Zrealizowane projekty

WszystkieBudownictwoFMCG i handelICT & MediaInne branżePrzemysłRynek rolno-spożywczyTransport i logistykaZdrowie i farmacja

Analiza rynku produkcji artykułów spożywczych i napojów w Polsce dla firmy Siemens

Dla firmy Siemens, czołowego globalnego koncernu działającego w branży automatyzacji i digitalizacji procesów produkcyjnych w branży spożywczej, PMR przygotował analizę 12 branż produkcji spożywczej w Polsce wraz z określeniem najbardziej perspektywicznych branż. Cele projektu Identyfikacja najbardziej atrakcyjnych branż na rynku...
Czytaj więcej →

Analiza polskiego rynku fotowoltaiki dla firmy CORAB

Dla firmy CORAB S.A., wiodącego polskiego producenta systemów fotowoltaicznych oraz dystrybutora urządzeń, opracowaliśmy analizę rynku fotowoltaiki w Polsce z odniesieniem do rynku europejskiego. W projekcie przedstawiliśmy wielkość i strukturę analizowanego rynku wraz z opisem dynamiki zmian w poszczególnych jego segmentach....
Czytaj więcej →

Badanie CATI i analiza rynku HVAC w Polsce

PMR od 2000 r. systematycznie analizuje sytuację na polskim rynku budowlanym oraz w jego poszczególnych segmentach. Jednym z regularnie badanych przez nas podsegmentów rynku jest sektor HVAC (instalacje klimatyzacyjne, grzewcze i wentylacyjne). Opracowaliśmy kompleksowy raport analizujący sytuację na rynku HVAC,...
Czytaj więcej →

Analiza polskiego rynku DIY wraz z prognozami rozwoju

Dla globalnej sieci sklepów DIY opracowaliśmy analizę rynku produktów wykończeniowo-budowlanych w Polsce. W ramach projektu m.in. obliczyliśmy wartość rynku i przygotowaliśmy 3-letnią prognozę rozwoju dla rynku DIY w Polsce. Potrzeby klienta Dla jednej czołowych sieci DIY działających na rynku polskim...
Czytaj więcej →

Web scraping na rynku urządzeń medycznych w Polsce

W ramach projektu PMR zmierzył wartość wybranych segmentów rynku sprzętu medycznego, w tym urządzeń diagnostyki obrazowej i innych urządzeń diagnostycznych. Dodatkowym celem projektu było obliczenie udziału klienta PMR w analizowanych sektorach. Potrzeby klienta Jeden z wiodących globalnych dostawców sprzętu medycznego...
Czytaj więcej →

Segmentacja klientów B2B dla producenta z branży spożywczej

Nasz klient w ramach rozwoju strategii sprzedażowo-marketingowej chciał lepiej zrozumieć potrzeby obecnych oraz potencjalnych klientów. Cel badania PMR Celem działań PMR było zidentyfikowanie najatrakcyjniejszej grupy klientów w perspektywie rozwoju rynku. Segmentacja klientów B2B pomogła klientowi sprawniej organizować swoje siły sprzedażowe...
Czytaj więcej →

Analiza rynku materiałów budowlanych w Rumunii

Klient chciał poznać aktualną sytuację na rumuńskim rynku materiałów budowlanych. Prowadząc działalność w skali międzynarodowej, rozważał zakup wybranych materiałów budowlanych w tym kraju.  Cel analizy rynku Kluczową kwestią przed rozpoczęciem prac nad projektem, było zrozumienie, które produkty rumuńskie są szczególnie...
Czytaj więcej →

Lista firm z sektora FMCG w Rosji i na Ukrainie

Nasz klient, międzynarodowy dostawca infrastruktury i usług dla rozwiązań mobilnych, planował rozpoczęcie sprzedaży swoich produktów w Rosji i na Ukrainie. Cel badania rynku FMCG Klient był zainteresowany poznaniem potencjalnych odbiorców będących największymi międzynarodowymi oraz lokalnymi producentami lub dystrybutorami produktów z...
Czytaj więcej →

Przemysł 4.0 – ocena koncepcji w polskich realiach

PSI Polska, software house będący częścią niemieckiego koncernu PSI AG, chciał uzyskać rzetelne dane dotyczące adopcji koncepcji Przemysłu 4.0 (P 4.0) w polskiej branży przemysłowej. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla energetyki, produkcji, logistyki oraz transportu publicznego.  Cel analizy...
Czytaj więcej →

Rynek piekarniczy w Polsce – analiza PMR

Klient – jeden z liderów branży komponentów do produkcji spożywczej, chciał poznać dominujące trendy rynkowe oraz zdiagnozować swoją pozycję na tle konkurentów. Cel projektu  W ramach projektu zespół konsultantów PMR zrealizował kompleksową analizę rynku wyrobów z segmentu, w którym działa...
Czytaj więcej →

Badanie i analiza rynku diagnostyki laboratoryjnej w Polsce

Jeden z wiodących producentów innowacyjnych urządzeń i akcesoriów do diagnostyki laboratoryjnej na świecie zlecił zespołowi PMR przeprowadzenie analizy rynku wyposażenia laboratoriów w Polsce. Cel analizy rynku diagnostyki laboratoryjnej Głównym założeniem projektu była ocena pozycji konkurencyjnej naszego klienta względem konkurencji. Analiza...
Czytaj więcej →

Analiza otoczenia konkurencyjnego i szans rozwoju na rynku kosmetycznym w Białorusi

Klient, będący liderem na rynku kosmetyków w kanale sprzedaży bezpośredniej, zlecił PMR przeprowadzenie analizy otoczenia konkurencyjnego na białoruskim rynku kosmetyków w kanale sprzedaży bezpośredniej. Cel analizy rynku Rezultaty analizy miały wesprzeć klienta w optymalizacji aktualnej strategii sprzedaży. Analiza konkurencji i...
Czytaj więcej →
1 2 3 10
Budownictwo

Analiza polskiego rynku fotowoltaiki dla firmy CORAB

Dla firmy CORAB S.A., wiodącego polskiego producenta systemów fotowoltaicznych oraz dystrybutora urządzeń, opracowaliśmy analizę rynku fotowoltaiki w Polsce z odniesieniem do rynku europejskiego. W projekcie przedstawiliśmy wielkość i strukturę analizowanego rynku wraz z opisem dynamiki zmian w poszczególnych jego segmentach....
Czytaj więcej →
Budownictwo Przemysł

Badanie CATI i analiza rynku HVAC w Polsce

PMR od 2000 r. systematycznie analizuje sytuację na polskim rynku budowlanym oraz w jego poszczególnych segmentach. Jednym z regularnie badanych przez nas podsegmentów rynku jest sektor HVAC (instalacje klimatyzacyjne, grzewcze i wentylacyjne). Opracowaliśmy kompleksowy raport analizujący sytuację na rynku HVAC,...
Czytaj więcej →
Budownictwo DIY FMCG i handel

Analiza polskiego rynku DIY wraz z prognozami rozwoju

Dla globalnej sieci sklepów DIY opracowaliśmy analizę rynku produktów wykończeniowo-budowlanych w Polsce. W ramach projektu m.in. obliczyliśmy wartość rynku i przygotowaliśmy 3-letnią prognozę rozwoju dla rynku DIY w Polsce. Potrzeby klienta Dla jednej czołowych sieci DIY działających na rynku polskim...
Czytaj więcej →
Budownictwo

Analiza rynku materiałów budowlanych w Rumunii

Klient chciał poznać aktualną sytuację na rumuńskim rynku materiałów budowlanych. Prowadząc działalność w skali międzynarodowej, rozważał zakup wybranych materiałów budowlanych w tym kraju.  Cel analizy rynku Kluczową kwestią przed rozpoczęciem prac nad projektem, było zrozumienie, które produkty rumuńskie są szczególnie...
Czytaj więcej →
Budownictwo

Badanie rynku systemów kominowych w Polsce

Zespół PMR wykonał badanie rynku systemów kominowych w Polsce. Cel badania rynku  Głównym celem projektu była analiza dwóch segmentów rynku systemów kominowych (kominów ceramicznych i stalowych). Dodatkowo celem było porównanie największych graczy działających na analizowanym rynku. W rezultacie raport obejmujący...
Czytaj więcej →
Budownictwo

Rynek HVAC w Polsce

HVAC to akronim angielskiej nazwy - Heating, Ventilation, Air Conditioning, określającej sektor inżynierii sanitarnej, który odnosi się do systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Rynek HVAC jest rzadko analizowany w Polsce, pomimo szybkiego tempa rozwoju budowlanego sektora niemieszkaniowego. Cel badania PMR...
Czytaj więcej →
Budownictwo

Polski rynek budowlany wobec zmian gospodarczych

Wyzwanie: Jak zmienia się rynek budowlany w Polsce? Jeden ze stałych klientów zwrócił się do PMR z prośbą o realizację badania ilościowego wśród polskich architektów. Badanie było realizowane metodą wywiadu telefonicznego w siedmiu europejskich krajach. Było częścią barometru badającego nastroje...
Czytaj więcej →
Budownictwo

Analiza rynku prefabrykatów z betonu

Wyzwanie: Jaki jest obecny stan rynku? Realizację tego projektu zleciła nam firma będąca liderem na rynku betonu. Poprosiła zespół PMR Consulting & Research o przeprowadzenie analizy rynku prefabrykatów z betonu oraz opracowanie raportu z kluczowymi danymi rynkowymi i rekomendacjami biznesowymi....
Czytaj więcej →
Budownictwo

Badanie konsumenckie z wykorzystaniem społeczności internetowych na temat systemów podłogowych

Wyzwanie: Na co klienci zwracają uwagę, kupując systemy podłogowe? Do PMR Consulting & Research zwróciła się jedna z wiodących międzynarodowych agencji badawczych. Na zlecenie producenta systemów podłogowych poszukiwała firmy, która mogłaby przeprowadzić badanie konsumenckie z wykorzystaniem społeczności internetowych (online community)...
Czytaj więcej →
Budownictwo

Badanie rynku budowlanego i studium wykonalności projektu deweloperskiego

Wyzwanie: Czy inwestycja na rynku mieszkaniowym będzie opłacalna? Do PMR Consulting & Research zgłosiła się firma prowadząca zdywersyfikowaną działalność w obszarze produkcji przemysłowej. Zespół PMR został poproszony o zbadanie rynku budowlanego oraz wykonanie studium wykonalności projektu deweloperskiego. Nasz klient posiadał...
Czytaj więcej →
Budownictwo

Badanie rynku materiałów budowlanych (konstrukcje szkieletowe)

Wyzwanie: Jak zwiększyć sprzedaż materiałów budowlanych? Klientem firmy doradczej PMR Consulting & Research było przedsiębiorstwo z branży materiałów budowlanych prowadzące działalność na arenie międzynarodowej. Zdobyło już pozycję lidera na rynku materiałów używanych przy wznoszeniu budynków w technologii lekkiej (konstrukcje szkieletowe)....
Czytaj więcej →
Budownictwo

Due diligence na rynku chemii budowlanej

Wyzwanie: Czy warto inwestować w polski rynek chemii budowlanej? Nasz klient - międzynarodowa instytucja finansowa - rozważał możliwość zainwestowania w konkretne przedsiębiorstwo działające w Polsce. Zlecony zespołowi PMR Consulting & Research projekt due diligence na rynku chemii budowlanej miał pomóc w podjęciu...
Czytaj więcej →
1 2
FMCG i handel

Analiza rynku produkcji artykułów spożywczych i napojów w Polsce dla firmy Siemens

Dla firmy Siemens, czołowego globalnego koncernu działającego w branży automatyzacji i digitalizacji procesów produkcyjnych w branży spożywczej, PMR przygotował analizę 12 branż produkcji spożywczej w Polsce wraz z określeniem najbardziej perspektywicznych branż. Cele projektu Identyfikacja najbardziej atrakcyjnych branż na rynku...
Czytaj więcej →
Budownictwo DIY FMCG i handel

Analiza polskiego rynku DIY wraz z prognozami rozwoju

Dla globalnej sieci sklepów DIY opracowaliśmy analizę rynku produktów wykończeniowo-budowlanych w Polsce. W ramach projektu m.in. obliczyliśmy wartość rynku i przygotowaliśmy 3-letnią prognozę rozwoju dla rynku DIY w Polsce. Potrzeby klienta Dla jednej czołowych sieci DIY działających na rynku polskim...
Czytaj więcej →
FMCG i handel Inne branże Zdrowie i farmacja

Web scraping na rynku urządzeń medycznych w Polsce

W ramach projektu PMR zmierzył wartość wybranych segmentów rynku sprzętu medycznego, w tym urządzeń diagnostyki obrazowej i innych urządzeń diagnostycznych. Dodatkowym celem projektu było obliczenie udziału klienta PMR w analizowanych sektorach. Potrzeby klienta Jeden z wiodących globalnych dostawców sprzętu medycznego...
Czytaj więcej →
FMCG i handel

Segmentacja klientów B2B dla producenta z branży spożywczej

Nasz klient w ramach rozwoju strategii sprzedażowo-marketingowej chciał lepiej zrozumieć potrzeby obecnych oraz potencjalnych klientów. Cel badania PMR Celem działań PMR było zidentyfikowanie najatrakcyjniejszej grupy klientów w perspektywie rozwoju rynku. Segmentacja klientów B2B pomogła klientowi sprawniej organizować swoje siły sprzedażowe...
Czytaj więcej →
FMCG i handel

