Wiadomości - 19 sierpnia 2021

Za dwa lata udział sprzedaży internetowej w rynku detalicznym przekroczy 20%

Jak wynika z raportu firmy badawczej PMR, w 2020 r. rynek internetowej sprzedaży detalicznej wzrósł o ponad 45% rok do roku i stanowił około 15% rynku detalicznego w Polsce. We wszystkich 7 przygotowanych przez PMR scenariuszach rozwoju sprzedaży internetowej w ciągu najbliższych pięciu lat zakładane jest znaczące wyhamowanie dynamiki w porównaniu do rekordowego 2020 r. Pomimo tego, udział sprzedaży internetowej w rynku detalicznym już w 2023 r. wzrośnie o ponad 5 p.p. w porównaniu do 2020 r.

 

Wartość rynku sprzedaży detalicznej w internecie wyniosła w 2020 r., według szacunków PMR, 88,7 mld zł. Prognozy PMR pokazują, że w scenariuszu bazowym rynek ten będzie wciąż rósł w tempie dwucyfrowym przez najbliższe dwa lata i o 7-9% przez trzy kolejne, a w sumie do 2026 roku zwiększy się o 89%.

Silver commerce może napędzić wzrost rynku internetowego

Oprócz scenariusza bazowego, PMR przygotował sześć alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku. Najbardziej optymistycznym jest scenariusz „wysokiej cyfrowej aktywności”. W tym scenariuszu zakładamy, że odsetek użytkowników internetu w wieku 55-74 wzrośnie do ponad 94% w 2026 r., w porównaniu do 87% w scenariuszu bazowym.

 

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie internetem wśród osób w starszym wieku i coraz częściej również decydują się oni na zakupy przez internet. Szybko postępująca cyfryzacja, ograniczenia związane z nieużytkowaniem internetu (np. brak możliwości pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym, społecznym i kulturalnym) wręcz wymusza konieczność częstszego używania internetu już w każdej grupie wiekowej, a dodatkowe korzyści z jego użytkowania (szybkość załatwiania spraw, dostępność, jak i dodatkowa forma rozrywki) są jeszcze większą do tego zachętą.

 

Ponadto, dodatkowym czynnikiem napędzającym ten trend okazała się być pandemia koronawirusa i związane z nią restrykcje. Osoby w starszym wieku, nawet jeśli wcześniej posiadały umiejętność korzystania z internetu, nie były skłonne dokonywać zakupów online. Kolejne lockdowny niejako wymusiły na nich takie działania.

 

Więcej danych o aktualnej sytuacji polskiego rynku e-commerce znajdą Państwo w raporcie PMR:

 

Handel internetowy
w Polsce 2022.
Analiza rynku i prognozy

rozwoju na lata 2022-2027.

 

Modelowanie ekonometryczne wskazało, że w zależności od wysokiej, bądź niskiej aktywności osób w wieku 55-74 w internecie wartość rynku handlu internetowego mogłaby znacznie się zmienić. Przy założeniu szybszego (w porównaniu do wersji bazowej) wzrostu odsetka użytkowników z tej grupy oraz odsetka zamawiających przez internet wartość rynku sprzedaży internetowej na koniec horyzontu prognozy byłaby o ponad 10 mld zł wyższa. Dla porównania, w przypadku wolniejszego wzrostu tych wskaźników wartość handlu internetowego w 2026 r. mogłaby osiągnąć wartość o ponad 7 mld niższą niż w bazowym scenariuszu.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Retail Business Unit Director