Wiadomości - 8 maja 2020

Wpływ koronawirusa na sektor budowlany – badanie PMR

Dotychczasowy okres obowiązywania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa pokazuje, że budownictwo jest sektorem gospodarki, który mimo początkowych obaw dosyć dobrze znosi okres „lockdown’u”.

Dane o produkcji budowlano-montażowej publikowane przez GUS potwierdzają tą tezę. Wzrost o 3,7% w marcu r/r wskazuje, że obostrzenia na placach budów nie doprowadziły do zamrożenia prac budowlanych. Relatywnie korzystne sygnały docierają i z firm budowlanych, iż branż producentów materiałów budowlanych, również w kwietniu na razie nie ma paniki i nie widać znacznego spadku aktywności budowlanej.

 

Na początku kwietnia, firma PMR przeprowadziła krótkie badanie wśród swoich klientów i partnerów z 4 sektorów działalności: Retail, Pharma/Healthcare, Construction, IT/ICT.

 

Badanie miało charakter ilościowo-jakościowy (standaryzowany wywiad na celowej próbie wybranych firm). Przeprowadzono je z decydentami oraz kompetentnymi reprezentantami firm, wśród których3/4 badanych to prezesi lub reprezentanci w top managementu / dyrekcji firm. Łącznie przebadano 109 firm,

 

Z badania wynika, że:

  • Aż 86% badanych firm z sektora budowlanego funkcjonuje aktualnie bez ograniczeń, dostosowując się do panujących warunków. Firmy z sektora częściej wskazują, że ograniczają swoją działalność (11%) niż ją rozszerzają (3%) w aktualnych warunkach kryzysu. Gdy pojawiają się ograniczenia, to średnio są one określane jako sięgające 30% (w stosunku do działalności sprzed kryzysu). Najbardziej problematycznym elementem działalności dla firm z sektora jest ograniczenie popytu i ograniczenie inwestycji.
  • Na tle sektorów, które pandemia dotknęła w bezpośredni sposób w budownictwie nie ma znacznego ograniczenia sprzedaży – 45% firm obserwuje relatywnie nieznaczny spadek sprzedaży (15-20% spadku).
  • Kolejne miesiące mogą jednak przynieść większe wyhamowanie – już 87% badanych przez PMR firm budowlanych przewiduje spadek sprzedaży w II kw. 2020 (na poziomie około 20%).
  • Prawie 3/4 firm wstrzymuje lub rezygnuje z inwestycji planowanych w organizacji.

Firmy badane przez PMR poza czynnikami negatywnymi dostrzegają także pewne pozytywy obecnej sytuacji. Jako czynniki, które w korzystny sposób będą oddziaływać na rynek budowlany w przyszłości wymieniano przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej, nowych sposobów pracy, digitalizacji pewnych procesów, a także spodziewany proces doboru naturalnego graczy („lepsi przetrwają, gorsi odpadną”), czy szeroko rozumiany spadek importu w otoczeniu budownictwa (impuls i potencjał do wzrostu produkcji w Polsce).

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Szymon Jungiewicz

Construction Business Unit Director