CEL

Celem klienta była realna ocena kondycji branży produkcji spożywczej w Polsce w podziale na 10 branż

 1. Nabiał
 2. Piwo
 3. Napoje spirytusowe
 4. Herbaty i kawy
 5. Mrożonki
 6. Konserwy
 7. Dania gotowe
 8. Słodycze
 9. Mięso
 10. Ryby

W przypadku każdego z wymienionych segmentów, chodziło o wskazanie kluczowych trendów i tendencji, czołowych podmiotów działających na każdym z rynków (przychody min. 40 mln zł), analiza ich kondycji finansowej oraz zmapowanie posiadanych zakładów produkcyjnych.

 

ROZWIĄZANIE

Zrealizowaliśmy wywiady (badanie CATI) z producentami powyższych 10 branż 

Projekt zakładał przede wszystkim weryfikację danych dotyczących producentów, zarówno w oparciu o bazy własne i zewnętrzne, jak również desk reserch i bezpośredni, telefoniczny kontakt z producentami.

Efektem analizy były następujące materiały, które otrzymał klient:

 • kompleksowa baza Excel, zawierająca szczegółowe dane operacyjne i finansowe na temat ponad 500 największych producentów branży spożywczej w Polsce wraz z listą ponad 700 zakładów produkcyjnych posiadanych przez te podmioty, a także danymi na temat struktury właścicielskiej i powiązań kapitałowych
 • Dokładna lokalizacja i wizualizacja danych odnośnie zakładów produkcyjnych na mapach z wykorzystaniem aplikacji Tableau
 • Streszczenie menedżerskie w postaci prezentacji Power Point, zawierające: kluczowe KPI dla poszczególnych branż, wielkość rynku, wolumeny produkcji, pozycję największych graczy, analizę porównawczą, regionalną i ocenę atrakcyjności z wykorzystaniem wyselekcjonowanego zestawu wskaźników i zmiennych, analizę SWOT, rekomendacje i prognozy PMR.

 

EFEKT

Ukierunkowanie działań marketingowo-sprzedażowych na strategiczne segmenty rynku

Dzięki współpracy z PMR klient otrzymał gotowe narzędzia, które mógł wykorzystać na potrzeby przygotowania własnej oferty dla rynku produkcji spożywczej. Wkład PMR to zarówno bardzo czasochłonny proces agregacji i weryfikacji danych na temat producentów i ich zakładów, celem stworzenia jak najbardziej aktualnej i wysokiej jakości bazy, jak również zaprezentowana analiza porównawcza i ocena atrakcyjności. To pozwoliło klientowi od razu ukierunkować się i skupić działania marketingowo-sprzedażowe na strategicznych z jego perspektywy segmentach rynku.

 

Ocena potencjału produkcji spożywczej w Polsce w podziale na 10 branż
Infografika: Ocena potencjału produkcji spożywczej w Polsce w podziale na 10 branż

 

  Napisz do nas

  Najnowsze case study

  Przewiń do góry