Wiadomości - 14 lutego 2023

Wysokie tempo wzrostu rynku chmury obliczeniowej – 3,6 mld zł w 2023 roku

Rynek chmury obliczeniowej w Polsce po raz kolejny doświadczył wysokiego tempa wzrostu, rosnąc w 2022 r. o blisko 28%. Wynik ten jest tylko nieco niższy od prognoz PMR z ubiegłego roku. Jednak trzeba mieć na uwadze, że spowolniły wydatki firm na IT, które odnotowały wyraźnie niższą dynamikę po przyspieszeniu w 2021 r. Zmianie uległy również prognozy makroekonomiczne.

CAGR w latach 2023-2028 nie spadnie poniżej 20%

Według najnowszego raportu PMR, rynek chmury obliczeniowej w Polsce od przeszło dekady doświadcza wysokiego tempa wzrostu, który w najbliższych latach zostanie utrzymany. W samym 2022 r. rynek ten osiągnął wartość 2,9 mld zł, a w 2023 r. całkowite wydatki przedsiębiorstw i instytucji w Polsce na chmurę wzrosną do 3,6 mld zł. Mimo słabszych prognoz w porównaniu do zeszłorocznej edycji raportu, w latach 2023-2028 PMR nie zakłada spadku CAGR poniżej 20% w żadnym z kluczowych modeli rynku chmury obliczeniowej, przy czym większy wzrost odnotuje model chmury publicznej.

 

Wzrost rynku cloud computingu jest następstwem szeregu czynników. Wcześniej kluczowe znaczenie miała pandemia COVID-19, która doprowadziła do gwałtownego wzrostu inwestycji w narzędzia usprawniające pracę zdalną i bezpieczeństwo zasobów firmy. Mimo powrotu do warunków sprzed pandemii, trend na pracę zdalną nadal się utrzymuje.

Wzrost wartości rynku chmury to także efekt postępującej transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w Polsce i związanego z tym zwiększonego zapotrzebowania na narzędzia i usługi oparte na tej technologii. Na wzrost zainteresowania rozwiązaniami chmurowymi, a co za tym idzie wartość rynku, ma również ekspansja największych globalnych dostawców i rozwój tzw. regionów chmurowych w Polsce.

 

Więcej danych o aktualnej sytuacji polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze znajdą Państwo
w raporcie PMR:

 

 

Rynek przetwarzania danych
w chmurze w Polsce 2023.

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028.
Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie.

Sytuacja makroekonomiczna a rynek chmury w Polsce

Otoczenie makroekonomiczne nie będzie jednoznacznie niesprzyjające dla rozwoju cloud computingu w Polsce latach 2023-2024. Barierą rozwoju będzie wysoka inflacja, która wpłynie dwojako na rynek chmury. Wyższe ceny za usługi mogą hamować jego realny wzrost na skutek zmniejszenia popytu na rozwiązania bardziej zaawansowane i zamrożenie nowych projektów oraz pozostanie przy podstawowym zestawie narzędzi. Z drugiej strony jednak wzrost cen podniesie wartość nominalną rynku.

 

Trzeba mieć na uwadze, że ceny usług w chmurze na przestrzeni ostatnich lat pozostawały na stabilnym poziomie. Taka polityka była standardowym sposobem konkurowania dostawców chmury. Jednak niepewność rynkowa, w tym negatywny wpływ inflacji, wojna w Ukrainie oraz przede wszystkim rosnący poziom kosztów energii postawiły dostawców usług w chmurze przed koniecznością dostosowania polityki cenowej. Podwyżki cen usług w chmurze zapowiedziało już w 2022 r. kilku znaczących graczy, w tym m.in. Microsoft, Google, SAP, Oracle oraz OVHcloud.

 

Rynek chmury obliczeniowej w Polsce w 2022 r. znalazł się również pod wpływem nowego czynnika jakim jest wojna w Ukrainie. Z badań PMR przeprowadzonych na potrzeby tegorocznej edycji raportu wynika, że wojna spowodowała zmianę nastawienia do chmury w ok. 30% przedsiębiorstw w Polsce. W przypadku dużych firm, co piąta przyznała, że to właśnie wojna jest czynnikiem, który wpływa na decyzję o migracji do chmury, głównie poprzez szybsze kończenie rozpoczętych wcześniej projektów migracyjnych. W praktyce miały one być rozłożone bardziej w czasie, jednak wojna zmieniła w tym przypadku perspektywę.

Ze wszystkich wziętych pod uwagę branż, w sektorze budowlanym oraz przemyśle spożywczym najbardziej dostrzeżono potrzebę zmian w podejściu do chmury w wyniku wojny w Ukrainie. Przyspieszenie rozwoju tego obszaru we wspominanych branżach nastąpiło odpowiednio w 58% oraz 46% badanych firmach.  

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Paweł Olszynka

ICT Business Unit Director

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.