Zobacz ocenę jakości produktów lub usług oraz sposobów ich komunikacji i sprzedaży.
Zidentyfikuj półki cenowe i charakterystyczne poziomy jakościowe, substytuty i produkty komplementarne. Przeanalizuj konstrukcję pakietów produktowych i strukturę portfeli produktowych konkurentów lub dostawców, aby poznać ich wewnętrzną logikę.
Agnieszka Figiel

Senior Researcher

 

 

 

ANALIZA CECH PRODUKTÓW LUB USŁUG

Przestudiuj oferty, dokumentację produktową oraz próbki produktów lub wykonanych usług. Przeprowadź badania i testy jakości produktów, np. ich właściwości fizycznych, chemicznych lub mechanicznych. Analizuj rodzaje używanych materiałów i surowców oraz wykorzystywane techniki produkcji. Analizuj poszczególne etapy świadczenia usług. Wykorzystaj wyniki tych analiz m.in. do prac nad rozwojem produktów, szacowania technicznych kosztów produkcji konkurentów oraz oceny potrzebnych kompetencji do realizacji określonych usług lub produkcji.

ANALIZA PORTFELA PRODUKTOWEGO

Porównaj portfel produktów wytwarzanych lub sprzedawanych przez wybrane firmy z uwzględnieniem półek jakościowych, podziału na marki własne i obce. Monitoruj nowości produktowe, wyprzedaże i produkty wycofywane. Zestaw te informacje z danymi sprzedażowymi i cenami, by zrozumieć logikę portfela produktowego, tzn. główne produkty, generatory marży, produkty wizerunkowe itp.

ANALIZA DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH

Poznaj rodzaje działań związane z rozwojem produktu, które podejmują główni producenci, aby dopasować się do potrzeb rynku.

ANALIZA SPOSOBU WYKORZYSTANIA PRODUKTU

Zobacz, jak poszczególne branże lub przedsiębiorstwa wykorzystują dany produkt oraz jego warianty. Zrozum, jaką rolę odgrywa dany produkt w poszczególnych zastosowaniach, jak wpływa na jakość usługi lub produktu i jaki ma udział w kosztach wykorzystujących go przedsiębiorstw oraz jak popyt i podaż rozkładają się na rynku. Wykorzystaj te informacje np. do różnicowania oferty oraz optymalizacji polityki cenowej.

Szukasz najlepszego rozwiązania dla dalszego rozwoju swojej firmy?

Porozmawiaj z nami już dzisiaj!

Monika Szczypta

Senior Business Development Manager

 

Tel.: +48 607 979 580
Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.