Współczesny świat biznesu jest niezwykle konkurencyjny. W każdej branży działa bardzo wiele firm, oferując niezliczoną liczbę różnych produktów oraz usług. A klienci mają coraz większą wiedzę i są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i wymagań. Trudno więc wyobrazić sobie skuteczne działania sprzedażowe bez wiedzy zarówno o rynku i konkurencji, jak również o procesie zakupowym i klientach. W gromadzeniu oraz analizowaniu tego rodzaju informacji pomagają właśnie badania marketingowe.

Badania marketingowe to znacznie więcej niż tylko dane na temat preferowanego smaku produktu, ulubionego miejsca zakupów czy maksymalnej akceptowalnej ceny. Mogą prowadzić do znacznie głębszych wniosków oraz do bardzo szeroko zakrojonych zmian wewnątrz firmy. Niestety często nadal są niedoceniane i ograniczane do minimum.

W tym artykule przyjrzymy się, czym naprawdę są badania marketingowe. Zidentyfikujemy też wszystkie kluczowe obszary, w których tego rodzaju badania prowadzą do optymalizacji działań rynkowych.

Co to są badania marketingowe?

Badania marketingowe to ciągły proces gromadzenia oraz analizowania obiektywnych danych ważnych w zarządzaniu firmą, a odnoszących się do zagadnień takich jak:

 • funkcjonowanie rynku,
 • elastyczność popytu w zależności od zmian cech produktu,
 • oferta firmy i podmiotów konkurencyjnych,
 • kanały dystrybucji,
 • komunikacja marketingowa,
 • preferencje grup docelowych,
 • motywy postępowania klientów,
 • proces zakupowy.

 

Czym badania marketingowe różnią się od badań rynku?

Badania marketingowe są częścią badań rynku. Są przeprowadzane wtedy, gdy potrzebne są dane na temat powiązań między rynkiem a konkretną firmą.

Badania rynku to szersze pojęcie. Tego typu badania stosuje się wtedy, gdy zbierane są informacje na temat sytuacji rynkowej, sposobu funkcjonowania branży, otoczenia konkurencyjnego lub segmentów rynkowych. Analizowany jest więc rynek, kształtujące go czynniki oraz relacje łączące poszczególne elementy rynku. (Dowiedz się więcej o badaniach rynku – m.in. czym są i w jakich formach mogą być przeprowadzane.)

 

Dlaczego badania marketingowe są tak ważne?

Profesjonalnie przeprowadzone badania marketingowe zmniejszają ryzyko podjęcia błędnych decyzji biznesowych, sprzedażowych i marketingowych. Dlaczego?

Badania dostarczają obiektywnych i wiarygodnych informacji na temat rynku oraz jego uczestników. Pozwalają lepiej poznać zarówno decydentów i doradców w procesie zakupowym, jak również klientów i użytkowników. Umożliwiają identyfikację potrzeb, preferencji, wymagań, oczekiwań oraz opinii każdej z grup docelowych ważnych dla firmy.

Mając tak szeroką wiedzę, przedsiębiorstwo może więc zaspokoić kluczowe potrzeby i życzenia odbiorców swojej oferty. Strategia rozwoju firmy może być więc dostosowana do grup docelowych na każdej płaszczyźnie działalności, m.in.:

 • produkt zaspakajający potrzeby klientów,
 • kanały sprzedaży najczęściej wykorzystywane przez kupujących daną kategorię produktową,
 • komunikacja marketingowa odpowiadająca preferencjom odbiorców,
 • cena dopasowana do możliwości klientów,
 • usługi posprzedażowe skrojone na miarę poszczególnych segmentów rynku.

Badania przynoszą odpowiedzi na wiele kluczowych pytań

Można pokusić się więc o stwierdzenie, że badania marketingowe są niezbędne do tego, by sprawnie i skutecznie kierować firmą, zwiększać udziały rynkowe oraz umacniać przewagę nad konkurencją.

Dane uzyskiwane w czasie badań marketingowych pozwalają podejmować decyzje w wielu obszarach funkcjonowania firmy, np.:

 • co produkować oraz z jakich materiałów i komponentów?
 • jaką ilość produktu wytwarzać w ciągu każdego miesiąca?
 • kiedy wprowadzić na rynek nową ofertę?
 • kiedy wdrażać modyfikacje ofercie i jakie zmiany zaplanować?
 • do którego segmentu rynku kierować produkty lub usługi?
 • jakie działania podjąć, by zwiększać wartość i wielkość sprzedaży?
 • jak zapobiec nadmiernemu spadkowi sprzedaży na ostatnim etapie cyklu życia produktu?
 • które strategie doprowadzą do zwiększenia udziałów w rynku?
 • które narzędzia i strategie marketingowe i sprzedażowe wykorzystać, by nie zmarnować pojawiających się szans rynkowych?

Badania pozwalają lepiej zrozumieć rynek i przygotować się na zmiany

Uzyskanie danych o rynku i konsumentach to ważna, ale nie jedyna funkcja badań marketingowych. Niestety wiele przedsiębiorstw zatrzymuje się na tym poziomie i nie wykorzystuje pełnego potencjału tego rodzaju badań. Dowiadują się, jaki jest preferowany kolor dekoracji sypialni w danym sezonie, ale nie udaje im się dotrzeć do głębszej wiedzy, np. pożądanych przez użytkowników innowacji lub poszukiwanych przez klientów produktów substytucyjnych.

