Badania konsumenckie są czasem niedocenienie w procesie budowania strategii produktu – zarówno nowego, jak i już istniejącego na rynku. A tymczasem w zarządzaniu produktem wymagania klientów są najważniejsze. Szczególnie istotne są w trakcie budowania konceptów i wprowadzania oferty na rynek, ale nie tylko. Na każdym z etapów rozwoju produktu, menedżerowie muszą wykorzystywać badania, a także uzupełniać je informacjami zwrotnymi otrzymywanymi bezpośrednio od klientów.

Badania konsumenckie w zależności od etapu życia produktu

Gdy uświadomimy sobie, na jakim etapie rozwoju jest dany produkt, wtedy o wiele łatwiej będzie zaplanować proces i metody zbierania informacji od klientów.

Poniżej prezentujemy najczęściej stosowane badania konsumenckie, wraz ze wskazaniem kontekstu biznesowego, w którym dana metoda sprawdza się najlepiej:

  • Wprowadzenie produktu na rynek – ocena potencjału rynku, analiza potrzeb, badania ceny, analiza konkurencji.
  • Wzrost sprzedaży produktu – analiza dystrybucji, badania promocji, ocena satysfakcji klientów, badania sposobów korzystania z produktu i postaw względem produktu.
  • Dojrzałość rynkowa produktu – pozycjonowanie marki, segmentacja rynku, ocena potencjału rynku, monitoring rynku.
  • Spadek sprzedaży produktu – poszukiwanie nowych rynków, badanie możliwości wykorzystania fuzji i przejęć, monitoring sytuacji rynkowej.

Badania konsumenckie w zależności od etapu życia produktu

Badania konsumenckie na etapie wprowadzania produktu na rynek

W praktyce biznesowej najczęściej stosowane metody badań konsumenckich ograniczają się do wywiadów indywidualnych, grupowych bądź testów sensorycznych. To jednak czasem nie wystarczy, by opracować skuteczną strategię dla nowego produktu.

Poniżej przedstawiamy szersze podejście do badań konsumenckich na etapie budowania strategii nowego produktu. Oto kolejne etapy wprowadzania produktu na rynek oraz metody badawcze, które warto zastosować w każdej z tych faz:

  • Przygotowanie – określenie ram do dalszej pracy (np. możliwości produkcyjne, globalna strategia), określenie zarysu grupy docelowej (np. badania omnibusowe).
  • Selekcja pomysłów – zbieranie pomysłów wewnątrz organizacji, oszacowanie prawdopodobieństwa sukcesu każdego z pomysłu, określenie kluczowych wskaźników efektywności (KPI, czyli key performance indicators), grupy fokusowe, online bulletin board, wywiady pogłębione.
  • Testowanie konceptów – zdefiniowanie potrzeb klientów, testy użyteczności (np. conjoint, pomiary na skalach).
  • Testowanie prototypów – testy sensoryczne, grupy fokusowe.
  • Testowanie marketingowe – grupy fokusowe, symulowane testy marketingowe.

Badania konsumenckie w fazie wprowadzania produktu na rynek

Napisz do nas

Pozostałe

Przewiń do góry