Wiadomości - 4 września 2023

Załamanie popytu w branży materiałów termoizolacyjnych

Po poprzednich rekordowych latach branża materiałów termoizolacyjnych musi mierzyć się z głębokim spadkiem popytu, który trwa już od połowy 2022 r. Czy tendencja spadkowa będzie kontynuowana? W najnowszym raporcie o rynku materiałów termoizolacyjnych, eksperci PMR prognozują stopniową poprawę sytuacji. 

Gwałtowny spadek wielkości i wartości rynku

Firma PMR w opublikowanym właśnie raporcie ,,Rynek materiałów termoizolacyjnych w Polsce 2023. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028” wskazuje, że wyniki za 2023 r. będą bardzo słabe. Natomiast na kolejne lata prognoza PMR jest umiarkowanie optymistyczna. 

Po rewelacyjnej I poł. 2022 r. nastąpiła wyraźna zmiana sytuacji na rynku. W budownictwie mieszkaniowym nastąpiło tąpnięcie, a w kolejnych tygodniach zaczęły hamować także inwestycje komercyjne. Wpływa to bezpośrednio na producentów materiałów termoizolacyjnych. Ich obawy o kondycję rynku rosły z miesiąca na miesiąc i jak pokazują dane rynkowe nie były one bezpodstawne.
Marcin Uryga
Starszy analityk rynku budowlanego w PMR i autor raportu.

Dłuższa lista szans niż zagrożeń dla branży

PMR na potrzeby raportu przeprowadził wywiady pogłębione z przedstawicielami producentów materiałów termoizolacyjnych. Rozmówcy PMR proszeni byli m.in. o ocenę szans i zagrożeń dla sektora. Analitycy PMR zwracają uwagę, że w 2022 r. respondentom dużo trudniej było stworzyć listę szans niż zagrożeń dla sektora materiałów termoizolacyjnych. Teraz sytuacja wygląda odwrotnie, co generalnie świadczy o pozytywnym postrzeganiu przez branżę nadchodzących lat.

 

Z drugiej jednak strony to, że aktualnie łatwiej wskazywać im potencjalne szanse wynika jednak również z tego, że część z wcześniej dostrzeganych zagrożeń (inflacja, spadek liczby udzielanych kredytów itd.) zwyczajnie się już zrealizowała i w zależności od konkretnego czynnika w krótszej lub dłuższej perspektywie można spodziewać się poprawy sytuacji. 

Pomimo relatywnie dobrych średnioterminowych perspektyw nie należy zapominać o tym, że producenci materiałów izolacyjnych znajdują się obecnie w bardzo trudnym położeniu.  

Popyt jest bardzo słaby, a ostra konkurencja w otoczeniu rosnących kosztów prowadzenia działalności (koszty pracy, energii) powoduje erozję marż. Rentowność sektora w 2023 r. nie zbliży się do poziomów z poprzednich dwóch lat.
Marcin Uryga
Starszy analityk rynku budowlanego w PMR i autor raportu.

Ze skrajności w skrajność

Eksperci PMR podkreślają, że sytuacja na rynku materiałów termoizolacyjnych kolejny rok z rzędu ulega gwałtownym przeobrażeniom, a stabilizacja jest zapomnianym stanem.

Słaba koniunktura w budownictwie mieszkaniowym musiała się przełożyć na zdecydowane pogorszenie sytuacji w branży materiałów termoizolacyjnych. Termomodernizacje budynków, pomimo wysokich cen ogrzewania i programów wspierających poprawę efektywności energetycznej, nie zdołały zastąpić luki, powstałej w rezultacie wyhamowania nowych budów. Uspokojenie cen surowców energetycznych oraz działania osłonowe podjęte przez państwo także ostudziły nieco potencjał termomodernizacyjny. Problemy podażowe z poprzednich lat (dostępność i koszt surowca) zostały więc od razu zastąpione przez problemy o charakterze popytowym.
Marcin Uryga
Starszy analityk rynku budowlanego w PMR i autor raportu.

Kolejne miesiące dla producentów i dystrybutorów materiałów termoizolacyjnych pozostaną więc czasem funkcjonowania w warunkach podwyższonego ryzyka. Wybór odpowiedniej strategii przetrwania nie będzie łatwy, a umiejętności minimalizowania strat oraz skutecznego wykorzystywania przewag konkurencyjnych mogą okazać się kluczowe. 

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Marcin Uryga

Starszy analityk rynku budowlanego