Oto pełen zestaw obszarów, w których badania marketingowe są ważne i użyteczne:

 1. Uzyskanie informacji – np. gdzie klienci najczęściej kupują płytki ceramiczne w danym mieście? w jaki sposób małe i średnie firmy wybierają dostawcę usług leasingowych?
 2. Wyjaśnienie zaobserwowanych zjawisk – np. dlaczego taki sukces odniosły napoje energetyczne? dlaczego klienci nie dokonują kolejnych zakupów w danym sklepie?
 3. Prognozowanie przyszłych trendów i zachowań – np. jak nabywcy zareagują na podwyższenie ceny? jaki będzie potencjał sprzedażowy danej kategorii produktowej w kolejnych latach? jak nabywcy zareagują na nowy, innowacyjny produkt?
 4. Tworzenie scenariuszy rozwoju – np. jak będzie kształtował się popyt w zależności od miejsca otworzenia nowego sklepu? który z rozważanych pomysłów na biznes przyniesie najwyższy zwrot z inwestycji?
 5. Poszukiwanie innowacji i nisz rynkowych – np. jaki zupełnie nowy produkt byłby w stanie zaspokoić kilka zidentyfikowanych potrzeb? czy klienci mają jakieś nieuświadomione lub nienazwane potrzeby lub wymagania?
 6. Monitoring poziomu realizacji założonego celu – np. czy sprzedaż wzrosła na skutek kampanii reklamowej czy innych czynników? w jakim stopniu zwiększyła się satysfakcja klientów po wprowadzeniu zmian w obsłudze klienta?

Badania marketingowe dotykają każdego z aspektów działalności

Łatwo wpaść w pułapkę myślenia o badaniach marketingowych jako o standardowych metodach badawczych (m.in. ankiety, wywiady, obserwacje, grupy fokusowe) używanych w typowych sytuacjach (np. testy smaków czy cen). Warto jednak spojrzeć na badania marketingowe, jak na niezwykle szerokie spektrum możliwości rozwoju firmy. Przyglądając się całemu wachlarzowi możliwych do wykonania badań, okaże się, że jeszcze na niejednym polu można poszukać znaczących usprawnień.

 1. Badania strategiczne – pomagają wybrać optymalne strategie rynkowe, plany operacyjne i kierunki rozwoju firmy.
 2. Badania otoczenia biznesowego – identyfikują czynniki, trendy i tendencje wpływające na rynek, przez co mogą wskazać nowe szanse lub zagrożenia, na które warto przygotować się z wyprzedzeniem.
 3. Badania produktowe – prowadzą do stworzenia oferty zaspokajającej potrzeby konsumentów.
 4. Badania cenowe – pozwalają określić skłonność nabywców do zaakceptowania danego poziomu cen.
 5. Badania komunikacji marketingowej – wskazują sposoby zwiększenia efektywności w obszarze marketingu, reklamy i promocji.
 6. Badania wizerunku marki – umożliwiają podejmowanie natychmiastowych działań np. w sytuacjach pojawienia się nowej konkurencji czy w sytuacjach kryzysowych.
 7. Badania reklamy – ułatwiają zwiększanie skuteczności i optymalizację budżetów reklamowych.
 8. Badania sprzedaży – prowadzą do oszacowania potencjału sprzedażowego danej kategorii produktowej, nowego lub innowacyjnego produktu.
 9. Badania satysfakcji i lojalności klientów – mają na celu monitorowanie zadowolenia odbiorców z oferty, komunikacji, obsługi itp., a także systematyczne ocenianie skłonności do ponawiania zakupów, a dzięki temu umożliwiają szybką reakcję na negatywne zmiany.
 10. Badania kanałów dystrybucji – umożliwiają skupienie się na sprzedaży tam, gdzie jest największy potencjał sprzedażowy.
 11. Badania jakości obsługi klienta – prowadzą do poprawy doświadczeń klientów z marką.
 12. Segmentacja rynku – identyfikuje kluczowe grupy docelowe oraz wskazuje ich cechy i preferencje.

Badania marketingowe nie zawsze można przeprowadzić samodzielnie

Realizacja badań marketingowych to bardzo szeroka dziedzina. Często firmy nie posiadają wewnętrznych zasobów niezbędnych do tego, by samodzielnie, kompleksowo i profesjonalnie przeprowadzać tego rodzaju projekty. Decydują się wtedy na współpracę z wyspecjalizowaną agencją badawczą.

Jednym z dostawców takich usług jest firma badawcza PMR, która zapewnia nie tylko zgromadzenie danych dzięki badaniom marketingowym, ale także:

 • zharmonizowanie danych pochodzących z różnych źródeł,
 • analizę i interpretację uzyskanych wyników,
 • opracowanie wniosków płynących z badań,
 • przygotowanie rekomendacji dotyczących dalszych działań,
 • opracowanie raportu z badań,
 • wyjaśnienie wszystkich wątpliwości w czasie wspólnych warsztatów roboczych.

Napisz do nas

Pozostałe

Przewiń do góry