Wiadomości - 24 maja 2023

Wydatki na zakup usług w interencie wzrosną do 79 mld zł w 2023 roku

Według danych PMR, w 2022 r. rynek handlu internetowego usługami w Polsce osiągnął wartość 68 mld zł, o jedną trzecią więcej niż w 2021 roku, a jego wzrost w przyszłości będzie napędzany dalszą migracją użytkowników do kanału dystrybucji online.

Rynek podwaja swoją wartość od czasu pandemii

Według raportu PMR, wartość rynku handlu internetowymi usługami w 2022 roku osiągnęła wartość około 68 mld zł, wzrastając o 33%. Należy zaznaczyć, że oznacza to niemal podwojenie wartości z kryzysowego roku 2020. W latach 2021-2022 rynek osiągał duże wzrosty dzięki efektowi niskiej bazy z roku 2022 oraz powszechnym wzrostom cen. Warto mieć też na uwadze, że w większości kategorii usług, dynamika wzrostu zależy od ogólnego rozwoju danej branży oraz tempa migracji do kanału online, dlatego wzrost w kanale cyfrowym niekoniecznie świadczy o takim samym tempie rozwoju branży ogółem. Prognozy PMR wskazują na jednocyfrowy wzrost w latach 2023-2028 – średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) wyniesie 9,6%. 

Rynek w ujęciu ilościowym wzrasta wolniej

W aspekcie ilościowym rynek internetowego handlu usługami wzrósł o 19% w 2022 roku. Według prognoz, w roku 2023 będziemy mieli do czynienia ze wzrostem o kolejne około 14 mln RGU (jednostek generowania przychodu). Porównując dynamiki wartościowe i ilościowe, widoczne jest jak duże znaczenie we wzroście wartości rynku mają wszechobecne wzrosty cen. Badania konsumenckie przeprowadzone przez PMR na potrzeby raportu również to potwierdzają. 

 

Do roku 2027 przybędzie około 55 mln sprzedawanych usług. Warto jednak zaznaczyć, że w większości nie będzie to wynikało z dostępności całkowicie nowych usług, a raczej ze zmiany kanału dystrybucji usług sprzedawanych dotąd w kanale tradycyjnym. 

 

Spoglądając na rynek w podziale na pojedyncze transakcje i subskrypcje, te pierwsze ciągle dominują, jednak udział subskrypcji w wolumenie rynku wzrasta. Model subskrypcyjny z jednej strony pozwala na optymalizację wydatków konsumenckich, z drugiej strony korzyścią dla dostawców jest czynnik lojalizacji klienta. 

Struktura rynku usług stabilizuje się

Na rynku usług sprzedawanych w internecie nie ma żadnej wyraźnie dominującej kategorii, choć można wyróżnić kilka największych. Przed pandemią, największym segmentem rynku pod względem wartości była sprzedaż biletów lotniczych, co z oczywistych względów uległo radykalnej zmianie w roku 2020. W okresach późniejszych zwiększył się udział pozostałych segmentów, zwłaszcza tych, które nie są jeszcze w całości scyfryzowane, a ich migracja do kanału online postępuje. 

Obecnie największym segmentem na rynku są ubezpieczenia, których znaczenie wzrasta dzięki migracji kanału sprzedaży do internetu. Wiąże się to z postępującą ekspansją kompetencji cyfrowych w społeczeństwie oraz wzrostem zaufania do internetowej sprzedaży tego rodzaju usług. 

Według prognoz PMR, udziały poszczególnych segmentów będą się stabilizować wraz ze stopniowym nasycaniem się rynku przez dystrybucję w sieci. 

 

Więcej danych o aktualnej sytuacji polskiego handlu internetowego usługami znajdą Państwo w raporcie PMR:

 

Handel internetowy usługami w Polsce 2023.

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028.
Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie.

Uwagi metodologiczne 

Artykuł został przygotowany na podstawie najnowszego raportu PMR „Handel internetowy usługami w Polsce 2023. Analiza rynku e-commerce i prognozy rozwoju na lata 2023-2028”. Raport mierzy wolumeny oraz wartości składowe rynku internetowego handlu usługami w Polsce. Zawiera szczegółową analizę 32 kategorii usług sprzedawanych w internecie, uzupełnioną o wyniki i wnioski z dedykowanego badania konsumenckiego. Raport przedstawia również prognozy do roku 2028 dla każdej z omawianych kategorii usług. Całość uzupełniają komentarze analityczne i charakterystyki najważniejszych trendów na każdym z segmentów rynku oraz kompleksowa baza wskaźników. 

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Paweł Olszynka

ICT Business Unit Director