Wiadomości - 8 maja 2020

Wpływ koronawirusa na sektor handlu – badanie PMR

Na początku kwietnia 2020 roku, firma PMR przeprowadziła krótkie badanie wśród swoich klientów i partnerów z 4 sektorów działalności: Retail, Pharma/Healthcare, Construction, IT/ICT. 

Badanie miało charakter ilościowo-jakościowy (standaryzowany wywiad na celowej próbie wybranych firm). Przeprowadzono je z decydentami oraz kompetentnymi reprezentantami firm, wśród których ¾ badanych to prezesi lub reprezentanci w top managementu / dyrekcji firm. Łącznie przebadano 109 firm, po 35 z sektorów Construction oraz IT/ICT oraz 12 firm z sektora Pharma/Healthcare a także 27 firm z sektora Retail. W badaniu wzięli udział reprezentanci producentów, dystrybutorów, usługodawców, wykonawców. Do badania zaproszeni zostali reprezentanci firm zarówno działających w kanale online jak i stacjonarnym a także reprezentanci firm działających w sektorze B2C i B2B. Badanie wykonane zostało wykorzystując ankietę online a także wywiad telefoniczny.

 

  • 52% badanych firm z sektora Retail funkcjonuje aktualnie bez ograniczeń, dostosowując się do panujących warunków. Firmy z sektora częściej wskazują, że ograniczają swoją działalność (33%) niż ją rozszerzają (15%) w aktualnych warunkach kryzysu. Gdy pojawiają się ograniczenia, to średnio są one określane jako sięgające do 50% (w stosunku do działalności sprzed kryzysu). Najbardziej problematycznym elementem działalności dla firm z sektora jest ograniczenie popytu
  • Około 40% firm z sektora wskazuje na ograniczenia w źródłach finansowania działalności, pozostała większość nie wskazuje na problemy w tym zakresie.
  • 11% firm chce zatrudniać nowych pracowników a prawie 20% wskazuje na większe lub mniejsze zwolnienia w ramach organizacji. Praca zdalna oraz brak możliwości wykonywania pracy przez gotowych do tego pracowników to najczęstsze problemy pracownicze, z którymi zderzają się firmy z sektora.
  • Prawie 60% firm wstrzymuje lub rezygnuje z inwestycji planowanych w organizacji.
  • Ponad 60% firm obserwuje ogólny spadek sprzedaży (40-50% spadku). Co więcej 73% firm przewiduje tego rodzaju spadek w II kwartale 2020 (na poziomie około 30-40%).
  • Reprezentanci firm zapytani o pozytywne konsekwencje dla branży wskazują głównie na wzrost sprzedaży w kanale e-commerce oraz istotne wzrosty w niektórych kategoriach produktów i usług odnajdujących zastosowanie i popyt w aktualnym kryzysie. Wśród negatywnych konsekwencji dla sektora pojawiają się głównie problemy z potencjalnym spadkiem siły nabywczej i zmianami zachowań konsumenta / klienta indywidualnego.
Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Magdalena Filip

Senior Retail Analyst