Case studies - 19 czerwca 2020

Przemysł 4.0 – ocena koncepcji w polskich realiach

PSI Polska, software house będący częścią niemieckiego koncernu PSI AG, chciał uzyskać rzetelne dane dotyczące adaptacji koncepcji Przemysłu 4.0 (P 4.0) w polskiej branży przemysłowej. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla energetyki, produkcji, logistyki oraz transportu publicznego. 

Cele projektu

Klient chciał wykorzystać analizę koncepcji Przemysł 4.0 zarówno na potrzeby wewnętrzne (unikalne dane), jak również w celu prowadzenia kampanii PR-owej i aktywności w social mediach.

Szczegóły projektu

Obszary objęte analizą:

 

  • Analiza gotowości firm produkcyjnych do wdrożenia systemów IT do zarządzania produkcją;
  • Ocena poziomu nasycenia systemami IT w firmach;
  • Identyfikacja problemów związanych z zarządzaniem produkcją;
  • Ocena sytuacji rynkowej firm – pracownicy, rozwój, optymizm, kondycja finansowa.

 

Metodologia badania:

 

  • Badanie ilościowe B2B na losowej, reprezentatywnej próbie firm produkcyjnych, z wykorzystaniem techniki CATI;
  • Branże objęte badaniem: budowa maszyn i urządzeń, produkcja mebli, produkcja wyrobów z metali, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i produkcja pozostałego sprzętu transportowego;
  • Kryterium inkluzji: przychody roczne na poziomie co najmniej 20 mln zł, posiadanie systemu klasy ERP;
  • Typ respondenta: zarząd / kadra zarządzająca – Dyrektorzy Produkcji, Prezesi, Zarząd.
Rezultaty projektu

Dzięki współpracy z PMR, klient otrzymał kompleksową analizę rynku w formie prezentacji. Dostarczono także komplet wyników i danych w Excelu do własnej analizy z podziałem na branże i wielkość podmiotów.

 

Co więcej, dzięki przeprowadzonym badaniom możliwa była ocena całego ekosystemu Przemysł 4.0. Raport umożliwił ocenię szeregu rozwiązań, które wykorzystują firmy produkcyjne (zawansowane systemy zarządzania produkcją, sensoryka, big data, chmura), bądź oceniają je jako strategiczne dla dalszego rozwoju branży (robotyzacja, sztuczna inteligencja, druk 3D).

 

Klient pozyskał też dane na temat nasycenia i wdrożeń różnego rodzaju systemów typowych dla branży przemysłowej. Po uwagę wzięto nie tylko systemy ERP, ale również systemy zarządzania magazynem (WMS), SCADA, CAQ, MES, CMMS, PLM, systemy do prototypowania i systemy do harmonogramowania produkcji (APS).

 

Bardzo cenna okazała się też informacja o planach firm. Eksperci PMR dostarczyli wiedzy rynkowej o obszarach, w których należy zakładać główną aktywność inwestycyjną, również jeśli chodzi o systemy IT.

Opinia klienta
Powierzyliśmy agencji PMR przeprowadzenie badania rynkowego na grupie przedsiębiorstw przemysłowych. Zadaniem agencji było przeprowadzenie wywiadów i przygotowanie raportu. Konsultanci odpowiedzialni za współpracę z PSI Polska wywiązali się z powierzonych zadań bardzo rzetelnie i terminowo. Na uwagę zasługuje również bardzo dobry kontakt z pracownikami firmy i błyskawiczna reakcja na zgłaszane wątpliwości. W związku z powyższym możemy zarekomendować firmę PMR jako solidnego, sprawdzonego, kompetentnego i godnego polecenia partnera.
PSI Polska
Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Paweł Olszynka

ICT Business Unit Director