Projekty doradczo-badawcze to spory wydatek dla wielu firm. Cena wieloelementowego projektu doradczo-badawczego to poważna pozycja w budżecie firmy czy działu marketingu. Korzyści płynące z większych projektów czasem nie są widoczne i oczywiste na pierwszy rzut oka. Dlaczego warto zatem w nie inwestować?

Zwykle za pojedynczym projektem badawczym kryje się kilka problemów biznesowych. Są to na przykład: spadająca sprzedaż w danym kanale, troska o rozpoznawalność marki i chęć sprawdzenia efektywności działań marketingowych. Niestety bardzo często nie udaje się przy pojedynczym małym projekcie dotrzeć do odpowiedzi na wszystkie nurtujące badaczy pytania. Co więcej, do podjęcia strategicznych decyzji biznesowych jest potrzebnych jak najwięcej kompleksowych informacji. W takich sytuacjach rozwiązaniem są duże, droższe, ale wartościowe projekty doradczo-badawcze. Wykorzystują one różne metodyki, dostarczają szerokiej wiedzy i praktycznych rozwiązań. A wszystko to w celu poprawy wyników finansowych firmy zlecającej realizację projektu.

 

Jakich danych dostarczają projekty doradczo-badawcze?

Projekty doradczo-badawcze dostarczają znacznie szerszych danych rynkowych niż zwykłe badanie rynku, badanie konsumenckie czy badanie marketingowe. Kompleksowy projekt tego rodzaju obejmuje najczęściej takie elementy:

  • Część doradcza – To m.in. analiza wielkości i wartości rynku, otoczenia konkurencyjnego, trendów rynkowych, a także krótkookresowe prognozy odnośnie danego segmentu rynku.
  • Część badawcza – To m.in. badania klientów B2B, badania kanałów dystrybucji, badania zachowań konsumenckich, badania grupy docelowej i segmentacja rynku.

Rozmiar rynku pod względem wartościowym oraz ilościowym, przegląd głównych graczy (ich mocnych i słabych stron, wskaźników finansowych) pozwala na umiejscowienie firmy zamawiającej badania w jej otoczeniu biznesowym. Ponadto daje wskazówki, w którą stronę rynek się będzie rozwijał i jakie są nisze rynkowe, a gdzie z kolei rynek jest nasycony.

Uzupełnieniem szczegółowych informacji o badanym rynku są dane ekonomiczne na temat gospodarki, sektora prywatnych przedsiębiorstw oraz nastrojów konsumenckich. Pozwala to na uzupełnienie wiedzy na temat jednego specyficznego wycinka gospodarki i daje szerszą perspektywę rozwoju – informacje niezbędne w czasie monitorowania otoczenia konkurencyjnego. Bardzo cenna jest możliwość uzyskania dostępu do doświadczenia ekspertów w danym sektorze. Pozwala na szybsze zebranie danych, a także możliwość odwołania się do danych historycznych.

Użytecznym i wartościowym narzędziem do analizy rynku są ilościowe wskaźniki rozwoju rynku dopasowane do potrzeb klienta. Pozwalają na porównania międzysektorowe i międzyregionalne w ujęciu historycznym. Jeszcze lepiej sprawdzają się w przypadku analizy porównawczej kilku krajów.

Dodatkowo możliwe jest przeprowadzenie analizy cen czy przeglądu otoczenia legislacyjnego danej działalności biznesowej. Projekty doradczo-badawcze ułatwić mogą też mapowanie partnerów biznesowych, dystrybutorów, źródeł zaopatrzenia w surowce czy materiały do produkcji.

 

Dlaczego projekty doradczo-badawcze zajmują tyle czasu?

W kompleksowych projektach etap badań jest poprzedzony wnikliwą analizą obszaru badawczego. Kluczowym zadaniem przy prowadzeniu projektów doradczo-badawczych jest kategoryzacja produktowa. Zależnie od złożoności produkcji, wielkości portfolio produktowego klienta, może to zająć nawet kilka dni wytężonej pracy. Co jest celem takiej kategoryzacji? Ustanowienie jednej spójnej listy produktów klienta i przyporządkowanie ich do rynkowych kategorii produktowych.

Z jednej strony należy uzyskać od klienta listę jego wszystkich produktów, wariantów, nazw i marek. Z drugiej – należy przebadać rynek. Trzeba sprawdzić, jak te produkty są kategoryzowane na rynku, jak inne firmy je definiują i tym samym, do jakiego stopnia można je zbadać. Bardzo ważne jest przyporządkowanie nietypowych produktów do innych, w miarę pokrewnych, kategorii produktowych.