Lista firm z sektora FMCG w Rosji i na Ukrainie

Nasz klient, międzynarodowy dostawca infrastruktury i usług dla rozwiązań mobilnych, planował rozpoczęcie sprzedaży swoich produktów w Rosji i na Ukrainie. Cel badania rynku FMCG Klient był zainteresowany poznaniem potencjalnych odbiorców będących największymi międzynarodowymi oraz lokalnymi producentami lub dystrybutorami produktów z...
Czytaj więcej →
FMCG i handel Rynek rolno-spożywczy

Rynek piekarniczy w Polsce – analiza PMR

Klient – jeden z liderów branży komponentów do produkcji spożywczej, chciał poznać dominujące trendy rynkowe oraz zdiagnozować swoją pozycję na tle konkurentów. Cel projektu  W ramach projektu zespół konsultantów PMR zrealizował kompleksową analizę rynku wyrobów z segmentu, w którym działa...
Czytaj więcej →
FMCG i handel

Analiza otoczenia konkurencyjnego i szans rozwoju na rynku kosmetycznym w Białorusi

Klient, będący liderem na rynku kosmetyków w kanale sprzedaży bezpośredniej, zlecił PMR przeprowadzenie analizy otoczenia konkurencyjnego na białoruskim rynku kosmetyków w kanale sprzedaży bezpośredniej. Cel analizy rynku Rezultaty analizy miały wesprzeć klienta w optymalizacji aktualnej strategii sprzedaży. Analiza konkurencji i...
Czytaj więcej →
FMCG i handel Rynek rolno-spożywczy

Analiza rynku piwa w Polsce

Nasz klient chciał otrzymać możliwie szczegółowe informacje na temat bieżącej sytuacji na rynku piwa w Polsce. Cel projektu PMR Analiza rynku piwa miała na celu zidentyfikowanie najważniejszych trendów oraz przygotowanie profili kluczowych graczy, tak aby uzyskać jak najpełniejszy obraz rynku. Metoda...
Czytaj więcej →
FMCG i handel

Badanie rynku obuwia w Polsce i analiza konkurencji

Nasz klient, planując powiększyć swój udział w polskim rynku obuwia, skorzystał z pomocy konsultantów PMR by uzyskać szczegółowe informacje o największych konkurentach obecnych na tym rynku. Metoda badawcza PMR Stosując się ściśle do wskazówek klienta, zespół projektowy PMR zebrał kluczowe...
Czytaj więcej →
FMCG i handel Rynek rolno-spożywczy

Analiza rynku nabiału, sera i przetworów mlecznych w Polsce

Nasz klient – wiodący producent nabiału w Polsce – zwrócił się do PMR z potrzebą przeprowadzania analizy obecnego i przewidywanego stanu rynku nabiału w Polsce. Analiza rynku nabiału Celem projektu była analiza obecnego i przewidywanego stanu rynku nabiału, ze szczególnym...
Czytaj więcej →
FMCG i handel

Analiza rynku produktów dla dzieci w Polsce

Dział badawczy firmy PMR przeprowadził analizę na temat zakupów produktów dedykowanych dla dzieci w wieku do 12 lat. Cel badania rynku Badanie rynku produktów dla dzieci zostało przeprowadzone w ramach raportu "Handel detaliczny produktami dla dzieci w Polsce". Głównym celem...
Czytaj więcej →
FMCG i handel

Natężenie ruchu pieszych w potencjalnych lokalizacjach lokalu gastronomicznego

Nasz klient – firma zarządzająca siecią sprzedaży detalicznej – potrzebował danych o natężeniu ruchu pieszych w wybranych miejscach w Warszawie. Cel badania PMR Klient potrzebował nie tylko informacji jakie jest natężenie ruchu pieszych w potencjalnych lokalizacjach lokalu gastronomicznego, ale również...
Czytaj więcej →
1 2 3
ICT & Media

Przemysł 4.0 – ocena koncepcji w polskich realiach

PSI Polska, software house będący częścią niemieckiego koncernu PSI AG, chciał uzyskać rzetelne dane dotyczące adopcji koncepcji Przemysłu 4.0 (P 4.0) w polskiej branży przemysłowej. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla energetyki, produkcji, logistyki oraz transportu publicznego.  Cel analizy...
Czytaj więcej →
ICT & Media

Perspektywy rozwoju rynku rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa w Polsce – dedykowane badanie i raport analityczny

Cel Jakie są potrzeby sektora B2B w Polsce w obszarze rozwiązań cyberbezpieczeństwa? Celem klienta była realna ocena potrzeb sektora B2B w Polsce w obszarze rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Klient chciał poznać strukturę rynku, popularność poszczególnych typów rozwiązań i modelu ich dostarczania (sprzęt...
Czytaj więcej →
ICT & Media

Badanie zachowań konsumenckich w internecie

Wyzwanie: Jak zwiększyć efektywność strony internetowej? Naszym klientem była rosyjska firma świadcząca usługi tworzenia i obsługiwania stron internetowych. Planowała rozszerzenie działalności – wejście na polski rynek usług IT oraz poszerzenie portfolio klientów. Chciała zidentyfikować słabe strony obecnej wersji swojego rozwiązania,...
Czytaj więcej →
ICT & Media

Analiza potencjału rynku rozwiązań mobilnych w przedsiębiorstwach

Wyzwanie: Jak będzie rozwijał się rynek rozwiązań mobilnych w B2B? Zgłosiła się do nas międzynarodowa firma działająca w branży IT oraz najnowszych technologii. Poszukiwała badaczy rynku i doradców biznesowych, którzy posiadają doświadczenie w tym szybko rozwijającym się segmencie. Zlecona nam...
Czytaj więcej →
ICT & Media

Badanie rynku telefonów komórkowych na kartę

Wyzwanie: Jak dostosować ofertę do potrzeb lokalnych odbiorców? Firma o globalnym zasięgu - działająca na rynku usług finansowych i planująca rozwój oferty dla klientów indywidualnych - chciała udoskonalić swoje usługi kierowane do użytkowników telefonicznych kart przedpłaconych. Przedmiotem jej zainteresowania był obszar...
Czytaj więcej →
ICT & Media

Due diligence na rynku ICT

Wyzwanie: Jaka jest kondycja, możliwości technologiczne oraz otoczenie biznesowe potencjalnego partnera? Naszym klientem był lider z obszaru zarządzania infrastrukturą IT, transmisji danych, kolokacji i hostingu. Planował on przejąć inną firmą z obszaru swojej działalności. Potrzebował wsparcia niezależnego doradcy, który miał ocenić...
Czytaj więcej →
FMCG i handel Inne branże Zdrowie i farmacja

Web scraping na rynku urządzeń medycznych w Polsce

W ramach projektu PMR zmierzył wartość wybranych segmentów rynku sprzętu medycznego, w tym urządzeń diagnostyki obrazowej i innych urządzeń diagnostycznych. Dodatkowym celem projektu było obliczenie udziału klienta PMR w analizowanych sektorach. Potrzeby klienta Jeden z wiodących globalnych dostawców sprzętu medycznego...
Czytaj więcej →
Inne branże Rynek rolno-spożywczy

Badanie rynku maszyn rolniczych w Polsce

PMR wykonał badanie rynku maszyn rolniczych dla japońskiej organizacji zajmującej się handlem międzynarodowym. Cel badania rynku Przede wszystkim projekt dotyczył analizy trzech wybranych segmentów na rynku maszyn rolniczych w Polsce: ciągników, kombajnów zbożowych oraz kultywatorów. Badanie rynku maszyn rolniczych zostało...
Czytaj więcej →
Inne branże

Badania rynku sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Klient, jeden z wiodących na rynku międzynarodowym dostawców infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zlecił PMR realizację badania rynku. Obejmowało ono systemy rur, studzienek i zbiorników do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (instalacje zewnętrzne) w Polsce. Cel badania PMR Głównym założeniem projektu były...
Czytaj więcej →
Inne branże Rynek rolno-spożywczy

Analiza potencjału rynku przed wprowadzeniem nowego rozwiązania dla gospodarstw rolniczych

Jeden z ważnych graczy na europejskim rynku zaawansowanych rozwiązań dla gospodarstw rolniczych był zainteresowany wejściem na polski rynek. W związku z tym zwrócił się do PMR z prośbą o analizę potencjału rynku. Cel badania PMR  Analiza potencjału rynku stanowi duże...
Czytaj więcej →
Inne branże

Analiza rynku pracy w wybranych regionach Afryki Północnej

Nasz klient zlecił przygotowanie analizy rynku pracy, która miała na celu zrozumienie podstawowej sytuacji pracowników i potencjalnych pracowników w kilku lokalizacjach Afryki Północnej. Cel badania PMR Projekt skupiał się na ogólnej analizie danych statystycznych dla regionów oraz badań mieszkańców określonych...
Czytaj więcej →
Inne branże

Badanie wykorzystania systemów finansowo-księgowych

Cel Jaki jest potencjał rozwojowy rynku? Działający na arenie międzynarodowej dostawca rozwiązań IT planował opracowanie strategii rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej na najbliższe lata. By móc rozpocząć prace nad strategią, potrzebował lepiej zrozumieć potencjał rynku na Białorusi. Zlecił więc firmie PMR...
Czytaj więcej →
Inne branże

Rynek e-commerce w Polsce

Wyzwanie: Jak rozwija się rynek e-commerce w Polsce? Firma badawczo-konsultingowa PMR przeprowadziła kolejną edycję badania mającego na celu zaprezentowanie, jak wygląda i jak rozwija się rynek e-commerce w Polsce: zidentyfikowanie grup produktowych o największym potencjale sprzedażowym w segmencie B2C, wytypowanie...
Czytaj więcej →
Inne branże

Badanie marketingowe reklam telewizyjnych

Wyzwanie: Która z przygotowanych wersji reklam pozwoli osiągnąć cel kampanii promocyjnej? Jeden z liderów w branży samochodowej przygotowywał się do uruchomienia kampanii marketingowej dla nowego modelu samochodu. Chcąc zwiększyć efektywność swoich reklam telewizyjnych, zlecił zespołowi PMR Consulting & Research przeprowadzenie...
Czytaj więcej →
Inne branże

Badanie rynku ubezpieczeń poprzedzające wejście na rynek polski

Wyzwanie: Stworzenie konkurencyjnej oferty ubezpieczeń Globalna instytucja z branży finansów i ubezpieczeń postanowiła wykorzystać potencjał rozwojowy polskiego rynku finansowego i rozpocząć tutaj swoją działalność. By lepiej poznać potrzeby oraz preferencje lokalnych odbiorców, nawiązała współpracę z PMR Consulting & Research. Zleciła...
Czytaj więcej →
Inne branże

Badanie rynku świadczeń pozapłacowych

Wyzwanie: Jaka jest specyfika polskiego rynku świadczeń pozapłacowych? Firma obecna na rynku świadczeń pozapłacowych chciała lepiej dostosować swoje produkty i usługi do potrzeb polskich odbiorców. Zdawała sobie sprawę z tego, że świadczenia pozapłacowe są coraz bardziej popularne na polskim rynku....
Czytaj więcej →
Inne branże

Badanie rynku logistyki gotówki

Wyzwanie: Jak zwiększyć przewagę konkurencyjną? Naszym klientem był dostawca usług w zakresie logistyki gotówki, który chciał poprawić swoją przewagę konkurencyjną. Zaangażował więc zespół PMR Consulting & Research do przeprowadzenia analizy konkurencji oraz przebadania klientów. Tak szeroko zakrojone badanie rynku logistyki...
Czytaj więcej →
Inne branże

Badanie rynku usług leasingowych

Wyzwanie: Jak zwiększyć sprzedaż usług leasingowych dla sektora MŚP? Dla lidera rynku usług finansowych w Polsce zrealizowaliśmy badanie rynku usług leasingowych, by umożliwić wypracowanie skutecznej strategii rozwoju i komunikacji marketingowej. Klient postawił przed nami kilka zadań: analiza popularności leasingu jako...
Czytaj więcej →
1 2
Budownictwo Przemysł

Badanie CATI i analiza rynku HVAC w Polsce

PMR od 2000 r. systematycznie analizuje sytuację na polskim rynku budowlanym oraz w jego poszczególnych segmentach. Jednym z regularnie badanych przez nas podsegmentów rynku jest sektor HVAC (instalacje klimatyzacyjne, grzewcze i wentylacyjne). Opracowaliśmy kompleksowy raport analizujący sytuację na rynku HVAC,...
Czytaj więcej →
Przemysł

Analiza rynku ubocznych produktów spalania

Jeden z naszych klientów, firma zajmująca się zagospodarowaniem ubocznych produktów spalania, na etapie planowania strategii rozwoju swojej działalności poprosiła PMR o wsparcie w zakresie kierunków rozwoju rynku. Cel badania PMR Analiza rynku ubocznych produktów spalania obejmowała przede wszystkim: Ocenę obecnego...
Czytaj więcej →
Przemysł

Opracowanie strategii wejścia na rynek przenośnych generatorów prądu

Nasz klient, światowy lider w produkcji przenośnych generatorów prądu, zwrócił się do PMR z zapytaniem o możliwość przeprowadzenia badania rynku generatorów prądu w kategorii do 12kW. Badanie pozwoliło na opracowanie strategii wejścia na rynek Rosji, Ukrainy, Polski i Czech. Cel...
Czytaj więcej →
Przemysł

