach, usługach, wiadomościach, analizach, na stronach internetowych PMR i w innych materiałach. PMR gwarantuje, że informacje są oparte na analizach i badaniach przeprowadzonych przez PMR samodzielnie oraz na niezależnych i wiarygodnych źródłach danych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat ograniczeń odpowiedzialności, prosimy zapoznać się z pmrmarketexperts.com/zastrzezenia-prawne

  Aktualizacje Polityki cytowania 
 9. Zasady niniejszej Polityki cytowania mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążąca wersja Polityki cytowania będzie publikowana na stronach internetowych www.pmrmarketexperts.com. PMR zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wyników swoich badań, jak również prawo do odmowy publikacji tych danych przez osoby trzecie.