Stojąc przed różnorodnymi problemami biznesowymi i szukając najlepszych metod ich rozwiązania, coraz więcej firm decyduje się na przeprowadzenie badań marketingowych. Zaczynają przeszukiwać internet i natrafiają na strony agencji badawczych oferujących wsparcie w rozwiązaniu problemów biznesowych oraz gwarantujących efektywność w realizacji badań. Wszystkie strony wyglądają profesjonalnie, dlatego klienci często stoją przed dylematem, która agencja badawcza będzie najlepsza, którą wybrać i jakimi kryteriami się kierować?

Zdarza się, że wybór uwzględniający jedynie czynnik cenowy nie jest w pełni satysfakcjonujący i przydatny biznesowo. Zazwyczaj o jakości wykonanej usługi i zadowoleniu klienta decydują detale, dlatego poniżej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów, na które warto zwrócić uwagę w procesie podejmowania decyzji o współpracy z agencją badawczą.

Zrozumienie problemu biznesowego klienta

Aby badanie zakończyło się sukcesem, a klient otrzymał wartościowe wyniki i rekomendacje, osoby po stronie agencji badawczej powinny w pełni rozumieć obecne problemy, potrzeby i oczekiwania klienta, ale też wybiegać w przyszłość i rozumieć, jakie decyzje biznesowe zostaną podjęte na podstawie uzyskanych wyników.

W tym przypadku klient jest najlepszym źródłem informacji, ponieważ zna swoją firmę od środka. Warto, aby klient udzielał szczegółowych informacji i pomagał agencji w dogłębnym zrozumieniu problemu. Natomiast osoby z agencji badawczej powinny zadawać pytania i potwierdzać z klientem, że odpowiednio rozumieją jego potrzeby już na etapie przygotowywania oferty badawczej.

Im bardziej szczegółowy brief, tym większe prawdopodobieństwo, że badacze przygotują lepszą i bardziej dostosowaną do potrzeb klienta ofertę. Dobrą praktyką jest też osobiste spotkanie roboczego zespołu po stronie agencji z klientem i przedyskutowanie wszystkich istotnych aspektów jeszcze przed przygotowaniem oferty badania. Takie spotkanie pozwoli na lepsze poznanie się zespołów. Agencja badawcza zaprezentuje członków zespołu projektowego oraz wyjaśni krok po kroku wszystkie etapy projektu. Klient będzie miał możliwość zadawania pytań, które pozwolą mu lepiej zrozumieć cały proces badawczy.

Doświadczenie w branży

Agencje badawcze działające na polskim rynku różnią się między sobą pod wieloma względami. Wielość i różnorodność problemów biznesowych, z jakimi przychodzą klienci wymusza na agencjach badawczych pewnego rodzaju specjalizację. Najczęściej firmy badawcze odróżniają się od siebie pod względem:

  • doświadczenia rynkowego w danej branży (np. na rynku FMCG, odzieżowym, telekomunikacyjnym, bankowym, budowlanym lub medycznym),
  • specjalizacji w konkretnych metodach badania rynku (np. grupy fokusowe, indywidualne wywiady pogłębione, wywiady telefoniczne, badania CL czy mystery shopping),
  • doświadczenia w badaniach z daną grupą docelową (np. segment B2C lub B2B).

Każda branża i grupa docelowa ma swoją specyfikę, dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze agencji badawczej warto dopytać i poprosić o przykłady wcześniej realizowanych projektów w podobnym obszarze. Każda agencja badawcza na pewno chętnie podzieli się swoim doświadczeniem w realizacji podobnych projektów.

Elastyczność i doradztwo w zakresie wyboru metodologii

Profesjonalna agencja badawcza cechuje się elastycznością, otwartością oraz kreatywnością w doborze metodologii badawczej. Zespół projektowy, dokładnie znając i rozumiejąc potrzeby klienta, a także mając informacje o pojawiających się nowych podejściach metodologicznych, powinien proponować klientowi innowacyjne rozwiązania, czasem łączące różne metody.

Warto, by także klient zadawał pytania i prosił o wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości. Eksperci z profesjonalnej agencji badawczej na pewno będą w stanie wytłumaczyć i merytorycznie uargumentować swoje stanowisko, co pozwoli klientowi poczuć się pewnie. Badacze, opierając się na swoim doświadczeniu i wiedzy, będą w stanie pokazać klientowi korzyści płynące z zastosowania danej metodologii.

Przykładowo, czasem bardziej uzasadnione jest przeprowadzenie grupy fokusowej w formie badania online (np. z osobami związanymi ze środowiskiem IT lub z fanami gier komputerowych), gdyż w takim środowisku osoby te czują się bardziej naturalnie niż w tradycyjnej przestrzeni do przeprowadzania fokusów. Rozumiejąc szerszy kontekst oraz specyfikę danej grupy docelowej, osoby po stronie agencji będą mogły zaproponować rozwiązania najlepiej dopasowane do klienta.

Komunikacja między agencją badawczą a klientem

Komunikacja między klientem a agencją badawczą już na etapie przygotowywania oferty jest niezwykle ważna. Dobry kontakt od samego początku współpracy pozwala lepiej zrozumieć kluczowe problemy klienta i wyznaczyć główne cele badania. Zarówno po stronie klienta, jak i po stronie agencji powinna zostać wyznaczona osoba odpowiedzialna za komunikację i prowadzenie projektu. Pozwala to jednoznacznie określić rolę poszczególnych osób zaangażowanych w projekt.

Ważnym elementem współpracy są osobiste, regularne spotkania zespołu projektowego z klientem. Są one zazwyczaj organizowane przed kolejnymi „kamieniami milowymi” projektu (np. przed przygotowywaniem kwestionariusza wywiadu lub określeniem planu analizy danych). Dodatkowo, lepsze poznanie się zespołów projektowych wpływa na bardziej efektywną i przyjemniejszą współpracę.

W trakcie projektu klient i agencja powinny być dla siebie partnerami oraz aktywnie współuczestniczyć w projekcie. Styl współpracy powinien mieć charakter interaktywny, w którym obie strony czują się zaangażowane w przebieg projektu.

Dostarczanie wartościowej wiedzy

Kluczem do sukcesu w badaniach rynkowych i marketingowych jest poznanie potrzeb badanej grupy – nawet tych, których sami badani często są nieświadomi. Zadaniem dobrego badacza rynku jest znalezienie sposobu, aby je odkryć. W tym celu musi mieć otwarty umysł, świeże spojrzenie i być blisko grupy docelowej. To tam dzieją się najciekawsze zjawiska, które później klient może wykorzystać, np. do komunikacji marketingowej z daną grupą lub rozwoju swojego produktu albo marki.

Badania powinny dostarczać wartościowych i użytecznych informacji, dzięki którym firma może lepiej dopasować swoje produkty lub usługi do potrzeb i oczekiwań swoich konsumentów, co ma bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe firmy.

Niewątpliwie o jakości usług i profesjonalizmie agencji badawczej świadczy to, czy jest ona w stanie tak zaprojektować badanie, aby dotrzeć do realnego świata badanych i zaobserwować dziejące się tam zjawiska, czasem niewidoczne na pierwszy rzut oka.

Agencja badawcza, która zaplanuje i wykona badanie rynku lub badanie marketingowe

Zobacz oferowane przez nas usługi badawcze!

Napisz do nas

Pozostałe

Przewiń do góry