Case studies - 10 sierpnia 2023

Trafność rocznych prognoz dla rynku płatnej telewizji i usług VOD

Ocena trafności prognostycznej dla rynku płatnej telewizji i usług VOD

Trafność prognoz obliczyliśmy za pomocą średniego bezwzględnego błędu procentowego (MAPE), który określa, jak bardzo prognozy PMR różniły się średnio od rzeczywistych wartości:

 

 

gdzie n to liczba okresów (lat), dla których prognozowana jest zmienna. 

 

Kluczową barierą w zgodnym ze sztuką sprawdzeniu trafności prognoz była częściowa zmiana danych historycznych, wynikająca z uwzględnienia nowych informacji i weryfikacji niektórych szacunków dotyczących wolumenu i wartości rynku. Zmiany te nie są bardzo istotne z punktu widzenia obrazu rynku, lecz wpływają na dokładność prognoz i utrudniają obliczenie wskaźnika MAPE. 

 

W związku z tym prezentujemy błędy MAPE wyliczone na dwa sposoby. W pierwszym, MAPE niedostosowany, bezpośrednio z danych i prognoz z lat 2016–2023 oraz aktualnych danych. Błędy te są potencjalnie zawyżone przez zmiany danych historycznych. Wielkość błędu spowodowanego zmianą danych historycznych została również zaprezentowana poniżej.  

 

Ponadto prezentujemy błędy MAPE, MAPE dostosowany, po wyeliminowaniu wpływu zmian danych historycznych. Zmiany danych wpływały przede wszystkim na poziomy, a w mniejszym stopniu na dynamikę prognozowanych wskaźników. W związku z tym zasadne jest dostosowanie starych danych historycznych do nowych za pomocą przyjęcia tych samym poziomów dla danych historycznych aż do momentu rozpoczęcia prognozy, a następnie przyjęcie prognozowanych dynamik i wyliczenie za ich pomocą prognozowanych poziomów, by porównać je z wartościami rzeczywistymi.  

 

W takim ujęciu błędy prognoz, MAPE dostosowany, nie przekraczają 5%, a najczęściej są wyraźnie niższe niż 3%. Również w przypadku braku dostosowania danych historycznych błąd większy niż 5% występuje rzadko, a w nowszych prognozach z lat 2018–2022 jest odpowiednio niższy, najczęściej poniżej 3%. Z technicznego, tzn. statystycznego punktu widzenia, oznacza to, że prognozy PMR są trafne. 

 

Ocena trafności prognostycznej została wykonana na podstawie danych z opublikowanego raportu „Rynek płatnej telewizji i usług VOD 2022” oraz jego wersji historycznych. 

 

W poniższej tabeli zestawiono błędy, MAPE niedostosowany, średni błąd dostosowania danych historycznych oraz MAPE dostosowany dla prognoz liczby abonentów płatnej telewizji oraz wartości rynku płatnej telewizji w latach 2016–2022. 

RaportŚredni błąd MAPE za lataMAPE niedostosowane Średni błąd danych historycznych MAPE dostosowane
Liczba abonamentów (mln) płatnej telewizji w Polsce 2016 2016–2021 5,5%2,5%0,5%
Liczba abonamentów (mln) płatnej telewizji w Polsce 20172017–2022 3,1%1,1%1,1%
Liczba abonamentów (mln) płatnej telewizji w Polsce 2018 2018–2022 1,2%1,0%0,7%
Liczba abonamentów (mln) płatnej telewizji w Polsce 2019 2019–2022 0,8%1,0%1,8%
Liczba abonamentów (mln) płatnej telewizji w Polsce 2020 2020–2022 1,2%0,4%0,3%
Liczba abonamentów (mln) płatnej telewizji w Polsce 2021 2021–2022 2,0%0,2%1,4%
Liczba abonamentów (mln) płatnej telewizji w Polsce 2022 20220,9%0,2%0,2%
Wartość (mld zł) rynku płatnej telewizji w Polsce 2016 2016–2021 8,6%5,7%3,0%
Wartość (mld zł) rynku płatnej telewizji w Polsce 2017 2017–2021 5,3%0,5%5,1%
Wartość (mld zł) rynku płatnej telewizji w Polsce 2018 2018–2021 6,9%0,7%4,7%
Wartość (mld zł) rynku płatnej telewizji w Polsce 2019 2019–2021 1,1%0,4%1,1%
Wartość (mld zł) rynku płatnej telewizji w Polsce 2020 2020–2021 3,3%0,3%4,9%
Wartość (mld zł) rynku płatnej telewizji w Polsce 20212021–2021 1,4%0,1%1,1%
Wartość (mld zł) rynku płatnej telewizji w Polsce 2022 20222,0%0,1%1,5%
Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Maciej Gazda

Head of Forecasting

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.