PMR: wartość dystrybucji farmaceutycznej w Polsce w 2021 r. wyniosła 56 mld zł

Według najnowszego raportu PMR „Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2022. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027”, wartość dystrybucji farmaceutycznej leków i parafarmaceutyków do pacjenta wyniosła w 2021 r. 56 mld zł w cenach brutto, co stanowiło wzrost o 8% rok do roku. Wartość ta obejmuje sprzedaż leków i nie leków do pacjentów w aptekach stacjonarnych, leków dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego i suplementów diety w sklepach stacjonarnych, suplementów diety i leków w internecie, suplementów diety, środków dietetycznych w dystrybucji MLM oraz dystrybucję leków w szpitalach. Według prognoz PMR, w segmencie hurtu najwyższy CAGR w latach 2022-2027 zanotuje sprzedaż hurtowa leków do szpitali (10%), a w segmencie sprzedaży detalicznej – sprzedaż przez internet (10%).

W latach 2022-2007 rynek apteczny wzrośnie o 11 mld zł

W 2020 r. po raz pierwszy od 2013 r. dynamika aptecznego rynku farmaceutycznego była niższa niż 2%, głównie ze względu na mniejszą liczbę infekcji innych niż koronawirus, ograniczenie wizyt u lekarzy, podróży, zmniejszenie liczby urazów oraz ogólne ograniczenie wydatków ze względu na kryzys ekonomiczny. W 2021 r. sprzedaż produktów farmaceutycznych w aptekach stacjonarnych powróciła do względnej normalności. Według prognoz PMR, pomimo wyższych dynamik w innych segmentach rynku, w najbliższych latach to apteki wygenerują najwyższy wzrost w wartościach bezwzględnych. W latach 2022-2027 będzie to przyrost o prawie 11 mld zł.

Wartość sprzedazy aptecznej 2021

Pomimo dynamicznego wzrostu e-commerce apteki stacjonarne głównym miejscem zakupu

Według badań przeprowadzanych regularnie przez PMR, niezmiennie, głównym miejscem zakupu leków OTC (bez recepty) pozostają apteki stacjonarne (95% kupujących leki OTC w 2021 co najmniej raz dokonało zakupu w aptece stacjonarnej). Apteki są też głównym miejscem zakupu dermokosmetyków i suplementów diety. W przypadku dwóch ostatnich typów produktów OTC, częściej niż w przypadku leków dochodzi jednak do ich zakupu również w innych kanałach sprzedaży. Tylko sprzedaż leków OTC w placówkach innych niż apteki jest ściśle ograniczona do produktów zawierających substancję dopuszczoną do sprzedaży pozaaptecznej. Pomiędzy 2016 a 2021 r. wzrósł odsetek Polaków, którzy przyznali, że zakupili lek w aptece internetowej (z 2 do 16%), co jest z jednej strony odzwierciedleniem trendów sprzedażowych – dynamika wartości tego rynku sięga kilkudziesięciu procent rocznie, a z drugiej faktu, że 2020 r. był okresem bardzo sprzyjającym sprzedaży internetowej ze względu na pandemię koronawirusa. Warto zaznaczyć, że obecnie przyrost odsetka kupujących jest niewspółmiernie duży w porównaniu do dynamik sprzedaży. Wiąże się to z faktem, że w badaniu rejestrujemy osoby, które dokonały przynajmniej jednego zakupu. Coraz więcej osób korzysta z internetu, nawet przy zakupie standardowych leków.

Miejsca zakupu leków OTC 2021

Więcej informacji można znaleźć w raporcie PMR: „Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2022”

Napisz do nas

Pozostałe artykuły

Przewiń do góry