Rynek usług napromieniania i sterylizacji radiacyjnej w Polsce

Pracując dla Politechniki Łódzkiej, PMR przygotował raport o rynku usług napromieniania i sterylizacji radiacyjnej w Polsce. Metoda badawcza PMR Raport obejmujący rynek usług napromieniania i sterylizacji radiacyjnej, przygotowany został w oparciu o metodologię wykorzystującą trzy źródła informacji: analizę desk research,...
Czytaj więcej →
Przemysł

Badanie rynku elektronarzędzi w Polsce

Pracując na zlecenie jednego z największych producentów elektronarzędzi na świecie, PMR Market Experts przeprowadził badanie polskiego rynku elektronarzędzi i akcesoriów do elektronarzędzi.  Metoda badawcza PMR  Raport analizujący badanie rynku elektronarzędzi został przygotowany przede wszystkim w oparciu o informacje zgromadzone z...
Czytaj więcej →
Przemysł

Analiza rynku gazów przemysłowych oraz doradztwo w obszarze rozwoju produktów

Wyzwanie: Czy nowe produkty spełnią oczekiwania klientów? Na zlecenie producenta gazów przemysłowych zostało przeprowadzone rozległe badanie produktowe oraz szczegółowa analiza rynku gazów przemysłowych w Czechach, Szwecji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Celem tego projektu badawczego było: poznanie opinii klientów na temat...
Czytaj więcej →
Przemysł

Badanie rynku dźwignic w Polsce, Czechach oraz Rosji

Wyzwanie: Jak będzie rozwijał się rynek dźwignic w Europie? Do tego projektu zostaliśmy zaangażowani dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz eksperckiej wiedzy na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Mieliśmy okazję udowodnić i wykorzystać nasze kompetencje w regonie, realizując badanie rynku dźwignic. Międzynarodowy...
Czytaj więcej →
Przemysł

Analiza rynku petrochemicznego w Polsce

Wyzwanie: Jak zmodyfikować strategię, by osiągnąć wzrost na rynku? Producent zaawansowanych produktów w branży petrochemicznej planował wdrożenie zmian w swojej strategii rozwoju. Chciał poznać różne sposoby wypracowania wzrostu na swoim rynku i wybrać z nich te, które przyniosłyby mu największe...
Czytaj więcej →
FMCG i handel Rynek rolno-spożywczy

Rynek piekarniczy w Polsce – analiza PMR

Klient – jeden z liderów branży komponentów do produkcji spożywczej, chciał poznać dominujące trendy rynkowe oraz zdiagnozować swoją pozycję na tle konkurentów. Cel projektu  W ramach projektu zespół konsultantów PMR zrealizował kompleksową analizę rynku wyrobów z segmentu, w którym działa...
Czytaj więcej →
FMCG i handel Rynek rolno-spożywczy

Analiza rynku piwa w Polsce

Nasz klient chciał otrzymać możliwie szczegółowe informacje na temat bieżącej sytuacji na rynku piwa w Polsce. Cel projektu PMR Analiza rynku piwa miała na celu zidentyfikowanie najważniejszych trendów oraz przygotowanie profili kluczowych graczy, tak aby uzyskać jak najpełniejszy obraz rynku. Metoda...
Czytaj więcej →
FMCG i handel Rynek rolno-spożywczy

Analiza rynku nabiału, sera i przetworów mlecznych w Polsce

Nasz klient – wiodący producent nabiału w Polsce – zwrócił się do PMR z potrzebą przeprowadzania analizy obecnego i przewidywanego stanu rynku nabiału w Polsce. Analiza rynku nabiału Celem projektu była analiza obecnego i przewidywanego stanu rynku nabiału, ze szczególnym...
Czytaj więcej →
Inne branże Rynek rolno-spożywczy

Badanie rynku maszyn rolniczych w Polsce

PMR wykonał badanie rynku maszyn rolniczych dla japońskiej organizacji zajmującej się handlem międzynarodowym. Cel badania rynku Przede wszystkim projekt dotyczył analizy trzech wybranych segmentów na rynku maszyn rolniczych w Polsce: ciągników, kombajnów zbożowych oraz kultywatorów. Badanie rynku maszyn rolniczych zostało...
Czytaj więcej →
Inne branże Rynek rolno-spożywczy

Analiza potencjału rynku przed wprowadzeniem nowego rozwiązania dla gospodarstw rolniczych

Jeden z ważnych graczy na europejskim rynku zaawansowanych rozwiązań dla gospodarstw rolniczych był zainteresowany wejściem na polski rynek. W związku z tym zwrócił się do PMR z prośbą o analizę potencjału rynku. Cel badania PMR  Analiza potencjału rynku stanowi duże...
Czytaj więcej →
FMCG i handel Rynek rolno-spożywczy

Optymalizacja cen przy użyciu badania elastyczności cen

PMR przeprowadził badania elastyczności cen i ich optymalizacji w trzech sieciach sprzedaży. Projekt wykonaliśmy na zlecenie jednego z głównych graczy w branży sklepów typu convenience. Cel badania elastyczności cen Dla sprzedawców detalicznych, którzy oferują produkty o długim cyklu życia, badania...
Czytaj więcej →
FMCG i handel Rynek rolno-spożywczy

Analiza rynku produkcji spożywczej w Polsce w podziale na 10 branż

CEL Celem klienta była realna ocena kondycji branży produkcji spożywczej w Polsce w podziale na 10 branż Nabiał Piwo Napoje spirytusowe Herbaty i kawy Mrożonki Konserwy Dania gotowe Słodycze Mięso Ryby W przypadku każdego z wymienionych segmentów, chodziło o wskazanie...
Czytaj więcej →
Rynek rolno-spożywczy

Badanie potencjału rynku rolnego

Wyzwanie: Czy opłacalne jest wprowadzenie na rynek rolny nowego produktu? Europejski producent zaawansowanych rozwiązań przeznaczonych dla sektora rolniczego był zainteresowany wejściem na polski rynek. Jego podstawowe pytanie dotyczyło możliwości uzyskania przychodu z wprowadzenia do sprzedaży nowego produktu. Chciał ponadto podjąć próbę...
Czytaj więcej →
Rynek rolno-spożywczy

Test konceptów w branży nabiałowej. Produkty mleczne w oczach polskich konsumentów

Wyzwanie: Jak wprowadzić nowe produkty FMCG na rynek? Jeden z ważnych graczy na europejskim rynku produktów mlecznych chciał wprowadzić na polski rynek serię swoich produktów dla konsumentów cierpiących na nietolerancję laktozy. W ramach przygotowania do wejścia na rynek, zespołowi PMR...
Czytaj więcej →
Rynek rolno-spożywczy

Segmentacja rynku rolnego z wykorzystaniem metody budowania person

Wyzwanie: Jak skutecznie segmentować rynek rolny, by segmenty były użyteczne w działaniach sprzedażowych? Nasz klient, lider w branży produktów ochrony roślin, wykonał już kiedyś podział swojego rynku na segmenty. Ta segmentacja rynku rolnego służyła mu przez kilka lat, ale ostatnio coraz...
Czytaj więcej →
Transport i logistyka

Jak dopasować przekaz marketingowy do grupy docelowej?

CEL Jak dopasować przekaz marketingowy do grupy docelowej? Właściciel jednej z najpopularniejszych marek samochodów osobowych w Polsce zlecił PMR przeprowadzenie badania konsumenckiego. Celem projektu badawczego była ocena dwóch alternatywnych spotów reklamowych w kontekście założeń rozpoczętej już kampanii marketingowej. Ponieważ materiały...
Czytaj więcej →
Transport i logistyka

Analiza potrzeb firm w zakresie usług kurierskich

Wyzwanie: Jak zbudować strategię marketingową, by odnieść sukces? Nasz klient stał przed zadaniem dostosowania globalnej strategii marketingowej do specyficznych potrzeb polskich firm zainteresowanych usługami spedycyjnymi. Chciał stworzyć nową kampanię medialną, która odpowiadałaby na potrzeby tej konkretnej grupy odbiorców. W tym celu...
Czytaj więcej →
Transport i logistyka

Wejście na rynek transportu autobusowego oraz autokarowego

Wyzwanie: Jak zmaksymalizować zwrot z inwestycji na rynku transportu? Międzynarodowy holding, który działa między innymi w sektorze transportu, chciał zbadać możliwość prowadzenia działalności w Polsce. Był zainteresowany zakupem pakietów większościowych lub przejęciem obiecującej polskiej firmy. Musiał znaleźć odpowiedź na szereg...
Czytaj więcej →
Transport i logistyka

Doradztwo w procesie przejęcia na rynku usług logistycznych

Wyzwanie: W którą firmę zainwestować i jak przygotować się do przejęcia? Jeden z liderów na międzynarodowym rynku usług logistycznych zaangażował nas w charakterze konsultantów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej. Naszym zadaniem było doradztwo w procesie przejęcia - od analizy rynku, po...
Czytaj więcej →
FMCG i handel Inne branże Zdrowie i farmacja

Web scraping na rynku urządzeń medycznych w Polsce

W ramach projektu PMR zmierzył wartość wybranych segmentów rynku sprzętu medycznego, w tym urządzeń diagnostyki obrazowej i innych urządzeń diagnostycznych. Dodatkowym celem projektu było obliczenie udziału klienta PMR w analizowanych sektorach. Potrzeby klienta Jeden z wiodących globalnych dostawców sprzętu medycznego...
Czytaj więcej →
Zdrowie i farmacja

Badanie i analiza rynku diagnostyki laboratoryjnej w Polsce

Jeden z wiodących producentów innowacyjnych urządzeń i akcesoriów do diagnostyki laboratoryjnej na świecie zlecił zespołowi PMR przeprowadzenie analizy rynku wyposażenia laboratoriów w Polsce. Cel analizy rynku diagnostyki laboratoryjnej Głównym założeniem projektu była ocena pozycji konkurencyjnej naszego klienta względem konkurencji. Analiza...
Czytaj więcej →
Zdrowie i farmacja

Badanie i analiza rynku sprzętu medycznego w Polsce

Międzynarodowy gracz na rynku nowoczesnego sprzętu medycznego, planował podjąć strategiczne działania inwestycyjne w Polsce. W tym celu potrzebował kompleksowego wsparcia konsultingowego od PMR. Cel usług PMR Wykonana przez ekspertów PMR analiza rynku sprzętu medycznego, zawierała pogłębioną charakterystykę i segmentację placówek...
Czytaj więcej →
Zdrowie i farmacja

Wywiady ze specjalistami w dziedzinie onkologii w Rumunii

Nasz klient, firma konsultingowa z siedzibą w Nowym Jorku, poprosiła PMR o przeprowadzenie wywiadów z wiodącymi specjalistami w dziedzinie onkologii - raka głowy i szyi. Cel badania  Celem badania było zdobycie informacji o potencjalnych badaczach, którzy mieli brać udział w...
Czytaj więcej →
Zdrowie i farmacja

Analiza rynku dystrybucji farmaceutycznej w Rosji

Nasz klient, fundusz zarządzający inwestycjami, zlecił PMR przeprowadzenie analizy rynku dystrybucji farmaceutycznej w Rosji. Cel analizy rynku Celem projektu była analiza rynku, jego kluczowych uczestników oraz trendów na hurtowym i detalicznym rynku farmaceutycznym. Metodologia PMR Analiza rynku pozwoliła na kompleksowe...
Czytaj więcej →
Zdrowie i farmacja

Badanie jakościowe – bezpieczeństwo polskich pielęgniarek diabetologicznych

Wiodący producent i dystrybutor urządzeń oraz akcesoriów medycznych, poprosił PMR o badanie jakościowe na temat bezpiecznej igły do wstrzykiwaczy. Kilka miesięcy wcześniej, firma PMR miała okazję przeprowadzić podobne badanie jakościowe na rynku hiszpańskim. Cel badania jakościowego  Tym razem klientowi zależało...
Czytaj więcej →
Zdrowie i farmacja

Dystrybucja farmaceutyczna w Turcji: analiza rynku

CEL Czy dystrybucja farmaceutyczna w Turcji to dobry obszar do rozważenia przejęć? Nasz stały klient, fundusz inwestycyjny, był zainteresowany wykonaniem analizy rynku, której tematem byłaby dystrybucja farmaceutyczna w Turcji. Klient chciał zidentyfikować głównych graczy, jak również trendy na rynku hurtu...
Czytaj więcej →
Zdrowie i farmacja

Rynek usług laboratoryjnych w Polsce: szanse i bariery rozwoju

CEL Zidentyfikowanie szans, barier rozwoju i perspektywicznych segmentów Na potrzeby cyklicznego raportu, którego tematem jest rynek usług laboratoryjnych w Polsce, PMR przeprowadził badanie B2B wśród ponad 200 podmiotów działających w segmencie laboratoriów w Polsce. Głównym celem badania było zidentyfikowanie szans...
Czytaj więcej →
Zdrowie i farmacja

Jak zwiększyć bezpieczeństwo pracy pielęgniarek diabetologicznych? Wywiady pogłębione na terenie Hiszpanii

Cel Jak zwiększyć bezpieczeństwo pracy pielęgniarek diabetologicznych? Wieloletni klient PMR – uznany na świecie producent i eksporter urządzeń medycznych, był zainteresowany realizacją badania na temat igły bezpiecznej do wstrzykiwaczy insulinowych. Klient chciał zrozumieć doświadczenia i oczekiwania hiszpańskich pielęgniarek, które pracują...
Czytaj więcej →
Zdrowie i farmacja

Które badania laboratoryjne w Polsce są najpopularniejsze?

