Wywiady online z kardiologami na temat leczenia rzadkiej choroby układu krążenia

Wyzwanie:

Jak wygląda lokalny rynek?

Międzynarodowa firma badawcza potrzebowała lokalnego wsparcia w czasie badania online. Ze względu na nasze bogate doświadczenie w branży farmaceutycznej, zaangażowała badaczy z PMR Consulting & Research. Projekt był bowiem realizowany na zlecenie jednego z koncernów farmaceutycznych i dotyczył wąskiego segmentu tego rynku.

Naszym pierwszym zadaniem w ramach tej współpracy było zidentyfikowanie polskich ośrodków i specjalistów, z którymi należy się skontaktować, by zebrać ważne dla końcowego klienta informacje. A następnie przeprowadziliśmy wywiady online z kardiologami zajmującymi się leczeniem bardzo rzadkiej choroby – tętniczego nadciśnienia płucnego.

 

Rozwiązanie:

Szczegółowe wywiady online z kardiologami

Największym wyzwaniem w czasie tego projektu była rekrutacja respondentów. Proces poszukiwania uczestników był niezwykle wymagający ze względu na temat badania. Szacuje się, że w Polsce na tętnicze nadciśnienie płucne zapada zaledwie kilkadziesiąt osób rocznie.

Jednak dzięki zasobom Panelu Medycznego PMR oraz doświadczonemu zespołowi rekruterów, w krótkim czasie wytypowaliśmy odpowiednią liczbę uczestników badania. Skontaktowaliśmy się z 30 lekarzami kardiologami, którzy spełniali kryteria wyboru grupy badawczej i którzy następnie wzięli udział w wywiadach online (CAWI).

 

Efekt:

Rzetelne dane na temat lokalnego rynku

W wyniku realizacji tego projektu klient otrzymał kluczowe z perspektywy jego celów biznesowych informacje na temat specyfiki polskiego rynku. Na podstawie tych danych mógł podjąć strategiczne oraz operacyjne decyzje biznesowe dotyczące rozwoju oferty.