Wiadomości - 9 maja 2023

Do 2030 roku wielkość rynku centrów danych w Polsce może przekroczyć 500 MW

Prognozy PMR oparte na zmapowanych inwestycjach największych dostawców, jak również zapowiedziach i planach nowych graczy, wskazują na przekroczenie granicy 500 MW mocy polskich centrów danych w 2030 r. Scenariusz konserwatywny i plan minimum, zakładający mocne etapowanie inwestycji, to osiągniecie około połowy wskazanej mocy do roku 2028.

Najnowsze prognozy PMR pokazują, że realizacja planów największych dostawców data center w Polsce może spowodować maksymalny przyrost mocy komercyjnych serwerowni o ponad 400 MW z ok. 120 MW w roku 2022. Należy podkreślić, że jest to scenariusz optymistyczny, który nie uwzględnia typowego dla rynku etapowania realizacji inwestycji. Perspektywa 7 lat wydaje się realna, chociaż prawdopodobieństwo realizacji planów każdego z graczy na rynku jest różne i wymaga indywidualnego rozpatrzenia.

 

Nadal spodziewamy się sukcesywnego wzrostu zapotrzebowania na usługi kolokacji w kraju oraz pojawienia się na rynku nowych odbiorców zagranicznych. Rynek będzie się coraz bardziej dzielił na dwie części: hurtową i detaliczną. Wzrośnie także wielkość rynku w rozumieniu podaży mocy i przestrzeni w centrach danych o charakterze hiperskalowym.

 

 

Więcej danych o aktualnej sytuacji polskiego rynku centrów danych znajdą Państwo w raporcie PMR:

 

Rynek centrów danych w Polsce 2023.

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028.
Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie.

Rozwój rynku hurtowego data center

W praktyce duże projekty inwestycyjne już teraz oznaczają sprzedaż w modelu hurtowym i zakontraktowanie klientów jeszcze przed zakończeniem procesu budowlanego. Naszym zdaniem postępująca koncentracja kapitału w Polsce i nowi inwestorzy to absolutnie nadrzędny czynnik rozwoju rynku w kolejnych latach, który przeskaluje poziom przychodów z usług data center mocno w górę. Nie sposób zakładać, że cała lista poważnych projektów inwestycyjnych realizowana i planowana przez dużych inwestorów jest obliczona inaczej niż na wygenerowanie stosownego zwrotu z zadysponowanych środków w rozsądnym czasie.

 

Na liście dostawców usług data center działających w Polsce i ukierunkowanych na rynek hurtowy są m.in. EdgeConneX, Vantage Data Centers, Data4, ale również operatorzy znani dotychczas głównie z obsługi rynku detalicznego (Atman, Equinix Poland).

 

Klientami na rynku hurtowym są przede wszystkim najwięksi dostawcy chmury publicznej, tj. AWS, Google i Microsoft. Google już posiada region chmurowy w Polsce. Microsoft uruchomił natomiast region oficjalnie 26 kwietnia 2023 r. w oparciu o trzy autonomiczne centra danych. Dwa z nich wybudował i obsługuje na wyłączne potrzeby Microsoftu zewnętrzny partner.

Dominacja Warszawy

Warszawa odpowiada za ponad 60% całkowitej komercyjnej powierzchni serwerowej w Polsce. Blisko 10% powierzchni netto przypada na Kraków, a 8% na Poznań. Na liście lokalizacji przesunął się Gdańsk, który zyskał nowy obiekt komercyjny w ubiegłym roku za sprawą 3S Data Center.  

Planowane w najbliższym czasie inwestycje każą zakładać, że udział Warszawy będzie nadal rósł. Warszawa generuje zdecydowanie największy popyt na usługi datacentrowe, w tym na kolokację. Jest to też jednak rynek najbardziej konkurencyjny i wymagający, gdzie o sukcesie decyduje doświadczenie i kompleksowa oferta.

 

Z drugiej strony ośrodki w innych lokalizacjach odgrywają swoją rolę, choć inna jest skala takich inwestycji. W kontekście wojny w Ukrainie znaczenia nabiera georedundancja, która zapewnia dostęp do alternatywnego data center, oddalonego znacznie dalej od podstawowej serwerowni niż 15-20 km w ramach aglomeracji warszawskiej. Jest to trend wymuszony sytuacją geopolityczną.

Wyniki analizy lokalizacji 40 największych komercyjnych centrów przetwarzania danych potwierdzają dominację lokalizacji w Warszawie, która zajmuje 25 z 40 miejsc na liście wiodących obiektów CPD na początku 2023 roku

Rosną wydatki firm na usługi data center

Z tegorocznych badań PMR wynika, że 2/3 przedsiębiorstw zwiększyło wydatki na usługi data center w 2022 roku w porównaniu do roku 2021, a w 2023 roku odsetek ten jeszcze wzrośnie. Tylko 4% przedsiębiorstw planuje wydać mniej niż w 2022 roku na te usługi.

Z kolei przewidywana zmiana skali wydatków na usługi w 2023 roku różni się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, ale aż 70% przedsiębiorstw planuje ponownie zwiększyć wydatki, z czego 24% chce zwiększyć wydatki o więcej niż 10%.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Paweł Olszynka

ICT Business Unit Director

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.