CEL Które badania laboratoryjne są najbardziej popularne wśród Polaków? Na potrzeby cyklicznego raportu PMR: Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018, przeprowadziliśmy badanie konsumenckie na temat częstotliwości wykonywania wybranych badań laboratoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem morfologii krwi oraz badań moczu. Oba...
Czytaj więcej →
Zdrowie i farmacja

Badanie wizerunku marki na rynku diagnostyki laboratoryjnej

Wyzwanie W jaki sposób można usprawnić działania marketingowe i sprzedażowe? Klient – globalny gracz na rynku sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej – zlecił firmie PMR badanie wizerunku marki na rynku laboratoriów diagnostycznych. Miało ono stanowić wsparcie w czasie opracowywania planów i...
Czytaj więcej →
Zdrowie i farmacja

Grupy fokusowe z lekarzami na temat leczenia pacjentów pediatrycznych

Wyzwanie: Jak lekarze oceniają nowy koncept produktu? Międzynarodowa agencja badawcza, pracując na zlecenie globalnego gracza na rynku produktów farmaceutycznych, zwróciła się do PMR z prośbą o wsparcie przy realizacji badania wśród polskich lekarzy. Firma badawcza PMR była idealnym partnerem dla...
Czytaj więcej →
1 2 3
WszystkieDue diligenceDystrybucjaFuzje i przejęciaMarka i komunikacja marketingowaPrognozy rynkowe i modelowanieRozwój produktuStrategie sprzedaży i marketinguUsługi badawczeUsługi doradczeWejście na rynekZrozumienie klienta

Analiza rynku produkcji artykułów spożywczych i napojów w Polsce dla firmy Siemens

Dla firmy Siemens, czołowego globalnego koncernu działającego w branży automatyzacji i digitalizacji procesów produkcyjnych w branży spożywczej, PMR przygotował analizę 12 branż produkcji spożywczej w Polsce wraz z określeniem najbardziej perspektywicznych branż. Cele projektu Identyfikacja najbardziej atrakcyjnych branż na rynku...
Czytaj więcej →

Analiza polskiego rynku fotowoltaiki dla firmy CORAB

Dla firmy CORAB S.A., wiodącego polskiego producenta systemów fotowoltaicznych oraz dystrybutora urządzeń, opracowaliśmy analizę rynku fotowoltaiki w Polsce z odniesieniem do rynku europejskiego. W projekcie przedstawiliśmy wielkość i strukturę analizowanego rynku wraz z opisem dynamiki zmian w poszczególnych jego segmentach....
Czytaj więcej →

Badanie CATI i analiza rynku HVAC w Polsce

PMR od 2000 r. systematycznie analizuje sytuację na polskim rynku budowlanym oraz w jego poszczególnych segmentach. Jednym z regularnie badanych przez nas podsegmentów rynku jest sektor HVAC (instalacje klimatyzacyjne, grzewcze i wentylacyjne). Opracowaliśmy kompleksowy raport analizujący sytuację na rynku HVAC,...
Czytaj więcej →

Analiza polskiego rynku DIY wraz z prognozami rozwoju

Dla globalnej sieci sklepów DIY opracowaliśmy analizę rynku produktów wykończeniowo-budowlanych w Polsce. W ramach projektu m.in. obliczyliśmy wartość rynku i przygotowaliśmy 3-letnią prognozę rozwoju dla rynku DIY w Polsce. Potrzeby klienta Dla jednej czołowych sieci DIY działających na rynku polskim...
Czytaj więcej →

Web scraping na rynku urządzeń medycznych w Polsce

W ramach projektu PMR zmierzył wartość wybranych segmentów rynku sprzętu medycznego, w tym urządzeń diagnostyki obrazowej i innych urządzeń diagnostycznych. Dodatkowym celem projektu było obliczenie udziału klienta PMR w analizowanych sektorach. Potrzeby klienta Jeden z wiodących globalnych dostawców sprzętu medycznego...
Czytaj więcej →

Segmentacja klientów B2B dla producenta z branży spożywczej

Nasz klient w ramach rozwoju strategii sprzedażowo-marketingowej chciał lepiej zrozumieć potrzeby obecnych oraz potencjalnych klientów. Cel badania PMR Celem działań PMR było zidentyfikowanie najatrakcyjniejszej grupy klientów w perspektywie rozwoju rynku. Segmentacja klientów B2B pomogła klientowi sprawniej organizować swoje siły sprzedażowe...
Czytaj więcej →

Analiza rynku materiałów budowlanych w Rumunii

Klient chciał poznać aktualną sytuację na rumuńskim rynku materiałów budowlanych. Prowadząc działalność w skali międzynarodowej, rozważał zakup wybranych materiałów budowlanych w tym kraju.  Cel analizy rynku Kluczową kwestią przed rozpoczęciem prac nad projektem, było zrozumienie, które produkty rumuńskie są szczególnie...
Czytaj więcej →

Lista firm z sektora FMCG w Rosji i na Ukrainie

Nasz klient, międzynarodowy dostawca infrastruktury i usług dla rozwiązań mobilnych, planował rozpoczęcie sprzedaży swoich produktów w Rosji i na Ukrainie. Cel badania rynku FMCG Klient był zainteresowany poznaniem potencjalnych odbiorców będących największymi międzynarodowymi oraz lokalnymi producentami lub dystrybutorami produktów z...
Czytaj więcej →

Przemysł 4.0 – ocena koncepcji w polskich realiach

PSI Polska, software house będący częścią niemieckiego koncernu PSI AG, chciał uzyskać rzetelne dane dotyczące adopcji koncepcji Przemysłu 4.0 (P 4.0) w polskiej branży przemysłowej. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla energetyki, produkcji, logistyki oraz transportu publicznego.  Cel analizy...
Czytaj więcej →

Rynek piekarniczy w Polsce – analiza PMR

Klient – jeden z liderów branży komponentów do produkcji spożywczej, chciał poznać dominujące trendy rynkowe oraz zdiagnozować swoją pozycję na tle konkurentów. Cel projektu  W ramach projektu zespół konsultantów PMR zrealizował kompleksową analizę rynku wyrobów z segmentu, w którym działa...
Czytaj więcej →

Badanie i analiza rynku diagnostyki laboratoryjnej w Polsce

Jeden z wiodących producentów innowacyjnych urządzeń i akcesoriów do diagnostyki laboratoryjnej na świecie zlecił zespołowi PMR przeprowadzenie analizy rynku wyposażenia laboratoriów w Polsce. Cel analizy rynku diagnostyki laboratoryjnej Głównym założeniem projektu była ocena pozycji konkurencyjnej naszego klienta względem konkurencji. Analiza...
Czytaj więcej →

Analiza otoczenia konkurencyjnego i szans rozwoju na rynku kosmetycznym w Białorusi

Klient, będący liderem na rynku kosmetyków w kanale sprzedaży bezpośredniej, zlecił PMR przeprowadzenie analizy otoczenia konkurencyjnego na białoruskim rynku kosmetyków w kanale sprzedaży bezpośredniej. Cel analizy rynku Rezultaty analizy miały wesprzeć klienta w optymalizacji aktualnej strategii sprzedaży. Analiza konkurencji i...
Czytaj więcej →
1 2 3 10
Due diligence Fuzje i przejęcia

Due diligence sieci aptek

Wyzwanie: Z jakim ryzykiem finansowym wiąże się przejęcie kolejnej sieci aptek? Operator jednej z największych sieci aptecznych działających w Polsce rozważał przejęcie kolejnych podmiotów. Zadaniem konsultantów PMR było przeprowadzenie projektu due diligence sieci aptek wytypowanych do transakcji oraz zidentyfikowanie ryzyka...
Czytaj więcej →
Due diligence Fuzje i przejęcia Prognozy rynkowe i modelowanie

Due diligence na rynku ICT

Wyzwanie: Jaka jest kondycja, możliwości technologiczne oraz otoczenie biznesowe potencjalnego partnera? Naszym klientem był lider z obszaru zarządzania infrastrukturą IT, transmisji danych, kolokacji i hostingu. Planował on przejąć inną firmą z obszaru swojej działalności. Potrzebował wsparcia niezależnego doradcy, który miał ocenić...
Czytaj więcej →
Due diligence Dystrybucja Fuzje i przejęcia Rozwój produktu Usługi badawcze Wejście na rynek

Doradztwo w procesie przejęcia na rynku usług logistycznych

Wyzwanie: W którą firmę zainwestować i jak przygotować się do przejęcia? Jeden z liderów na międzynarodowym rynku usług logistycznych zaangażował nas w charakterze konsultantów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej. Naszym zadaniem było doradztwo w procesie przejęcia - od analizy rynku, po...
Czytaj więcej →
Due diligence Fuzje i przejęcia

Due diligence na rynku chemii budowlanej

Wyzwanie: Czy warto inwestować w polski rynek chemii budowlanej? Nasz klient - międzynarodowa instytucja finansowa - rozważał możliwość zainwestowania w konkretne przedsiębiorstwo działające w Polsce. Zlecony zespołowi PMR Consulting & Research projekt due diligence na rynku chemii budowlanej miał pomóc w podjęciu...
Czytaj więcej →
Due diligence Dystrybucja Fuzje i przejęcia

Doradztwo w procesie przejęcia firmy na rynku FMCG

Wyzwanie: Jak spółka wytypowana do przejęcia będzie rozwijać się w kolejnych latach? Naszemu klientowi - jednej z wiodących firm w branży dystrybucji dóbr FMCG w Europie Środkowo-Wschodniej - zaoferowaliśmy doradztwo w procesie przejęcia firmy działającej na rynku polskim. Wykonaliśmy projekt due diligence...
Czytaj więcej →
Dystrybucja Usługi badawcze

Wywiady ze specjalistami w dziedzinie onkologii w Rumunii

Nasz klient, firma konsultingowa z siedzibą w Nowym Jorku, poprosiła PMR o przeprowadzenie wywiadów z wiodącymi specjalistami w dziedzinie onkologii - raka głowy i szyi. Cel badania  Celem badania było zdobycie informacji o potencjalnych badaczach, którzy mieli brać udział w...
Czytaj więcej →
Dystrybucja Fuzje i przejęcia

Analiza rynku dystrybucji farmaceutycznej w Rosji

Nasz klient, fundusz zarządzający inwestycjami, zlecił PMR przeprowadzenie analizy rynku dystrybucji farmaceutycznej w Rosji. Cel analizy rynku Celem projektu była analiza rynku, jego kluczowych uczestników oraz trendów na hurtowym i detalicznym rynku farmaceutycznym. Metodologia PMR Analiza rynku pozwoliła na kompleksowe...
Czytaj więcej →
Dystrybucja Fuzje i przejęcia

Dystrybucja farmaceutyczna w Turcji: analiza rynku

CEL Czy dystrybucja farmaceutyczna w Turcji to dobry obszar do rozważenia przejęć? Nasz stały klient, fundusz inwestycyjny, był zainteresowany wykonaniem analizy rynku, której tematem byłaby dystrybucja farmaceutyczna w Turcji. Klient chciał zidentyfikować głównych graczy, jak również trendy na rynku hurtu...
Czytaj więcej →
Dystrybucja Marka i komunikacja marketingowa Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Analiza pozycjonowania cenowego konfekcji i obuwia

Cel: Jak zoptymalizować strategię cenową? Celem klienta była analiza pozycjonowania cenowego konfekcji i obuwia własnej marki na tle wybranych marek konkurencyjnych. W badaniu wykonanym przez ekspertów PMR uwzględniono pozycjonowanie postrzegane oraz pozycjonowanie faktyczne (realne), dokonane na podstawie rzeczywistych cen obowiązujących...
Czytaj więcej →
Dystrybucja Usługi doradcze

Poszukiwanie partnera biznesowego na rynku aptecznym

Wyzwanie: Z kim nawiązać współpracę, by osiągnąć sukces rynkowy? Klient PMR Consulting & Research - globalny producent sprzętu medycznego – zlecił nam poszukiwanie partnera biznesowego działającego w kanale dystrybucji aptecznej. Kluczowe dla klienta było znalezienie, zweryfikowanie oraz pozyskanie do współpracy...
Czytaj więcej →
Dystrybucja Strategie sprzedaży i marketingu Usługi doradcze

Analiza rynku prefabrykatów z betonu

Wyzwanie: Jaki jest obecny stan rynku? Realizację tego projektu zleciła nam firma będąca liderem na rynku betonu. Poprosiła zespół PMR Consulting & Research o przeprowadzenie analizy rynku prefabrykatów z betonu oraz opracowanie raportu z kluczowymi danymi rynkowymi i rekomendacjami biznesowymi....
Czytaj więcej →
Dystrybucja Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Badanie procesu zakupowego w szpitalach

Wyzwanie: Jak dostosować działania do procesu zakupowego szpitali? Nasz klient, znany i ceniony na rynku producent wyrobów medycznych, planował zmodyfikować swoje działania marketingowe i sprzedażowe. Chciał lepiej dostosować ofertę oraz plany operacyjne do wymagań i preferencji jednej ze swoich kluczowych...
Czytaj więcej →
Dystrybucja Marka i komunikacja marketingowa Prognozy rynkowe i modelowanie Rozwój produktu Strategie sprzedaży i marketingu Zrozumienie klienta

