Wiadomości - 20 grudnia 2021

Wartość rynku cloud computing osiągnie 3 mld zł w 2022 roku

Nie słabnie zainteresowanie rozwiązaniami chmurowymi w Polsce. Towarzyszy temu boom inwestycyjny na rynku data center. Głównie z uwagi na poniesione inwestycje we własną infrastrukturę, firmy przede wszystkim korzystają z modelu hybrydowego.

Prognozy dla chmury

Dane PMR, które pochodzą z raportu PMR „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2021. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026”, opublikowanego w grudniu 2021 roku, wskazują, że wartość rynku chmury w Polsce w 2021 roku rosła w tempie przekraczającym 30% rok do roku. Nasze prognozy zakładają, że w 2022 roku wartość rynku cloud computing osiągnie 3 mld zł. Należy podkreślić, że zgodnie z definicją PMR jest to w 100% rynek rozwiązań B2B wdrażanych przez firmy i instytucje. Udział tak zdefiniowanego rynku w całkowitych wydatkach na IT przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki w Polsce przekroczy w 2022 roku 7,5%.

W 2020 roku czynnikiem, który przeważał w ocenie perspektyw dla rynku chmury obliczeniowej, była pandemia COVID-19. Wywarła ona bardzo istotny wpływ na ten rynek w okresie 2020-2021. Zasadniczą kwestią była przyspieszona transformacja cyfrowa przedsiębiorstw i wdrożenie narzędzi pracy zdalnej na masową skalę. W kolejnych latach inwestycje największych światowych dostawców rozwiązań IaaS będą miały kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju chmury w Polsce. Środki wyasygnowane zarówno na infrastrukturę i centra danych, ale również na szkolenia, promocję, wsparcie partnerów i stworzenie całego ekosystemu rozwoju chmury, przełoży się na dalszy postęp w adopcji chmury i rosnący udział w budżetach przedsiębiorstw.

 

Więcej danych o aktualnej sytuacji polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze znajdą Państwo

w raporcie PMR:

 

Rynek przetwarzania danych

w chmurze w Polsce 2023.
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028. Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie.

Wysoka dynamika, ale niska intensywność

Najwięksi dostawcy IT, z którymi PMR cyklicznie przeprowadza wywiady na temat trendów rynkowych, wskazują na nadal bardzo duży potencjał rozwoju chmury. Tym bardziej, że według oficjalnych statystyk krajowych co czwarta firma w kraju deklaruje korzystanie z chmury. Jest to wynik poniżej średniej UE (jedna na trzy firmy wykorzystuje chmurę) i nie wyróżnia się na plus w regionie środkowoeuropejskim.

 

Bardzo istotne jest jednak, żeby podkreślić dynamikę wzrostu. Dwa lata temu do wykorzystania z chmury w kraju przyznawała się jedna na dziesięć firm. Postęp w tym zakresie jest jednym z rekordowych w UE. Z drugiej strony, intensywność wykorzystania chmury jest nadal niewielka, co widać po udziale w całkowitych wydatkach na IT. Głównie z uwagi na poniesione inwestycje we własną infrastrukturę, firmy przede wszystkim korzystają z modelu hybrydowego – blisko 9 na 10 dużych firm w kraju tak konsumuje chmurę. Ciekawy jest też wątek zagranicznych korporacji, które korzystają z chmury i rozliczają wydatki w tym zakresie z poziomu spółki matki poza Polską.

Kluczowa rola zewnętrznych partnerów

Mimo iż – przynajmniej teoretycznie – jednymi z cech chmury powinny być wysoki poziom standaryzacji i minimalna interakcja z dostawcą, w praktyce w firmach brakuje choćby podstawowych kompetencji w zarządzaniu środowiskiem chmurowym. W rezultacie chociaż chmura w jej podstawowej postaci jest bardziej gotowym produktem niż dedykowana usługa, implementacja środowisk chmurowych nie jest sprawą oczywistą i banalną dla zdecydowanej większości firm.

Z badania PMR zrealizowanego we współpracy z Netią w III kw. 2021 r. wynika, że zaledwie co dziesiąta firma w Polsce samodzielnie mierzy się z wdrażaniem i utrzymaniem chmury w przedsiębiorstwie. Ogromna większość korzysta ze wsparcia podmiotów zewnętrznych. Co więcej, główną barierą wdrażania nowoczesnych rozwiązań aplikacyjnych w chmurze w przedsiębiorstwach jest właśnie obawa przed nieudanym wdrożeniem i brak wsparcia. Dopiero na kolejnych miejscach znajdują się bariery natury finansowej. To tylko pokazuje, jak ważna jest rola partnera zewnętrznego w całym procesie.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Paweł Olszynka

ICT Business Unit Director