CEL

Jak dopasować przekaz marketingowy do grupy docelowej?

Właściciel jednej z najpopularniejszych marek samochodów osobowych w Polsce zlecił PMR przeprowadzenie badania konsumenckiego. Celem projektu badawczego była ocena dwóch alternatywnych spotów reklamowych w kontekście założeń rozpoczętej już kampanii marketingowej. Ponieważ materiały promocyjne dotyczyły zupełnie nowego modelu samochodu, Klient przywiązywał dużą wagę do dopasowania przekazu marketingowego do grupy docelowej.

 

ROZWIĄZANIE

Zrealizowaliśmy dwa niezależne (od siebie) badania CAWI – respondenci oceniali przekaz marketingowy 

Aby odpowiedzieć na potrzeby klienta, PMR zrealizował dwie niezależne od siebie fale badania z wykorzystaniem CAWI (ang. computer-assisted web interviewing), techniki zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. Próba reprezentatywna n=600 dorosłych Polaków posiadających prawo jazdy. Każda z badanych grup poddawała ocenie wyłącznie jeden spot reklamowy, który był prezentowany na samym początku badania. Po obejrzeniu materiału wideo każdy respondent został poproszony o ocenienie zaprezentowanej wcześniej reklamy w kilku różnych obszarach. Kryteria oceny materiału wideo zostały opracowane wspólnie z klientem na etapie budowy narzędzia badawczego.

 

EFEKT

Optymalizacja kampanii marketingowej, dopasowanie komunikacji do grupy docelowej

Na podstawie wyników badania klient otrzymał kompletną informację dotyczącą atrakcyjności dwóch różnych spotów reklamowych. Dzięki temu mógł zidentyfikować, która z dwóch testowanych reklamowych bardziej podoba się odbiorcom. Taka wiedza pozwoliła klientowi na optymalizację kampanii marketingowej w taki sposób, aby była adekwatna względem grupy docelowej. Dostosowanie komunikacji marketingowej do preferencji konsumentów zwiększa szanse na sukces sprzedażowy nowego modelu samochodu.

    Napisz do nas

    Najnowsze case study

    Przewiń do góry