Analiza rynku sprzętu diagnostyki laboratoryjnej w Polsce

Wyzwanie: Jak poznać potrzeby specjalistycznych laboratoriów diagnostycznych w sektorze publicznym i prywatnym? Nasz klient - globalny gracz na rynku zaawansowanego sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej - chciał lepiej zrozumieć potrzeby swoich klientów z Polski. Dlatego zwrócił się do firmy PMR Consulting...
Czytaj więcej →
Dystrybucja Marka i komunikacja marketingowa Rozwój produktu Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Wejście na rynek Zrozumienie klienta

Test kampanii reklamowej sieci sklepów

Wyzwanie: Jaka kampania reklamowa zwiększy sprzedaż? PMR, przy współpracy z agencją brandingową, przeprowadził badanie marketingowe na zlecenie właściciela sieci sklepów spożywczych. Klient końcowy chciał zwiększyć skuteczność przekazu marketingowego, zlecił nam więc test kampanii reklamowej. Projekt miał na celu w szczególności:...
Czytaj więcej →
Due diligence Dystrybucja Fuzje i przejęcia Rozwój produktu Usługi badawcze Wejście na rynek

Doradztwo w procesie przejęcia na rynku usług logistycznych

Wyzwanie: W którą firmę zainwestować i jak przygotować się do przejęcia? Jeden z liderów na międzynarodowym rynku usług logistycznych zaangażował nas w charakterze konsultantów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej. Naszym zadaniem było doradztwo w procesie przejęcia - od analizy rynku, po...
Czytaj więcej →
Dystrybucja Marka i komunikacja marketingowa Rozwój produktu Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Wejście na rynek Zrozumienie klienta

Test konceptów w branży nabiałowej. Produkty mleczne w oczach polskich konsumentów

Wyzwanie: Jak wprowadzić nowe produkty FMCG na rynek? Jeden z ważnych graczy na europejskim rynku produktów mlecznych chciał wprowadzić na polski rynek serię swoich produktów dla konsumentów cierpiących na nietolerancję laktozy. W ramach przygotowania do wejścia na rynek, zespołowi PMR...
Czytaj więcej →
Dystrybucja Marka i komunikacja marketingowa Rozwój produktu Wejście na rynek Zrozumienie klienta

Badanie rynku poprzedzające wejście na rynek ciastek

Wyzwanie: Jak przeprowadzić wejście na rynek ciastek w Polsce, by podbić serca konsumentów? Jeden z największych europejskich producentów ciastek zaangażował PMR Consulting & Research do współpracy w czasie realizacji nowej inwestycji na polskim rynku. Naszym zadaniem było przeprowadzenie klienta przez...
Czytaj więcej →
1 2
Dystrybucja Fuzje i przejęcia

Analiza rynku dystrybucji farmaceutycznej w Rosji

Nasz klient, fundusz zarządzający inwestycjami, zlecił PMR przeprowadzenie analizy rynku dystrybucji farmaceutycznej w Rosji. Cel analizy rynku Celem projektu była analiza rynku, jego kluczowych uczestników oraz trendów na hurtowym i detalicznym rynku farmaceutycznym. Metodologia PMR Analiza rynku pozwoliła na kompleksowe...
Czytaj więcej →
Dystrybucja Fuzje i przejęcia

Dystrybucja farmaceutyczna w Turcji: analiza rynku

CEL Czy dystrybucja farmaceutyczna w Turcji to dobry obszar do rozważenia przejęć? Nasz stały klient, fundusz inwestycyjny, był zainteresowany wykonaniem analizy rynku, której tematem byłaby dystrybucja farmaceutyczna w Turcji. Klient chciał zidentyfikować głównych graczy, jak również trendy na rynku hurtu...
Czytaj więcej →
Due diligence Fuzje i przejęcia

Due diligence sieci aptek

Wyzwanie: Z jakim ryzykiem finansowym wiąże się przejęcie kolejnej sieci aptek? Operator jednej z największych sieci aptecznych działających w Polsce rozważał przejęcie kolejnych podmiotów. Zadaniem konsultantów PMR było przeprowadzenie projektu due diligence sieci aptek wytypowanych do transakcji oraz zidentyfikowanie ryzyka...
Czytaj więcej →
Fuzje i przejęcia Usługi doradcze Wejście na rynek

Wejście na rynek transportu autobusowego oraz autokarowego

Wyzwanie: Jak zmaksymalizować zwrot z inwestycji na rynku transportu? Międzynarodowy holding, który działa między innymi w sektorze transportu, chciał zbadać możliwość prowadzenia działalności w Polsce. Był zainteresowany zakupem pakietów większościowych lub przejęciem obiecującej polskiej firmy. Musiał znaleźć odpowiedź na szereg...
Czytaj więcej →
Due diligence Fuzje i przejęcia Prognozy rynkowe i modelowanie

Due diligence na rynku ICT

Wyzwanie: Jaka jest kondycja, możliwości technologiczne oraz otoczenie biznesowe potencjalnego partnera? Naszym klientem był lider z obszaru zarządzania infrastrukturą IT, transmisji danych, kolokacji i hostingu. Planował on przejąć inną firmą z obszaru swojej działalności. Potrzebował wsparcia niezależnego doradcy, który miał ocenić...
Czytaj więcej →
Due diligence Dystrybucja Fuzje i przejęcia Rozwój produktu Usługi badawcze Wejście na rynek

Doradztwo w procesie przejęcia na rynku usług logistycznych

Wyzwanie: W którą firmę zainwestować i jak przygotować się do przejęcia? Jeden z liderów na międzynarodowym rynku usług logistycznych zaangażował nas w charakterze konsultantów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej. Naszym zadaniem było doradztwo w procesie przejęcia - od analizy rynku, po...
Czytaj więcej →
Due diligence Fuzje i przejęcia

Due diligence na rynku chemii budowlanej

Wyzwanie: Czy warto inwestować w polski rynek chemii budowlanej? Nasz klient - międzynarodowa instytucja finansowa - rozważał możliwość zainwestowania w konkretne przedsiębiorstwo działające w Polsce. Zlecony zespołowi PMR Consulting & Research projekt due diligence na rynku chemii budowlanej miał pomóc w podjęciu...
Czytaj więcej →
Due diligence Dystrybucja Fuzje i przejęcia

Doradztwo w procesie przejęcia firmy na rynku FMCG

Wyzwanie: Jak spółka wytypowana do przejęcia będzie rozwijać się w kolejnych latach? Naszemu klientowi - jednej z wiodących firm w branży dystrybucji dóbr FMCG w Europie Środkowo-Wschodniej - zaoferowaliśmy doradztwo w procesie przejęcia firmy działającej na rynku polskim. Wykonaliśmy projekt due diligence...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Strategie sprzedaży i marketingu Usługi doradcze Zrozumienie klienta

Jak dopasować przekaz marketingowy do grupy docelowej?

CEL Jak dopasować przekaz marketingowy do grupy docelowej? Właściciel jednej z najpopularniejszych marek samochodów osobowych w Polsce zlecił PMR przeprowadzenie badania konsumenckiego. Celem projektu badawczego była ocena dwóch alternatywnych spotów reklamowych w kontekście założeń rozpoczętej już kampanii marketingowej. Ponieważ materiały...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Prognozy rynkowe i modelowanie Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Perspektywy rozwoju rynku rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa w Polsce – dedykowane badanie i raport analityczny

Cel Jakie są potrzeby sektora B2B w Polsce w obszarze rozwiązań cyberbezpieczeństwa? Celem klienta była realna ocena potrzeb sektora B2B w Polsce w obszarze rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Klient chciał poznać strukturę rynku, popularność poszczególnych typów rozwiązań i modelu ich dostarczania (sprzęt...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Rozwój produktu Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Badanie wizerunku marki na rynku diagnostyki laboratoryjnej

Wyzwanie W jaki sposób można usprawnić działania marketingowe i sprzedażowe? Klient – globalny gracz na rynku sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej – zlecił firmie PMR badanie wizerunku marki na rynku laboratoriów diagnostycznych. Miało ono stanowić wsparcie w czasie opracowywania planów i...
Czytaj więcej →
Dystrybucja Marka i komunikacja marketingowa Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Analiza pozycjonowania cenowego konfekcji i obuwia

Cel: Jak zoptymalizować strategię cenową? Celem klienta była analiza pozycjonowania cenowego konfekcji i obuwia własnej marki na tle wybranych marek konkurencyjnych. W badaniu wykonanym przez ekspertów PMR uwzględniono pozycjonowanie postrzegane oraz pozycjonowanie faktyczne (realne), dokonane na podstawie rzeczywistych cen obowiązujących...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Rozwój produktu Usługi badawcze Usługi doradcze

Test konceptu produktu spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego

Wyzwanie: Czy specjaliści zaakceptują nowy produkt? Międzynarodowa agencja badawcza pracująca dla globalnej firmy farmaceutycznej zleciła nam przeprowadzenie na polskim rynku badania ilościowego z udziałem pediatrów oraz położnych. Głównym celem projektu był test konceptu produktu spożywczego oraz poznanie opinii specjalistów na...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Usługi badawcze

Badanie marketingowe reklam telewizyjnych

Wyzwanie: Która z przygotowanych wersji reklam pozwoli osiągnąć cel kampanii promocyjnej? Jeden z liderów w branży samochodowej przygotowywał się do uruchomienia kampanii marketingowej dla nowego modelu samochodu. Chcąc zwiększyć efektywność swoich reklam telewizyjnych, zlecił zespołowi PMR Consulting & Research przeprowadzenie...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Usługi doradcze Wejście na rynek

Analiza rynku leków biopodobnych w Polsce

Wyzwanie: Jaki jest potencjał rynku? Do PMR Consulting & Research zgłosił się globalny producent działający w branży farmaceutycznej. Zaangażował nasz zespół do przeprowadzenia kompleksowego projektu, na który składała się: analiza systemu opieki zdrowotnej w Polsce, analiza polskiego rynku leków biopodobnych,...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Badanie procesu zakupowego w obszarze medycznego sprzętu diagnostycznego

Wyzwanie: Jak podejmowane są decyzje zakupowe w szpitalach? Nasz stały klient – międzynarodowa agencja badawcza specjalizująca się w badaniach dla sektora medycznego i farmaceutycznego – zwróciła się do PMR Consulting & Research z kolejnym projektem. Tym razem zleciła nam badanie...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Usługi badawcze

Badanie konsumenckie z wykorzystaniem społeczności internetowych na temat systemów podłogowych

Wyzwanie: Na co klienci zwracają uwagę, kupując systemy podłogowe? Do PMR Consulting & Research zwróciła się jedna z wiodących międzynarodowych agencji badawczych. Na zlecenie producenta systemów podłogowych poszukiwała firmy, która mogłaby przeprowadzić badanie konsumenckie z wykorzystaniem społeczności internetowych (online community)...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Rozwój produktu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Badanie rynku sprzętu medycznego

Wyzwanie: Jak będzie rozwijał się rynek sprzętu medycznego? Do PMR Consulting & Research zgłosiła się firma działająca w branży medycznej, która oferuje m.in. urządzenia i akcesoria do jednorazowego użytku przez personel służby zdrowia. Klient zlecił nam badanie rynku sprzętu medycznego,...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Strategie sprzedaży i marketingu Usługi doradcze Zrozumienie klienta

Analiza potrzeb firm w zakresie usług kurierskich

Wyzwanie: Jak zbudować strategię marketingową, by odnieść sukces? Nasz klient stał przed zadaniem dostosowania globalnej strategii marketingowej do specyficznych potrzeb polskich firm zainteresowanych usługami spedycyjnymi. Chciał stworzyć nową kampanię medialną, która odpowiadałaby na potrzeby tej konkretnej grupy odbiorców. W tym celu...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Usługi badawcze

Badanie świadomości marki sklepów odzieżowych

Wyzwanie: Jak zmienia się świadomość marki? Jedna z wiodących na rynku sieci sklepów z odzieżą dla kobiet planowała przeprowadzenie szeregu działań marketingowych. Celem tych nowych kampanii było zbudowanie mocnej marki wśród polskich konsumentek. Firma poszukiwała doświadczonych badaczy rynku, którzy mogliby...
Czytaj więcej →
1 2
Prognozy rynkowe i modelowanie Usługi badawcze

Analiza polskiego rynku DIY wraz z prognozami rozwoju

Dla globalnej sieci sklepów DIY opracowaliśmy analizę rynku produktów wykończeniowo-budowlanych w Polsce. W ramach projektu m.in. obliczyliśmy wartość rynku i przygotowaliśmy 3-letnią prognozę rozwoju dla rynku DIY w Polsce. Potrzeby klienta Dla jednej czołowych sieci DIY działających na rynku polskim...
Czytaj więcej →
Prognozy rynkowe i modelowanie Zrozumienie klienta

Przemysł 4.0 – ocena koncepcji w polskich realiach

PSI Polska, software house będący częścią niemieckiego koncernu PSI AG, chciał uzyskać rzetelne dane dotyczące adopcji koncepcji Przemysłu 4.0 (P 4.0) w polskiej branży przemysłowej. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla energetyki, produkcji, logistyki oraz transportu publicznego.  Cel analizy...
Czytaj więcej →
Prognozy rynkowe i modelowanie Rozwój produktu Usługi doradcze

Analiza rynku piwa w Polsce

Nasz klient chciał otrzymać możliwie szczegółowe informacje na temat bieżącej sytuacji na rynku piwa w Polsce. Cel projektu PMR Analiza rynku piwa miała na celu zidentyfikowanie najważniejszych trendów oraz przygotowanie profili kluczowych graczy, tak aby uzyskać jak najpełniejszy obraz rynku. Metoda...
Czytaj więcej →
Prognozy rynkowe i modelowanie Usługi doradcze Zrozumienie klienta

Analiza rynku nabiału, sera i przetworów mlecznych w Polsce

Nasz klient – wiodący producent nabiału w Polsce – zwrócił się do PMR z potrzebą przeprowadzania analizy obecnego i przewidywanego stanu rynku nabiału w Polsce. Analiza rynku nabiału Celem projektu była analiza obecnego i przewidywanego stanu rynku nabiału, ze szczególnym...
Czytaj więcej →
Prognozy rynkowe i modelowanie Rozwój produktu Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Usługi doradcze Zrozumienie klienta

Analiza rynku produkcji spożywczej w Polsce w podziale na 10 branż

CEL Celem klienta była realna ocena kondycji branży produkcji spożywczej w Polsce w podziale na 10 branż Nabiał Piwo Napoje spirytusowe Herbaty i kawy Mrożonki Konserwy Dania gotowe Słodycze Mięso Ryby W przypadku każdego z wymienionych segmentów, chodziło o wskazanie...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Prognozy rynkowe i modelowanie Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Perspektywy rozwoju rynku rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa w Polsce – dedykowane badanie i raport analityczny

Cel Jakie są potrzeby sektora B2B w Polsce w obszarze rozwiązań cyberbezpieczeństwa? Celem klienta była realna ocena potrzeb sektora B2B w Polsce w obszarze rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Klient chciał poznać strukturę rynku, popularność poszczególnych typów rozwiązań i modelu ich dostarczania (sprzęt...
Czytaj więcej →
Prognozy rynkowe i modelowanie Usługi badawcze Usługi doradcze Zrozumienie klienta

Które badania laboratoryjne w Polsce są najpopularniejsze?

