Budowanie strategii biznesu

 

Zbuduj realistyczną strategię opartą na analizie rynku, koncentrującą się na trwałych przewagach konkurencyjnych, potrzebach klientów i rentownych obszarach wzrostu.

Tomasz Nowak

Consulting Director

 

 

 

BUDOWANIE TRWAŁYCH PRZEWAG KONKURENCYJNYCH

Skoncentruj się na tym co ważne i trwałe

 • synteza wniosków z badań przewag i słabości konkurencyjnych oraz kluczowych czynników sukcesu
 • analiza pozycji poszczególnych konkurentów, analiza historycznych działań konkurencji, komunikowanych planów oraz ogólnych trendów rynkowych
 • generowanie opcji strategicznych metodami warsztatowymi,
  na bazie opinii ekspertów i w oparciu o specjalistyczne metodologie
 • rekomendacje ukierunkowane na budowę trwałych przewag
  konkurencyjnych oraz umacnianie, poszerzenie i
  przeciwdziałanie imitowaniu istniejących

KONCENTRACJA DZIAŁAŃ NA POTRZEBACH KLIENTÓW, RENTOWNOŚCI I WZROŚCIE

Skoncentruj się na kliencie - dbaj o rentowność, szukaj wzrostu

 • synteza wniosków z badań potrzeb i oczekiwań klientów
 • systematyczna analiza rentowności i potencjału wzrostu wybranych biznesów, usług, kategorii produktowych, kanałów sprzedaży i segmentów klienta
 • analiza dostępnych lub budowa długoterminowych prognoz wzrostu i rentowności branży w poszczególnych obszarach
 • priorytetyzacja inicjatyw koncentrujących się na korzyściach dla klienta oraz obszarach o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu lub rentowności

OPERACJONALIZACJA DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH

Wiemy jak w praktyce wdrożyć planowane inicjatywy

 • określenie sposobów realizacji opcji strategicznych dla wybranych rekomendacji i przełożenie ich na zbiór inicjatyw oraz działań
 • opracowanie mapy drogowej wdrożenia
 • wsparcie wybranych analiz opiniami zewnętrznych ekspertów
 • komunikacja strategii do właścicieli, wybranych
  menadżerów i pracowników lub rynków finansowych -
  jasna definicja tego co, jak i dlaczego powinno stanowić strategię firmy

OBIEKTYWNA OCENA OPCJI STRATEGICZNYCH

Oceń korzyści, koszty i szanse realizacji rozważanych opcji

 • wstępna i pogłębiona ocena analizowanych opcji pod względem atrakcyjności, kosztów realizacji i zwrotu z inwestycji
 • ocena złożoności, czasu wdrożenia i czasu potrzebnego na uzyskanie oczekiwanych korzyści
 • ocena aspektów organizacyjnych, właścicielskich i kulturowych
  planowanych zmian
 • ocena głównych barier oraz rodzajów ryzyka wdrożeniowego
 • szybka weryfikacja wykonalności wybranych opcji
  prowadzona równolegle do prac koncepcyjnych
Cechy dobrej strategii:
jasna definicja wyzwań i decyzji stojących przed firmą
większy nacisk na znalezienie efektywnego sposobu dojścia do najważniejszych celów niż na definiowanie kolejnych
rzeczywista priorytetyzacja działań - koncentracja na niewielkiej liczbie najważniejszych inicjatyw
koncentracja na przewagach konkurencyjnych, obszarach rentowności i wzrostu oraz potrzebach klientów
prosty i zrozumiały język
Cechy złej strategii:
powierzchowne rozumienie sytuacji, brak precyzyjnej definicji problemu i trafnej diagnozy
długa lista mało istotnych celów i celów dyktowanych ambicjami bardziej niż realną oceną sytuacji
kompromis niepowiązanych ze sobą inicjatyw różnych części organizacji gwarantujący utrzymanie status quo i wewnętrznej równowagi sił
strategia pisana biznesowym żargonem, nowomową, popkulturowym lub motywacyjnym slangiem, nadrabiająca słabości merytoryczne w warstwie werbalnej
budowa strategii bez właściwego wsparcia badawczego i analitycznego
brak rozumienia konieczności lub umiejętności wypracowania rzeczywistej przewagi konkurencyjnej
działania dyktowane wewnętrznymi potrzebami organizacji
Szukasz najlepszego rozwiązania dla dalszego rozwoju swojej firmy?

Porozmawiaj z nami już dzisiaj!

Monika Szczypta

Senior Business Development Manager

 

Tel.: +48 607 979 580