Zanim zaczniemy rozbierać badania rynku na czynniki pierwsze, zacznijmy od samego początku. Ustalmy, co odróżnia badania rynkowe od badań marketingowych. Te dwa pojęcia często bywają mylone.

Badania rynku a badania marketingowe

Jeśli interesuje Cię sytuacja rynkowa, sposób funkcjonowania branży, otoczenie konkurencyjne lub segmentacja rynku – z pomocą przychodzą badania rynku. W tej sytuacji, w centrum zainteresowania stoi rynek oraz czynniki mające na niego wpływ (wraz z relacjami łączącymi poszczególne czynniki).

Gdy natomiast pojawia się potrzeba poznania interakcji zachodzących między rynkiem a Twoją firmą, wchodzimy w obszar badań marketingowych. To one pozwalają eksplorować i wyjaśniać, jaki marketing mix już stosujesz oraz jaki powinieneś wdrożyć. Ich wyniki mogą Ci pomóc w identyfikacji narzędzi i strategii, które należy wdrożyć, by wykorzystać pojawiające się szanse rynkowe. (Przeczytaj również artykuł wyjaśniający, co to są i jak w zarządzaniu firmą pomagają badania marketingowe).

 

Od czego zacząć badania rynku?

Każde przedsiębiorstwo ma inne potrzeby. Badania rynku trzeba więc zawsze rozpoczynać od rozważenia, jakie działania powinny być wykonane, by uzyskać odpowiedzi na kluczowe dla danej organizacji pytania. To zazwyczaj nasza rola jako zewnętrznego partnera, jako firmy badawczej i doradczej. Ale pozyskanie danych spoza przedsiębiorstwa jest tylko jednym z dwóch ważnych aspektów badania rynku. Nie można zapominać o danych wewnętrznych. To od nich warto zacząć analizę rynku. Kluczowe jest jednak sprawdzenie ich jakości.

  • Czy posiadane w firmie dane były zbierane przy użyciu odpowiednich metodologii i w rzetelny sposób?
  • Jakie procedury i mechanizmy kontroli jakości zapewniają wiarygodność uzyskanych danych?
  • Czy dane obrazują sedno problemu, a nie ślizgają się tylko po jego powierzchni?
  • Czy są pozyskane z właściwych źródeł – od klientów, konkurentów, partnerów biznesowych?
  • W jaki sposób pokazują otoczenie biznesu i czy na pewno są obiektywne?
  • Czy można je zastosować do prognozowania i modelowania rynku?
  • Czy zastosowano do ich opracowania techniki oraz narzędzia gwarantujące ich rzetelność i spójność?

Pracowaliśmy z wieloma klientami, którzy posiadali wiarygodne dane. Były one solidną podstawą naszych dalszych działań. Ale spotkaliśmy też wiele firm, których praktyki w zakresie zbierania i analizy danych miały wiele słabych punktów. Mimo to ich pracownicy byli przekonani, że dysponują kompletną wiedzą o rynku. A tymczasem błędne dane i niewłaściwe podejście analityczne dotykało przekrojowo całą organizację, prowadząc do nieskutecznych strategii rynkowych.

 

Różne formy badania rynku

Badania rynku mają dostarczyć kompletnych i przekrojowych informacji na temat rynku. Nie wystarczy „czuć”, że zna się daną branżę. Trzeba dysponować konkretnymi dowodami popierającymi tę intuicyjną wiedzę. Należy działać proaktywnie i na bieżąco monitorować trendy oraz rozwój rynku.

Jeśli jeszcze nie jesteś na tak zaawansowanym etapie, na pewno potrzebujesz faktów do poparcia Twoich tez i zbudowania strategii rozwoju. Choć niestety nie istnieje jedno uniwersalne podejście, to można wybierać spośród kilku modeli badania rynku. Każdy z nich ma nieco inny zakres oraz dostarcza innych danych i wniosków.

Przegląd rynku

Załóżmy, że o swojej branży naprawdę wiesz już wszystko, ale chciałbyś rozszerzyć swoją działalność o nowe rynki. Być może potencjał wzrostu obecnego rynku wyczerpał się albo pojawiła się wyjątkowa szansa w innym obszarze. W tej sytuacji potrzebujesz wsparcia w postaci wiedzy na temat nowego rynku, by szybko nabrać rozpędu i dotrzeć ze swoją ofertą do nowych odbiorców.

Gdy realizujemy tego rodzaju projekt, najpierw uzgadniamy zakres badania oraz podejście badawcze. Poznajemy nowy obszar rynku, tworzymy i weryfikujemy założenia. Na koniec otrzymujesz od nas rekomendacje dotyczące dalszych kroków. Odpowiadają one na dwa kluczowe pytania. Czy warto zainwestować na tym rynku? Jeśli tak, to co należy zrobić, by z sukcesem na nim zaistnieć?