CEL Które badania laboratoryjne są najbardziej popularne wśród Polaków? Na potrzeby cyklicznego raportu PMR: Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018, przeprowadziliśmy badanie konsumenckie na temat częstotliwości wykonywania wybranych badań laboratoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem morfologii krwi oraz badań moczu. Oba...
Czytaj więcej →
Prognozy rynkowe i modelowanie Wejście na rynek

Analiza potencjału rynku energetycznego

Wyzwanie: Stworzenie wiarygodnego biznesplanu Naszym klientem był fundusz Venture Capital, który zajmuje się inwestowaniem w przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu w sektorze energetycznym. Fundusz potrzebował wsparcia profesjonalnej firmy badawczej oraz konsultantów biznesowych znających specyfikę branży. Analiza potencjału rynku energetycznego miała...
Czytaj więcej →
Prognozy rynkowe i modelowanie Rozwój produktu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Analiza potencjału rynku rozwiązań mobilnych w przedsiębiorstwach

Wyzwanie: Jak będzie rozwijał się rynek rozwiązań mobilnych w B2B? Zgłosiła się do nas międzynarodowa firma działająca w branży IT oraz najnowszych technologii. Poszukiwała badaczy rynku i doradców biznesowych, którzy posiadają doświadczenie w tym szybko rozwijającym się segmencie. Zlecona nam...
Czytaj więcej →
Prognozy rynkowe i modelowanie Usługi badawcze

Badanie rynku dźwignic w Polsce, Czechach oraz Rosji

Wyzwanie: Jak będzie rozwijał się rynek dźwignic w Europie? Do tego projektu zostaliśmy zaangażowani dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz eksperckiej wiedzy na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Mieliśmy okazję udowodnić i wykorzystać nasze kompetencje w regonie, realizując badanie rynku dźwignic. Międzynarodowy...
Czytaj więcej →
Prognozy rynkowe i modelowanie Rozwój produktu Zrozumienie klienta

Badanie potencjału rynku rolnego

Wyzwanie: Czy opłacalne jest wprowadzenie na rynek rolny nowego produktu? Europejski producent zaawansowanych rozwiązań przeznaczonych dla sektora rolniczego był zainteresowany wejściem na polski rynek. Jego podstawowe pytanie dotyczyło możliwości uzyskania przychodu z wprowadzenia do sprzedaży nowego produktu. Chciał ponadto podjąć próbę...
Czytaj więcej →
Due diligence Fuzje i przejęcia Prognozy rynkowe i modelowanie

Due diligence na rynku ICT

Wyzwanie: Jaka jest kondycja, możliwości technologiczne oraz otoczenie biznesowe potencjalnego partnera? Naszym klientem był lider z obszaru zarządzania infrastrukturą IT, transmisji danych, kolokacji i hostingu. Planował on przejąć inną firmą z obszaru swojej działalności. Potrzebował wsparcia niezależnego doradcy, który miał ocenić...
Czytaj więcej →
1 2
Prognozy rynkowe i modelowanie Rozwój produktu Usługi doradcze

Analiza rynku piwa w Polsce

Nasz klient chciał otrzymać możliwie szczegółowe informacje na temat bieżącej sytuacji na rynku piwa w Polsce. Cel projektu PMR Analiza rynku piwa miała na celu zidentyfikowanie najważniejszych trendów oraz przygotowanie profili kluczowych graczy, tak aby uzyskać jak najpełniejszy obraz rynku. Metoda...
Czytaj więcej →
Rozwój produktu Zrozumienie klienta

Nowa e-platforma do zakupu artykułów spożywczych – badanie konsumenckie

Jedna z wiodących agencji marketingowych specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży, field marketingu i outsourcingu poprosiła PMR o badanie konsumenckie na temat nowej e-platformy do zakupu artykułów spożywczych. Cel badania konsumenckiego Najważniejszym pytaniem jakie klient PMR stawiał sobie...
Czytaj więcej →
Rozwój produktu

Badanie jakościowe – bezpieczeństwo polskich pielęgniarek diabetologicznych

Wiodący producent i dystrybutor urządzeń oraz akcesoriów medycznych, poprosił PMR o badanie jakościowe na temat bezpiecznej igły do wstrzykiwaczy. Kilka miesięcy wcześniej, firma PMR miała okazję przeprowadzić podobne badanie jakościowe na rynku hiszpańskim. Cel badania jakościowego  Tym razem klientowi zależało...
Czytaj więcej →
Prognozy rynkowe i modelowanie Rozwój produktu Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Usługi doradcze Zrozumienie klienta

Analiza rynku produkcji spożywczej w Polsce w podziale na 10 branż

CEL Celem klienta była realna ocena kondycji branży produkcji spożywczej w Polsce w podziale na 10 branż Nabiał Piwo Napoje spirytusowe Herbaty i kawy Mrożonki Konserwy Dania gotowe Słodycze Mięso Ryby W przypadku każdego z wymienionych segmentów, chodziło o wskazanie...
Czytaj więcej →
Rozwój produktu Usługi badawcze Usługi doradcze Zrozumienie klienta

Rynek lokali gastronomicznych i sektor HoReCa w wybranych miastach w Polsce

CEL Analiza rynku lokali gastronomicznych i sektor HoReCa w wybranych miastach w Polsce Celem projektu było uzyskanie rzetelnych, wiarygodnych danych dotyczących rynku lokali gastronomicznych na zdefiniowanym rynku sześciu regionów złożonych z 11 miast. Uwzględniono perspektywę użyteczną dla hurtownika oraz położono...
Czytaj więcej →
Rozwój produktu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Jak zwiększyć bezpieczeństwo pracy pielęgniarek diabetologicznych? Wywiady pogłębione na terenie Hiszpanii

Cel Jak zwiększyć bezpieczeństwo pracy pielęgniarek diabetologicznych? Wieloletni klient PMR – uznany na świecie producent i eksporter urządzeń medycznych, był zainteresowany realizacją badania na temat igły bezpiecznej do wstrzykiwaczy insulinowych. Klient chciał zrozumieć doświadczenia i oczekiwania hiszpańskich pielęgniarek, które pracują...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Rozwój produktu Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Badanie wizerunku marki na rynku diagnostyki laboratoryjnej

Wyzwanie W jaki sposób można usprawnić działania marketingowe i sprzedażowe? Klient – globalny gracz na rynku sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej – zlecił firmie PMR badanie wizerunku marki na rynku laboratoriów diagnostycznych. Miało ono stanowić wsparcie w czasie opracowywania planów i...
Czytaj więcej →
Rozwój produktu Usługi badawcze Usługi doradcze Wejście na rynek Zrozumienie klienta

Badanie wykorzystania systemów finansowo-księgowych

Cel Jaki jest potencjał rozwojowy rynku? Działający na arenie międzynarodowej dostawca rozwiązań IT planował opracowanie strategii rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej na najbliższe lata. By móc rozpocząć prace nad strategią, potrzebował lepiej zrozumieć potencjał rynku na Białorusi. Zlecił więc firmie PMR...
Czytaj więcej →
Rozwój produktu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Grupy fokusowe z lekarzami na temat leczenia pacjentów pediatrycznych

Wyzwanie: Jak lekarze oceniają nowy koncept produktu? Międzynarodowa agencja badawcza, pracując na zlecenie globalnego gracza na rynku produktów farmaceutycznych, zwróciła się do PMR z prośbą o wsparcie przy realizacji badania wśród polskich lekarzy. Firma badawcza PMR była idealnym partnerem dla...
Czytaj więcej →
Rozwój produktu Usługi badawcze

Test produktu: sprzęt medyczny stosowany przez pielęgniarki i lekarzy

Wyzwanie: Czy nowy produkt zostanie zaakceptowany przez odbiorców? Nasz klient – producent sprzętu medycznego – planował wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu. Był to sprzęt medyczny, który w celu zwiększenia bezpieczeństwa posiadał mechanizm uniemożliwiający jego ponowne użycie. M.in. dzięki innowacyjnemu zabezpieczeniu...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Rozwój produktu Usługi badawcze Usługi doradcze

Test konceptu produktu spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego

Wyzwanie: Czy specjaliści zaakceptują nowy produkt? Międzynarodowa agencja badawcza pracująca dla globalnej firmy farmaceutycznej zleciła nam przeprowadzenie na polskim rynku badania ilościowego z udziałem pediatrów oraz położnych. Głównym celem projektu był test konceptu produktu spożywczego oraz poznanie opinii specjalistów na...
Czytaj więcej →
Rozwój produktu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Wywiady online z kardiologami na temat leczenia rzadkiej choroby układu krążenia

Wyzwanie: Jak wygląda lokalny rynek? Międzynarodowa firma badawcza potrzebowała lokalnego wsparcia w czasie badania online. Ze względu na nasze bogate doświadczenie w branży farmaceutycznej, zaangażowała badaczy z PMR Consulting & Research. Projekt był bowiem realizowany na zlecenie jednego z koncernów...
Czytaj więcej →
1 2 3
Strategie sprzedaży i marketingu Usługi doradcze

Analiza otoczenia konkurencyjnego i szans rozwoju na rynku kosmetycznym w Białorusi

Klient, będący liderem na rynku kosmetyków w kanale sprzedaży bezpośredniej, zlecił PMR przeprowadzenie analizy otoczenia konkurencyjnego na białoruskim rynku kosmetyków w kanale sprzedaży bezpośredniej. Cel analizy rynku Rezultaty analizy miały wesprzeć klienta w optymalizacji aktualnej strategii sprzedaży. Analiza konkurencji i...
Czytaj więcej →
Prognozy rynkowe i modelowanie Rozwój produktu Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Usługi doradcze Zrozumienie klienta

Analiza rynku produkcji spożywczej w Polsce w podziale na 10 branż

CEL Celem klienta była realna ocena kondycji branży produkcji spożywczej w Polsce w podziale na 10 branż Nabiał Piwo Napoje spirytusowe Herbaty i kawy Mrożonki Konserwy Dania gotowe Słodycze Mięso Ryby W przypadku każdego z wymienionych segmentów, chodziło o wskazanie...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Strategie sprzedaży i marketingu Usługi doradcze Zrozumienie klienta

Jak dopasować przekaz marketingowy do grupy docelowej?

