Wiadomości - 8 marca 2024

Wartość polskiego rynku chmury obliczeniowej w 2023 r. wzrosła o 1 mld zł

Wbrew początkowym obawom związanym ze spowolnieniem gospodarczym, na skutek wysokiej inflacji i wzrostem stóp procentowych, rynek chmury obliczeniowej nie wykazuje oznak spowolnienia. Wręcz przeciwnie, według najnowszych analiz PMR, wydatki na chmurę w 2023 r. ponownie osiągnęły rekordowy poziom, rosnąc rok do roku nominalnie o 1 mld zł.

Tempo wdrażania chmury nie osłabło

Według najnowszego raportu PMR „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2024”, całkowita wartość rynku chmury obliczeniowej w 2023 r. wyniosła 3,9 mld zł, co oznacza wzrost o 34% rok do roku. Potencjał dalszego wzrostu w kolejnych latach pozostaje wyraźny. Prognozy PMR na 2024 r. pokazują, że rynek chmury ma rosnąć do 4,8 mld zł w 2024 r., a w 2029 r. zbliżyć się do poziomu 13 mld zł.

Wartość i dynamika rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, 2021-2024 i 2029

2021202220232024 p2029 p
Wartość (mld zł)2,22,93,94,812,9
Dynamika (% r/r)31%29%34%24%X

p – prognoza

Źródło: PMR, 2024

Chociaż rynek usług w chmurze rośnie w dużo szybszym tempie niż cały rynek IT, wciąż stanowi on jedynie niewielką część całkowitych wydatków IT (mniej niż 10% w 2023 r.). PMR prognozuje, że udział ten w kolejnych latach będzie systematycznie wzrastał. Przyczynę obecnej sytuacji na rynku należy upatrywać w przyspieszonym procesie wdrażania nowych, jak i kolejnych rozwiązań chmurowych przez firmy w Polsce, co jest trendem utrzymującym się od kilku lat. Z badań PMR przeprowadzonych na potrzeby raportu wynika, że tempo wdrażania technologii opartych na chmurze obliczeniowej nie osłabło. Co więcej, większość firm potwierdza, że chmura staje się nieodzownym elementem ich transformacji cyfrowej.

Odsetek dużych firm w Polsce, które planują zwiększyć wydatki na chmurę obliczeniową w 2024 r. w porównaniu do 2023 r. (%), 2024

Duże firmy
Planują zwiększyć wydatki73%
Planują zmniejszyć wydatki0%
Wydatki pozostaną bez zmian27%

Źródło: PMR, 2024

Nie zmienia się również podejście dużych firm w Polsce, jeśli chodzi o planowane wydatki. Mniej niż jedna firma na 100 deklaruje, że wydatki na chmurę chce ograniczyć. Wykorzystywanie chmury obliczeniowej wiąże się z coraz większymi kosztami, które nie zawsze podyktowane są wyłącznie nowymi projektami i inwestycjami, ale również zmianą polityki cenowej dostawców chmury. Nie można również zapomnieć o innowacjach technologicznych.

 

Siłą napędową gospodarki w najbliższych latach będzie kombinacja nowoczesnych komputerów o wysokiej mocy obliczeniowej. Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w organizacjach ma stać się jednym z głównych priorytetów na najbliższe lata. Kolejnym istotnym czynnikiem rysującym nowe perspektywy dla rynku chmury obliczeniowej jest także rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, obejmujący dostęp mobilny (5G) i stacjonarny (FTTx). Możliwe stanie się zbieranie danych z urządzeń, przesyłanie ich do chmury oraz otrzymywanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym.

 

Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej stworzy podstawy dla szeregu nowych zastosowań, które nie były dostępne przy użyciu starszych technologii. W ostatnim czasie szczególnie na znaczeniu zyskuje uruchomienie sieci 5G na częstotliwościach z zakresu 3,4-3,8 GHz, która upowszechni mobilne rozwiązania w chmurze.

GUS – rekordowy wzrost wykorzystywania chmury w 2023 r.

Duże zainteresowanie chmurą obliczeniową w Polsce potwierdzają również najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Jeszcze w 2021 r. w Polsce, na tle innych krajów środkowoeuropejskich, mówiło się o relatywnie niskiej bazie i penetracji rozwiązaniami w chmurze. Ostatnie 2 lata to skokowy wzrost wykorzystania chmury przez przedsiębiorstwa w Polsce, co przyniosło pozycję lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Wykorzystanie usług cloud computingu w przedsiębiorstwach w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (%), 2014-2023

Wyjaśnienie: firmy zatrudniające 10 i więcej pracowników.

Źródło: GUS, Eurostat, 2023

Trzeba przy tym pamiętać, że nawet pomimo już osiągniętego wysokiego poziomu penetracji, cloud computing w kolejnych latach nadal będzie jednym z głównych obszarów alokowania budżetów przez przedsiębiorstwa. Wskazuje na to m.in. nowa agenda Komisji Europejskiej ,,Droga ku cyfrowej dekadzie”.  Zgodnie z jej założeniami, do 2030 r. minimum 75% europejskich przedsiębiorstw powinno korzystać z rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej. Równocześnie w okresie prognozy należy spodziewać się, że na znaczeniu zyskiwać będą kolejne inicjatywy – związane np. z rozwojem suwerennej europejskiej chmury. To tylko potwierdza, że obecny kierunek rozwoju rynku w kolejnych latach zostanie utrzymany.

Uwagi metodologiczne

 

Artykuł został przygotowany na podstawie raportu PMR ,,Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2024. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029”.

 

Na potrzeby niniejszego raportu PMR przeprowadził badanie na próbie 500 dużych firm i MŚP w Polsce. Badanie zostało zrealizowane w styczniu i lutym 2024 roku z użyciem techniki wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI).

 

Więcej danych o aktualnej sytuacji polskiego rynku cloud computing znajdą Państwo w raporcie PMR:

 

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2024.
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Paweł Olszynka

ICT Business Unit Director