Analiza rynku

Gdy czujesz, że mógłbyś zrobić coś więcej i osiągnąć lepsze efekty na swoim obecnym rynku, przychodzi czas na analizę rynku. Wtedy nie wystarczy przegląd rynku, ale potrzebna jest solidna analiza. W tym wypadku badanie rynku będzie miało formę ilościowego lub / i jakościowego studium oraz będzie ściśle dostosowane do Twoich potrzeb oraz specyfiki Twojego rynku (branży, ale także segmentu: B2B lub B2C).

Nasze kompetencje będą pomocne w czasie identyfikowania oraz docierania do odpowiednich respondentów, a także wydobywania z nich wiedzy i opinii na uzgodniony temat. A wszystko to przy zachowaniu wysokiej jakości metodologicznej, która gwarantuje rzetelne i wiarygodne wyniki badawcze.

Podczas takiego projektu dyskutujemy o wielu technicznych aspektach, pracujemy ze statystykami i analitykami, budujemy obszerne bazy danych oraz wykorzystujemy zaawansowane narzędzia do wizualizacji tych danych. Innymi słowy, poznajemy szerszy kontekst działania Twojej firmy na rynku, a na tej podstawie tworzymy strategie rozwoju Twojego biznesu. Możesz być pewien, że w finalnym raporcie będzie mnóstwo liczb, wykresów, tabel i dymków z rekomendacjami.

W wyniku tego projektu otrzymasz solidną dawkę wiedzy na temat tego, gdzie jesteś obecnie. Dowiesz się również, gdzie – pod pewnymi warunkami – możesz znaleźć się w najbliższej przyszłości. Możesz też uzyskać konkretny plan działań rozbity na kolejne kroki zbliżające Cię do osiągnięcia założonego celu.

Gromadzenie i harmonizacja danych

Jesteś pewien, że wszystko, czego potrzebujesz, masz już u siebie w firmie. A jedyne, czego Ci brakuje, to dane rynkowe. Możemy stać się Twoim zdalnym działem gromadzenia oraz harmonizacji danych. Będziemy dostarczać Ci tych informacji, których szukasz, i wtedy, gdy ich potrzebujesz. Outsourcing w naszym wydaniu to sprawna komunikacja oraz łatwa integracja uzyskanych danych z Twoimi wewnętrznymi procedurami, narzędziami i praktykami.

Wsparcie w rozwoju biznesu

Zdarzają się również sytuacje, gdy posiadasz wiedzę, dane, wyniki badań rynkowych oraz wszystkie kluczowe kompetencje, ale nie dysponujesz zasobami, by zacząć działać. I w tym wypadku badania rynku są w stanie Ci pomóc. Weźmiemy na siebie czynności takie, jak rozpoznanie rynku, zrozumienie bazy klientów, ocena szans i zagrożeń, dotarcie do potencjalnych klientów lub partnerów, ocena i analiza ich potencjału, wstępne negocjacje, a nawet organizacja spotkań z reprezentantami Twojej firmy. Wytypowany do projektu zespół naszych konsultantów będzie działał w Twoim imieniu.

 

Badania rynku dopasowane do potrzeb

Choć opisaliśmy powyżej kilka głównych typów badania rynku, to nie wyczerpaliśmy tematu. Jest tak wiele różnych potrzeb i modeli pracy, że nie sposób zaprezentować wszystkich. Co więcej, rozwiązania skuteczne w wypadku jednej firmy mogą nie zadziałać w odniesieniu do innej. Każda organizacja, usługa i sytuacja, każdy produkt i rynek ma swoją specyfikę. Gotowe rozwiązania po prostu nie sprawdzają się w dziedzinie badań rynkowych.

Badania rynku można przeprowadzić z sukcesem również w sytuacji ograniczonych zasobów finansowych – nawet wtedy, gdy konieczna okaże się współpraca z zewnętrznym doradcą. Będzie się to wiązało z koniecznością podziału pracy między firmę badawczo-doradczą a jej klienta, ale ma to swoje mocne strony. Poza tym, zawsze cieszymy się, gdy możemy podzielić się wiedzą z naszym klientem, a także gdy po zakończeniu projektu widzimy, że nasi klienci zaczynają samodzielnie badać rynek. Jeśli tylko partnerzy są profesjonalistami i ufają sobie wzajemnie, zawsze jest pole do współpracy i osiągania ambitnych celów biznesowych.

Napisz do nas

Pozostałe

Przewiń do góry