CEL Jak dopasować przekaz marketingowy do grupy docelowej? Właściciel jednej z najpopularniejszych marek samochodów osobowych w Polsce zlecił PMR przeprowadzenie badania konsumenckiego. Celem projektu badawczego była ocena dwóch alternatywnych spotów reklamowych w kontekście założeń rozpoczętej już kampanii marketingowej. Ponieważ materiały...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Prognozy rynkowe i modelowanie Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Perspektywy rozwoju rynku rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa w Polsce – dedykowane badanie i raport analityczny

Cel Jakie są potrzeby sektora B2B w Polsce w obszarze rozwiązań cyberbezpieczeństwa? Celem klienta była realna ocena potrzeb sektora B2B w Polsce w obszarze rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Klient chciał poznać strukturę rynku, popularność poszczególnych typów rozwiązań i modelu ich dostarczania (sprzęt...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Rozwój produktu Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Badanie wizerunku marki na rynku diagnostyki laboratoryjnej

Wyzwanie W jaki sposób można usprawnić działania marketingowe i sprzedażowe? Klient – globalny gracz na rynku sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej – zlecił firmie PMR badanie wizerunku marki na rynku laboratoriów diagnostycznych. Miało ono stanowić wsparcie w czasie opracowywania planów i...
Czytaj więcej →
Dystrybucja Marka i komunikacja marketingowa Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Analiza pozycjonowania cenowego konfekcji i obuwia

Cel: Jak zoptymalizować strategię cenową? Celem klienta była analiza pozycjonowania cenowego konfekcji i obuwia własnej marki na tle wybranych marek konkurencyjnych. W badaniu wykonanym przez ekspertów PMR uwzględniono pozycjonowanie postrzegane oraz pozycjonowanie faktyczne (realne), dokonane na podstawie rzeczywistych cen obowiązujących...
Czytaj więcej →
Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Usługi doradcze

Analiza przetargów publicznych na sprzęt do terapii lekowych

Wyzwanie: Jak wykorzystać potencjał sprzedażowy segmentu zamówień publicznych? Do PMR Consulting & Research - po profesjonalne wsparcie badawcze oraz doradcze - zwrócił się globalny producent nowoczesnego sprzętu do terapii lekowych. Zlecił nam przeprowadzenie badania tych przetargów w sektorze publicznym, które...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Usługi doradcze Wejście na rynek

Analiza rynku leków biopodobnych w Polsce

Wyzwanie: Jaki jest potencjał rynku? Do PMR Consulting & Research zgłosił się globalny producent działający w branży farmaceutycznej. Zaangażował nasz zespół do przeprowadzenia kompleksowego projektu, na który składała się: analiza systemu opieki zdrowotnej w Polsce, analiza polskiego rynku leków biopodobnych,...
Czytaj więcej →
Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Badanie rynku leków OTC

Wyzwanie: Poznanie roli farmaceuty w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez pacjentów Jeden z naszych partnerów, międzynarodowa agencja badawcza działająca w obszarze medycznym i farmaceutycznym, zleciła nam badanie rynku leków OTC w Polsce. Celem projektu było zrozumienie procesu decyzyjnego pacjentów oraz...
Czytaj więcej →
Dystrybucja Strategie sprzedaży i marketingu Usługi doradcze

Analiza rynku prefabrykatów z betonu

Wyzwanie: Jaki jest obecny stan rynku? Realizację tego projektu zleciła nam firma będąca liderem na rynku betonu. Poprosiła zespół PMR Consulting & Research o przeprowadzenie analizy rynku prefabrykatów z betonu oraz opracowanie raportu z kluczowymi danymi rynkowymi i rekomendacjami biznesowymi....
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Badanie procesu zakupowego w obszarze medycznego sprzętu diagnostycznego

Wyzwanie: Jak podejmowane są decyzje zakupowe w szpitalach? Nasz stały klient – międzynarodowa agencja badawcza specjalizująca się w badaniach dla sektora medycznego i farmaceutycznego – zwróciła się do PMR Consulting & Research z kolejnym projektem. Tym razem zleciła nam badanie...
Czytaj więcej →
Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Badanie rynku usług leasingowych

Wyzwanie: Jak zwiększyć sprzedaż usług leasingowych dla sektora MŚP? Dla lidera rynku usług finansowych w Polsce zrealizowaliśmy badanie rynku usług leasingowych, by umożliwić wypracowanie skutecznej strategii rozwoju i komunikacji marketingowej. Klient postawił przed nami kilka zadań: analiza popularności leasingu jako...
Czytaj więcej →
1 2 3
Usługi badawcze

Analiza rynku produkcji artykułów spożywczych i napojów w Polsce dla firmy Siemens

Dla firmy Siemens, czołowego globalnego koncernu działającego w branży automatyzacji i digitalizacji procesów produkcyjnych w branży spożywczej, PMR przygotował analizę 12 branż produkcji spożywczej w Polsce wraz z określeniem najbardziej perspektywicznych branż. Cele projektu Identyfikacja najbardziej atrakcyjnych branż na rynku...
Czytaj więcej →
Prognozy rynkowe i modelowanie Usługi badawcze

Analiza polskiego rynku DIY wraz z prognozami rozwoju

Dla globalnej sieci sklepów DIY opracowaliśmy analizę rynku produktów wykończeniowo-budowlanych w Polsce. W ramach projektu m.in. obliczyliśmy wartość rynku i przygotowaliśmy 3-letnią prognozę rozwoju dla rynku DIY w Polsce. Potrzeby klienta Dla jednej czołowych sieci DIY działających na rynku polskim...
Czytaj więcej →
Usługi badawcze

Analiza rynku materiałów budowlanych w Rumunii

Klient chciał poznać aktualną sytuację na rumuńskim rynku materiałów budowlanych. Prowadząc działalność w skali międzynarodowej, rozważał zakup wybranych materiałów budowlanych w tym kraju.  Cel analizy rynku Kluczową kwestią przed rozpoczęciem prac nad projektem, było zrozumienie, które produkty rumuńskie są szczególnie...
Czytaj więcej →
Usługi badawcze

Rynek piekarniczy w Polsce – analiza PMR

Klient – jeden z liderów branży komponentów do produkcji spożywczej, chciał poznać dominujące trendy rynkowe oraz zdiagnozować swoją pozycję na tle konkurentów. Cel projektu  W ramach projektu zespół konsultantów PMR zrealizował kompleksową analizę rynku wyrobów z segmentu, w którym działa...
Czytaj więcej →
Usługi badawcze Usługi doradcze

Badanie i analiza rynku diagnostyki laboratoryjnej w Polsce

Jeden z wiodących producentów innowacyjnych urządzeń i akcesoriów do diagnostyki laboratoryjnej na świecie zlecił zespołowi PMR przeprowadzenie analizy rynku wyposażenia laboratoriów w Polsce. Cel analizy rynku diagnostyki laboratoryjnej Głównym założeniem projektu była ocena pozycji konkurencyjnej naszego klienta względem konkurencji. Analiza...
Czytaj więcej →
Usługi badawcze Usługi doradcze

Analiza rynku ubocznych produktów spalania

Jeden z naszych klientów, firma zajmująca się zagospodarowaniem ubocznych produktów spalania, na etapie planowania strategii rozwoju swojej działalności poprosiła PMR o wsparcie w zakresie kierunków rozwoju rynku. Cel badania PMR Analiza rynku ubocznych produktów spalania obejmowała przede wszystkim: Ocenę obecnego...
Czytaj więcej →
Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Badanie rynku obuwia w Polsce i analiza konkurencji

Nasz klient, planując powiększyć swój udział w polskim rynku obuwia, skorzystał z pomocy konsultantów PMR by uzyskać szczegółowe informacje o największych konkurentach obecnych na tym rynku. Metoda badawcza PMR Stosując się ściśle do wskazówek klienta, zespół projektowy PMR zebrał kluczowe...
Czytaj więcej →
Dystrybucja Usługi badawcze

Wywiady ze specjalistami w dziedzinie onkologii w Rumunii

Nasz klient, firma konsultingowa z siedzibą w Nowym Jorku, poprosiła PMR o przeprowadzenie wywiadów z wiodącymi specjalistami w dziedzinie onkologii - raka głowy i szyi. Cel badania  Celem badania było zdobycie informacji o potencjalnych badaczach, którzy mieli brać udział w...
Czytaj więcej →
Usługi badawcze

Analiza rynku produktów dla dzieci w Polsce

Dział badawczy firmy PMR przeprowadził analizę na temat zakupów produktów dedykowanych dla dzieci w wieku do 12 lat. Cel badania rynku Badanie rynku produktów dla dzieci zostało przeprowadzone w ramach raportu "Handel detaliczny produktami dla dzieci w Polsce". Głównym celem...
Czytaj więcej →
Usługi badawcze

Natężenie ruchu pieszych w potencjalnych lokalizacjach lokalu gastronomicznego

Nasz klient – firma zarządzająca siecią sprzedaży detalicznej – potrzebował danych o natężeniu ruchu pieszych w wybranych miejscach w Warszawie. Cel badania PMR Klient potrzebował nie tylko informacji jakie jest natężenie ruchu pieszych w potencjalnych lokalizacjach lokalu gastronomicznego, ale również...
Czytaj więcej →
Usługi badawcze

Badanie rynku systemów kominowych w Polsce

Zespół PMR wykonał badanie rynku systemów kominowych w Polsce. Cel badania rynku  Głównym celem projektu była analiza dwóch segmentów rynku systemów kominowych (kominów ceramicznych i stalowych). Dodatkowo celem było porównanie największych graczy działających na analizowanym rynku. W rezultacie raport obejmujący...
Czytaj więcej →
Usługi badawcze

Rynek usług napromieniania i sterylizacji radiacyjnej w Polsce

Pracując dla Politechniki Łódzkiej, PMR przygotował raport o rynku usług napromieniania i sterylizacji radiacyjnej w Polsce. Metoda badawcza PMR Raport obejmujący rynek usług napromieniania i sterylizacji radiacyjnej, przygotowany został w oparciu o metodologię wykorzystującą trzy źródła informacji: analizę desk research,...
Czytaj więcej →
1 2 3 6
Usługi doradcze Wejście na rynek

Segmentacja klientów B2B dla producenta z branży spożywczej

Nasz klient w ramach rozwoju strategii sprzedażowo-marketingowej chciał lepiej zrozumieć potrzeby obecnych oraz potencjalnych klientów. Cel badania PMR Celem działań PMR było zidentyfikowanie najatrakcyjniejszej grupy klientów w perspektywie rozwoju rynku. Segmentacja klientów B2B pomogła klientowi sprawniej organizować swoje siły sprzedażowe...
Czytaj więcej →
Usługi badawcze Usługi doradcze

Badanie i analiza rynku diagnostyki laboratoryjnej w Polsce

Jeden z wiodących producentów innowacyjnych urządzeń i akcesoriów do diagnostyki laboratoryjnej na świecie zlecił zespołowi PMR przeprowadzenie analizy rynku wyposażenia laboratoriów w Polsce. Cel analizy rynku diagnostyki laboratoryjnej Głównym założeniem projektu była ocena pozycji konkurencyjnej naszego klienta względem konkurencji. Analiza...
Czytaj więcej →
Strategie sprzedaży i marketingu Usługi doradcze

Analiza otoczenia konkurencyjnego i szans rozwoju na rynku kosmetycznym w Białorusi

Klient, będący liderem na rynku kosmetyków w kanale sprzedaży bezpośredniej, zlecił PMR przeprowadzenie analizy otoczenia konkurencyjnego na białoruskim rynku kosmetyków w kanale sprzedaży bezpośredniej. Cel analizy rynku Rezultaty analizy miały wesprzeć klienta w optymalizacji aktualnej strategii sprzedaży. Analiza konkurencji i...
Czytaj więcej →
Usługi badawcze Usługi doradcze

Analiza rynku ubocznych produktów spalania

Jeden z naszych klientów, firma zajmująca się zagospodarowaniem ubocznych produktów spalania, na etapie planowania strategii rozwoju swojej działalności poprosiła PMR o wsparcie w zakresie kierunków rozwoju rynku. Cel badania PMR Analiza rynku ubocznych produktów spalania obejmowała przede wszystkim: Ocenę obecnego...
Czytaj więcej →
Prognozy rynkowe i modelowanie Rozwój produktu Usługi doradcze

Analiza rynku piwa w Polsce

Nasz klient chciał otrzymać możliwie szczegółowe informacje na temat bieżącej sytuacji na rynku piwa w Polsce. Cel projektu PMR Analiza rynku piwa miała na celu zidentyfikowanie najważniejszych trendów oraz przygotowanie profili kluczowych graczy, tak aby uzyskać jak najpełniejszy obraz rynku. Metoda...
Czytaj więcej →
Usługi doradcze

Badanie i analiza rynku sprzętu medycznego w Polsce

Międzynarodowy gracz na rynku nowoczesnego sprzętu medycznego, planował podjąć strategiczne działania inwestycyjne w Polsce. W tym celu potrzebował kompleksowego wsparcia konsultingowego od PMR. Cel usług PMR Wykonana przez ekspertów PMR analiza rynku sprzętu medycznego, zawierała pogłębioną charakterystykę i segmentację placówek...
Czytaj więcej →
Prognozy rynkowe i modelowanie Usługi doradcze Zrozumienie klienta

Analiza rynku nabiału, sera i przetworów mlecznych w Polsce

Nasz klient – wiodący producent nabiału w Polsce – zwrócił się do PMR z potrzebą przeprowadzania analizy obecnego i przewidywanego stanu rynku nabiału w Polsce. Analiza rynku nabiału Celem projektu była analiza obecnego i przewidywanego stanu rynku nabiału, ze szczególnym...
Czytaj więcej →
Usługi badawcze Usługi doradcze

Analiza potencjału rynku przed wprowadzeniem nowego rozwiązania dla gospodarstw rolniczych

Jeden z ważnych graczy na europejskim rynku zaawansowanych rozwiązań dla gospodarstw rolniczych był zainteresowany wejściem na polski rynek. W związku z tym zwrócił się do PMR z prośbą o analizę potencjału rynku. Cel badania PMR  Analiza potencjału rynku stanowi duże...
Czytaj więcej →
Prognozy rynkowe i modelowanie Rozwój produktu Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Usługi doradcze Zrozumienie klienta

Analiza rynku produkcji spożywczej w Polsce w podziale na 10 branż

CEL Celem klienta była realna ocena kondycji branży produkcji spożywczej w Polsce w podziale na 10 branż Nabiał Piwo Napoje spirytusowe Herbaty i kawy Mrożonki Konserwy Dania gotowe Słodycze Mięso Ryby W przypadku każdego z wymienionych segmentów, chodziło o wskazanie...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Strategie sprzedaży i marketingu Usługi doradcze Zrozumienie klienta

Jak dopasować przekaz marketingowy do grupy docelowej?