Na koniec taką listę trzeba zderzyć z percepcją klientów. Często są to dwa światy, na pierwszy rzut oka nie do pogodzenia. Usystematyzowanie listy produktów jest niezbędne, żeby móc zacząć badania. Dzięki temu można poddać badaniu te same kategorie produktów, o których mówią respondenci. A tym samym uzyskuje się wiarygodne informacje i dane. W każdym z kwestionariuszy badawczych poszczególne produkty są przekładane na język klienta i na jego sposób postrzegania świata.

W toku ustalania listy produktowej ważne jest także ustalenie definicji i doprecyzowanie rozumienia rynku w zakresie geograficznym. Przykładowo: co dla klienta znaczy region południowy, a co północny? Im bardziej dopasujemy analizę pod sposób myślenia klienta, tym lepiej producent będzie mógł wykorzystać wyniki badania.

 

Co jest efektem projektu doradczo-badawczego?

Zebranie danych i informacji to tak naprawdę początek pracy w ramach kompleksowego projektu. Niezwykle ważnym jego elementem jest analiza i wskazanie konkretnych rekomendacji dla zamawiającego projekt. Muszą one uwzględniać ocenę potencjału różnych segmentów i definiować możliwe scenariusze rozwoju. A na koniec muszą ułatwić działalność rynkową odbiorcy projektu.

Projekty doradczo-badawcze to obszerna wiedza (raporty mają nawet po 200 slajdów). jest ona podana w dwóch formach: szczegółowej i skondensowanej. Wnioski z takiego raportu wskazują kierunki możliwego dalszego rozwoju, by zwiększyć zyski i poprawić rentowność. Dzięki realizacji tak szeroko zakrojonego projektu, klient otrzymuje wiedzę, na podstawie której może zoptymalizować łańcuch dostaw, zintensyfikować produkcję lub zredukować koszty związane z procesem zakupowym.

 

Jakie rezultaty przynoszą projekty strategiczne?

Szczególnie polecane jest przeprowadzenie projektów doradczo-badawczych przed strategicznymi decyzjami, takimi jak wejście na nowy rynek regionalny czy na nowy segment usług/produktów. Wyniki projektu w tym wypadku wskazują, gdzie warto alokować kapitał, żeby jak najszybciej uzyskać zwrot z inwestycji, gdzie warto kontynuować działalność, a gdzie należy ją powoli wyciszać lub optymalizować pod względem nakładów. Bez kompleksowej analizy rynku nie jest możliwe zwiększenie udziałów w rynku oraz pozyskanie nowych klientów (przy utrzymaniu satysfakcji dotychczasowych). Poznając słabości konkurentów i ich strategiczne działania, łatwiej zwiększyć konkurencyjność na swoim rynku lub utrzymać przewagę konkurencyjną. Prognozy rynkowe pozwalają z kolei na opracowanie planów biznesowych na najbliższych kilka lat, ponieważ wskazują najatrakcyjniejsze kierunki rozwoju biznesu.

Niemniej istotny jest głos konsumentów, opinia grupy docelowej. To od tego zależy właściwa identyfikacja najbardziej obiecujących segmentów klientów, na których warto przedstawiać swoją ofertę. Decydując się na kompleksowe i długie badanie na rynku B2B, poprzez uzyskanie informacji zwrotnej od klientów, można zabezpieczyć swoją pozycję rynkową, ale też poznać postrzeganie oferty i firmy przez klientów. Wsłuchując się w głos klientów, można zaktualizować swoją ofertę, a także skonfrontować pozycję rynkową z konkurencją. Analiza zachowań konsumenckich to niekończące się źródło wiedzy, pozwalające na wprowadzanie innowacji produktowych oraz udoskonalenie oferty. Wyniki badań stanowią także inspiracje w zakresie najnowszych trendów i przyszłych preferencji konsumentów.

Również badania kanałów dystrybucji są często dużym wyzwaniem w projekcie, szczególnie na rynkach, które opierają się w dużej mierze na ścisłej relacji klient-producent, z dużą rolą sprzedaży bezpośredniej. Analiza sieci dystrybucji potrafi wskazać luki w obsłudze klientów, a także potencjalne możliwości optymalizacji sprzedaży.

 

Potrzebujesz wsparcia w rozwoju Twojej firmy?

Kompleksowe projekty doradczo-badawcze są niezbędne dla rozwoju firmy, optymalizacji jej działalności i wzmacniania pozycji konkurencyjnej na rynku. Zobacz naszą ofertę usług badawczych i usług doradczych.

Napisz do nas

Pozostałe

Przewiń do góry