Polski rynek usług opieki długoterminowej nad seniorami dynamicznie rozwija się. Zmieniające się wymagania Polaków próbują spełnić domy opieki dla seniorów. Jest ich jednak wciąż zbyt mało, żeby zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby rosnącej liczby osób starszych.

Do zalet placówek opiekujących się seniorami można zaliczyć:

  • całodobową opiekę,
  • wsparcie profesjonalnego personelu medycznego,
  • zachowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów,
  • utrzymywanie relacji społecznych z osobami w podobnym wieku.

Z drugiej strony, w Polsce istnieje szereg negatywnych wyobrażeń społecznych na temat tego rodzaju placówek. Są postrzegane jako niedofinansowane ośrodki walczące z:

  • brakami kadrowymi,
  • niskim standardem obsługi,
  • złymi warunkami bytowymi.

W obliczu dużego przyrostu liczby osób starszych oraz konieczności sprostania wyzwaniom systemowym i społecznym z tym związanym, postanowiliśmy sprawdzić, jak ten problem postrzegają Polacy.

W kwietniu 2017 roku firma badawcza PMR przeprowadziła ankietę wśród dorosłych mieszkańców Polski. Badacze poprosili respondentów o wyrażenie opinii dotyczących domów opieki dla seniorów.

Rynek usług opieki długoterminowej nad seniorami w Polsce – wnioski z badania

Starzenie się społeczeństwa niesie ze sobą dużo wyzwań. Zmiany mają charakter długotrwały i niezauważalny z dnia na dzień. A jednak Polacy są świadomi tego, że opieka nad seniorami będzie w przyszłości niezwykle ważna.

Według większości Polaków placówki opieki nad osobami starszymi to przede wszystkim miejsca, w których osoby starsze mogą liczyć na całodobową pomoc i wsparcie medyczne. Wielu badanych uważa takie rozwiązanie za dobre dla wszystkich stron, szczególnie w przypadku, gdy stała opieka medyczna jest koniecznością.

Z drugiej strony, tego typu miejsca są traktowane przez Polaków na równi ze zwykłymi placówkami medycznymi czy szpitalami. Nie są postrzegane jako ciekawa alternatywa, dzięki której mieszkańcy mogą dłużej cieszyć się aktywnością oraz stałym kontaktem z ludźmi w podobnej sytuacji. Dlatego nadal trudna do wyobrażenia dla dużej części Polaków jest sytuacja, w której sami będą zmuszeni do skorzystania z usług domów seniora.

Napisz do nas

Pozostałe

Przewiń do góry