Każda osoba działająca w sferze biznesowej była kiedyś zaangażowana w projekt analizy i badania rynku. Prawdopodobnie również dla Ciebie analiza rynku nie jest obcym pojęciem. I nie ma znaczenia, czy jesteś indywidualnym przedsiębiorcą, współzałożycielem start-upu, właścicielem firmy, czy jako menedżer reprezentujesz małe lub średnie przedsiębiorstwo albo międzynarodową korporację.

Jedyne, co różni te wszystkie osoby, to poziom zaawansowania i kompleksowości projektów, które przeprowadzały. Dla części firm takie projekty są na porządku dziennym. Dla innych – np. start-upów – sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Są tak zajęte budowaniem pozycji na rynku i zatrudniają tak niewielu pracowników, że mogą poradzić sobie tylko z realizacją kluczowych pomysłów. W tym wypadku z dużym prawdopodobieństwem można zgadywać, że nie stosują kompleksowego podejścia do badania i analizy rynku.

W bardziej rozwiniętych przedsiębiorstwach poszczególne funkcje są zazwyczaj rozdzielone między różne działy i jednostki. Poszczególni pracownicy mają dostęp do ograniczonej części danych. Takie otoczenie w sposób naturalny prowadzi do bardziej ustrukturyzowanego i zorganizowanego podejścia do zbierania oraz analizy danych rynkowych.

A jednak we wszystkich tych firmach ostateczny wynik, jaki ma przynieść analiza rynku, jest taki sam. Jej celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której organizacja i jej pracownicy wiedzą, jak funkcjonuje ich rynek, jakie działania powinni podejmować, jakie są ich mocne i słabe strony. Badanie oraz analiza rynku ma też doprowadzić do tego, by wiedzieli, w jaki sposób mogą zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną, ocenić swój sukces rynkowy oraz wykorzystać potencjał dalszego rozwoju ich biznesu.

 

Analiza rynku

Analiza rynku jest ważna – to oczywiste. Przedsiębiorcy, menedżerowie i właściciele firm też to wiedzą. Obserwują swój rynek i często mają poczucie, że to oni znają go najlepiej. Mówią nawet, że nie pracują „na rynku”, ale „w biznesie”. Twierdzą, że przez lata zdobyli obszerną wiedzę rynkową. Czasem postrzegają więc wsparcie zewnętrznych firm badawczych lub doradczych jako stratę pieniędzy. A pracowników marketingu i sprzedaży domagających się zakupu analizy rynku od zewnętrznego dostawcy uważają za leniwych.

Rzeczywistość wygląda jednak inaczej. Z naszego doświadczenia wynika, że firmy często aktywnie poszukują i są świadome potrzeby zewnętrznego wsparcia w zakresie badania oraz analizy rynku. Dzieje się tak nie dlatego, że brakuje im wiedzy lub czasu, ale ponieważ potrzebują spojrzeć na swój biznes z innej perspektywy. To świeże spojrzenie jest elementem, którego części organizacji brakuje. A zignorowanie potrzeby szeroko zakrojonej analizy może doprowadzić do podjęcia niewłaściwych decyzji biznesowych.

Dlaczego szeroka perspektywa analityczna ma znaczenie? Ponieważ otwiera nowe możliwości rozwoju firmy. Na przykład kierownik marketingu może być tak skupiony na obserwowaniu konkurencji, że przeoczy jakiś nowy trend konsumencki. A ten być może doprowadzi do zwiększenia zysków, o ile do oferty szybko zostanie wprowadzona niewielka zmiana.

Przedsiębiorstwa uważające, że mają monopol na wiedzę o swoim rynku, mogą łatwo wpaść w pułapkę. Pamiętamy przypadki takich firm jak Tesla, Netflixe czy Amazon. Tylko baczne obserwowanie rynku z każdej perspektywy pozwoli szybko zareagować na pojawiające się zmiany i zbudować trwałą wartość dla klienta.

 

Badania rynku

W naszej pracy badawczej i doradczej często widzimy, jak duże znaczenie dla sukcesu firmy ma czas. Jest to niezmiernie ważny element gry rynkowej, nawet na dojrzałych rynkach i w „nudnych” branżach.

Jeden z naszych klientów z segmentu produkcji artykułów spożywczych zastanawiał się, czy w wypadku jego rynku outsourcing miałby uzasadnienie. Dostawy były przez niego postrzegane jako kluczowa funkcja. A współpraca z firmami, które nie były już przygotowane do daleko idącej integracji, była uważana za bardzo ryzykowną. A tymczasem przeprowadzone przez nas badanie rynku przyniosło zupełnie inne wnioski. Wykazało, że jeśli podmioty były rzetelne i oferowały wysoką jakość zarządzania, to nie tylko były otwarte na bardzo ścisłą współpracę, ale nawet na dostosowanie swoich modeli biznesowych do nowej inicjatywy. W tym wypadku proste badanie pozwoliło przełamać konwencjonalne myślenie i otworzyć się na nowe rozwiązania. W konsekwencji doprowadziło to do istotnego usprawnienia łańcucha dostaw.

Badania rynku pomagają przedsiębiorcom na wielu różnych płaszczyznach. Nie tylko ułatwiają zbudowanie strategii wiodącej ku sukcesowi na rynku. Ale również pozwalają uniknąć porażek i prowadzą do celu najkrótszą możliwą drogą.

 

Doradztwo biznesowe

Jeśli nie wiesz, czy potrzebujesz wsparcia ze strony firmy doradczej, skontaktuj się z nami. Porozmawiajmy o stojących przed Tobą wyzwaniach oraz możliwościach rozwoju.

Być może wspólnie uznamy, że zewnętrzny doradca nie jest Ci w tej chwili potrzebny. Bywa też, że z potencjalnymi klientami tylko wymieniamy się wiedzą lub wpadamy na jakiś ciekawy, niestandardowy pomysł przy kubku kawy. Najczęściej okazuje się, że potrzebne jest zrealizowanie projektu mającego bardzo konkretny cel biznesowy. A czasem (i to najbardziej nas ekscytuje!) przeprowadzamy kompleksowe i szeroko zakrojone przedsięwzięcie, na przykład tworzymy nową firmę mającą za zadanie obsługę zupełnie nowego rynku.

Napisz do nas

Pozostałe

Przewiń do góry