CEL Jak dopasować przekaz marketingowy do grupy docelowej? Właściciel jednej z najpopularniejszych marek samochodów osobowych w Polsce zlecił PMR przeprowadzenie badania konsumenckiego. Celem projektu badawczego była ocena dwóch alternatywnych spotów reklamowych w kontekście założeń rozpoczętej już kampanii marketingowej. Ponieważ materiały...
Czytaj więcej →
Rozwój produktu Usługi badawcze Usługi doradcze Zrozumienie klienta

Rynek lokali gastronomicznych i sektor HoReCa w wybranych miastach w Polsce

CEL Analiza rynku lokali gastronomicznych i sektor HoReCa w wybranych miastach w Polsce Celem projektu było uzyskanie rzetelnych, wiarygodnych danych dotyczących rynku lokali gastronomicznych na zdefiniowanym rynku sześciu regionów złożonych z 11 miast. Uwzględniono perspektywę użyteczną dla hurtownika oraz położono...
Czytaj więcej →
Prognozy rynkowe i modelowanie Usługi badawcze Usługi doradcze Zrozumienie klienta

Które badania laboratoryjne w Polsce są najpopularniejsze?

CEL Które badania laboratoryjne są najbardziej popularne wśród Polaków? Na potrzeby cyklicznego raportu PMR: Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018, przeprowadziliśmy badanie konsumenckie na temat częstotliwości wykonywania wybranych badań laboratoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem morfologii krwi oraz badań moczu. Oba...
Czytaj więcej →
1 2 3
Usługi doradcze Wejście na rynek

Segmentacja klientów B2B dla producenta z branży spożywczej

Nasz klient w ramach rozwoju strategii sprzedażowo-marketingowej chciał lepiej zrozumieć potrzeby obecnych oraz potencjalnych klientów. Cel badania PMR Celem działań PMR było zidentyfikowanie najatrakcyjniejszej grupy klientów w perspektywie rozwoju rynku. Segmentacja klientów B2B pomogła klientowi sprawniej organizować swoje siły sprzedażowe...
Czytaj więcej →
Wejście na rynek

Lista firm z sektora FMCG w Rosji i na Ukrainie

Nasz klient, międzynarodowy dostawca infrastruktury i usług dla rozwiązań mobilnych, planował rozpoczęcie sprzedaży swoich produktów w Rosji i na Ukrainie. Cel badania rynku FMCG Klient był zainteresowany poznaniem potencjalnych odbiorców będących największymi międzynarodowymi oraz lokalnymi producentami lub dystrybutorami produktów z...
Czytaj więcej →
Wejście na rynek

Opracowanie strategii wejścia na rynek przenośnych generatorów prądu

Nasz klient, światowy lider w produkcji przenośnych generatorów prądu, zwrócił się do PMR z zapytaniem o możliwość przeprowadzenia badania rynku generatorów prądu w kategorii do 12kW. Badanie pozwoliło na opracowanie strategii wejścia na rynek Rosji, Ukrainy, Polski i Czech. Cel...
Czytaj więcej →
Rozwój produktu Usługi badawcze Usługi doradcze Wejście na rynek Zrozumienie klienta

Badanie wykorzystania systemów finansowo-księgowych

Cel Jaki jest potencjał rozwojowy rynku? Działający na arenie międzynarodowej dostawca rozwiązań IT planował opracowanie strategii rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej na najbliższe lata. By móc rozpocząć prace nad strategią, potrzebował lepiej zrozumieć potencjał rynku na Białorusi. Zlecił więc firmie PMR...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Usługi doradcze Wejście na rynek

Analiza rynku leków biopodobnych w Polsce

Wyzwanie: Jaki jest potencjał rynku? Do PMR Consulting & Research zgłosił się globalny producent działający w branży farmaceutycznej. Zaangażował nasz zespół do przeprowadzenia kompleksowego projektu, na który składała się: analiza systemu opieki zdrowotnej w Polsce, analiza polskiego rynku leków biopodobnych,...
Czytaj więcej →
Usługi badawcze Wejście na rynek

Badanie rynku ubezpieczeń poprzedzające wejście na rynek polski

Wyzwanie: Stworzenie konkurencyjnej oferty ubezpieczeń Globalna instytucja z branży finansów i ubezpieczeń postanowiła wykorzystać potencjał rozwojowy polskiego rynku finansowego i rozpocząć tutaj swoją działalność. By lepiej poznać potrzeby oraz preferencje lokalnych odbiorców, nawiązała współpracę z PMR Consulting & Research. Zleciła...
Czytaj więcej →
Usługi badawcze Wejście na rynek Zrozumienie klienta

Badanie zachowań konsumenckich w internecie

Wyzwanie: Jak zwiększyć efektywność strony internetowej? Naszym klientem była rosyjska firma świadcząca usługi tworzenia i obsługiwania stron internetowych. Planowała rozszerzenie działalności – wejście na polski rynek usług IT oraz poszerzenie portfolio klientów. Chciała zidentyfikować słabe strony obecnej wersji swojego rozwiązania,...
Czytaj więcej →
Usługi badawcze Usługi doradcze Wejście na rynek

Badanie rynku budowlanego i studium wykonalności projektu deweloperskiego

Wyzwanie: Czy inwestycja na rynku mieszkaniowym będzie opłacalna? Do PMR Consulting & Research zgłosiła się firma prowadząca zdywersyfikowaną działalność w obszarze produkcji przemysłowej. Zespół PMR został poproszony o zbadanie rynku budowlanego oraz wykonanie studium wykonalności projektu deweloperskiego. Nasz klient posiadał...
Czytaj więcej →
Usługi doradcze Wejście na rynek

Studium wykonalności projektu wejścia na rynek kruszyw i cementu w Rosji

Wyzwanie: Jaki jest potencjał rozwoju nowego przedsięwzięcia w Rosji? Do PMR Consulting & Research zgłosił się producent działający na rynku wydobywczym oraz materiałów budowlanych. Był zainteresowany nawiązaniem z nami współpracy w zakresie realizacji projektu przygotowania firmy do wejścia na rynek...
Czytaj więcej →
Usługi badawcze Usługi doradcze Wejście na rynek

Analiza rynku produktów ubocznych spalania

Wyzwanie: Jak będzie rozwijał się rynek produktów ubocznych spalania? Firma działająca na rynku zagospodarowania produktów ubocznych spalania planowała stworzenie strategii rozwoju na kolejne lata. Zgłosiła się do nas, by uzyskać wsparcie eksperckie na etapie przygotowań i tworzenia planów. Naszym zadaniem...
Czytaj więcej →
Prognozy rynkowe i modelowanie Wejście na rynek

Analiza potencjału rynku energetycznego

Wyzwanie: Stworzenie wiarygodnego biznesplanu Naszym klientem był fundusz Venture Capital, który zajmuje się inwestowaniem w przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu w sektorze energetycznym. Fundusz potrzebował wsparcia profesjonalnej firmy badawczej oraz konsultantów biznesowych znających specyfikę branży. Analiza potencjału rynku energetycznego miała...
Czytaj więcej →
Wejście na rynek

Wejście na rynek szczepionek w Europie

Wyzwanie: Jak przeprowadzić wejście na rynek szczepionek w wielu krajach równocześnie? Firma wytwarzająca produkty farmaceutyczne planowała wejście na rynek szczepionek i zaoferowanie odbiorcom z Unii Europejskiej nowego produktu. By lepiej przygotować się do działań sprzedażowych i marketingowych, zaangażowała PMR Consulting...
Czytaj więcej →
1 2
Prognozy rynkowe i modelowanie Zrozumienie klienta

Przemysł 4.0 – ocena koncepcji w polskich realiach

PSI Polska, software house będący częścią niemieckiego koncernu PSI AG, chciał uzyskać rzetelne dane dotyczące adopcji koncepcji Przemysłu 4.0 (P 4.0) w polskiej branży przemysłowej. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla energetyki, produkcji, logistyki oraz transportu publicznego.  Cel analizy...
Czytaj więcej →
Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Badanie rynku obuwia w Polsce i analiza konkurencji

Nasz klient, planując powiększyć swój udział w polskim rynku obuwia, skorzystał z pomocy konsultantów PMR by uzyskać szczegółowe informacje o największych konkurentach obecnych na tym rynku. Metoda badawcza PMR Stosując się ściśle do wskazówek klienta, zespół projektowy PMR zebrał kluczowe...
Czytaj więcej →
Prognozy rynkowe i modelowanie Usługi doradcze Zrozumienie klienta

Analiza rynku nabiału, sera i przetworów mlecznych w Polsce

Nasz klient – wiodący producent nabiału w Polsce – zwrócił się do PMR z potrzebą przeprowadzania analizy obecnego i przewidywanego stanu rynku nabiału w Polsce. Analiza rynku nabiału Celem projektu była analiza obecnego i przewidywanego stanu rynku nabiału, ze szczególnym...
Czytaj więcej →
Rozwój produktu Zrozumienie klienta

Nowa e-platforma do zakupu artykułów spożywczych – badanie konsumenckie

Jedna z wiodących agencji marketingowych specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży, field marketingu i outsourcingu poprosiła PMR o badanie konsumenckie na temat nowej e-platformy do zakupu artykułów spożywczych. Cel badania konsumenckiego Najważniejszym pytaniem jakie klient PMR stawiał sobie...
Czytaj więcej →
Zrozumienie klienta

Rynek usług laboratoryjnych w Polsce: szanse i bariery rozwoju

CEL Zidentyfikowanie szans, barier rozwoju i perspektywicznych segmentów Na potrzeby cyklicznego raportu, którego tematem jest rynek usług laboratoryjnych w Polsce, PMR przeprowadził badanie B2B wśród ponad 200 podmiotów działających w segmencie laboratoriów w Polsce. Głównym celem badania było zidentyfikowanie szans...
Czytaj więcej →
Prognozy rynkowe i modelowanie Rozwój produktu Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Usługi doradcze Zrozumienie klienta

Analiza rynku produkcji spożywczej w Polsce w podziale na 10 branż

CEL Celem klienta była realna ocena kondycji branży produkcji spożywczej w Polsce w podziale na 10 branż Nabiał Piwo Napoje spirytusowe Herbaty i kawy Mrożonki Konserwy Dania gotowe Słodycze Mięso Ryby W przypadku każdego z wymienionych segmentów, chodziło o wskazanie...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Strategie sprzedaży i marketingu Usługi doradcze Zrozumienie klienta

Jak dopasować przekaz marketingowy do grupy docelowej?

CEL Jak dopasować przekaz marketingowy do grupy docelowej? Właściciel jednej z najpopularniejszych marek samochodów osobowych w Polsce zlecił PMR przeprowadzenie badania konsumenckiego. Celem projektu badawczego była ocena dwóch alternatywnych spotów reklamowych w kontekście założeń rozpoczętej już kampanii marketingowej. Ponieważ materiały...
Czytaj więcej →
Rozwój produktu Usługi badawcze Usługi doradcze Zrozumienie klienta

Rynek lokali gastronomicznych i sektor HoReCa w wybranych miastach w Polsce

CEL Analiza rynku lokali gastronomicznych i sektor HoReCa w wybranych miastach w Polsce Celem projektu było uzyskanie rzetelnych, wiarygodnych danych dotyczących rynku lokali gastronomicznych na zdefiniowanym rynku sześciu regionów złożonych z 11 miast. Uwzględniono perspektywę użyteczną dla hurtownika oraz położono...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Prognozy rynkowe i modelowanie Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Perspektywy rozwoju rynku rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa w Polsce – dedykowane badanie i raport analityczny

Cel Jakie są potrzeby sektora B2B w Polsce w obszarze rozwiązań cyberbezpieczeństwa? Celem klienta była realna ocena potrzeb sektora B2B w Polsce w obszarze rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Klient chciał poznać strukturę rynku, popularność poszczególnych typów rozwiązań i modelu ich dostarczania (sprzęt...
Czytaj więcej →
Rozwój produktu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Jak zwiększyć bezpieczeństwo pracy pielęgniarek diabetologicznych? Wywiady pogłębione na terenie Hiszpanii

Cel Jak zwiększyć bezpieczeństwo pracy pielęgniarek diabetologicznych? Wieloletni klient PMR – uznany na świecie producent i eksporter urządzeń medycznych, był zainteresowany realizacją badania na temat igły bezpiecznej do wstrzykiwaczy insulinowych. Klient chciał zrozumieć doświadczenia i oczekiwania hiszpańskich pielęgniarek, które pracują...
Czytaj więcej →
Prognozy rynkowe i modelowanie Usługi badawcze Usługi doradcze Zrozumienie klienta

Które badania laboratoryjne w Polsce są najpopularniejsze?

CEL Które badania laboratoryjne są najbardziej popularne wśród Polaków? Na potrzeby cyklicznego raportu PMR: Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018, przeprowadziliśmy badanie konsumenckie na temat częstotliwości wykonywania wybranych badań laboratoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem morfologii krwi oraz badań moczu. Oba...
Czytaj więcej →
Marka i komunikacja marketingowa Rozwój produktu Strategie sprzedaży i marketingu Usługi badawcze Zrozumienie klienta

Badanie wizerunku marki na rynku diagnostyki laboratoryjnej

Wyzwanie W jaki sposób można usprawnić działania marketingowe i sprzedażowe? Klient – globalny gracz na rynku sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej – zlecił firmie PMR badanie wizerunku marki na rynku laboratoriów diagnostycznych. Miało ono stanowić wsparcie w czasie opracowywania planów i...
Czytaj więcej →
1 2 3 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top