Wiadomości - 27 stycznia 2023

Szybkie tempo wzrostu handlu produktami OTC w Internecie

W latach 2017-2022 rynek handlu internetowego produktami OTC (lekami bez recepty, suplementami diety i dermokosmetykami) rósł w tempie 23% rocznie biorąc pod uwagę dynamikę nominalną. Według naszych prognoz, w 2023 r. jego wartość wyniesie już 2,8 mld zł w cenach netto. Kwota ta obejmuje sprzedaż wyżej wymienionych produktów w aptekach i sklepach internetowych oraz na platformach handlowych (leki mogą być sprzedawane tylko w aptekach internetowych). 

Dodatkowi pacjenci przyspieszają wzrost realny, inflacja zwiększa dynamikę nominalną

W ostatnich latach polski rynek handlu internetowego produktami OTC dynamicznie rósł, wspierany rosnącymi wynagrodzeniami Polaków przekładającymi się na wyższy dochód rozporządzalny oraz rosnącą popularnością internetu jako kanału zakupowego. W 2020 r. dodatkowym impulsem do robienia zakupów internetowych była pandemia COVID-19: wówczas zakupy online w niektórych przypadkach zastąpiły zakupy w sklepach stacjonarnych, gdy te ostatnie były przymusowo zamykane.

Według obliczeń PMR w 2022 r. dynamika rynku handlu internetowego produktami OTC ponownie wzrosła, na co największy wpływ miała wysoka inflacja. Dodatkowym pozytywnym czynnikiem był i będzie w kolejnych latach pobyt około 1,5 mln uchodźców z Ukrainy w Polsce (średniorocznie), którzy wesprą realne wzrosty rynku, szczególnie w zakresie zakupu leków OTC.
Monika Stefańczyk
Dyrektor działu analiz rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia w PMR
Autor raportu

 

Więcej danych dotyczących handlu internetowego produktami OTC w Polsce znajdą Państwo
w raporcie PMR:

 

Handel internetowy produktami OTC w Polsce 2023
Analiza rynku i prognozy rozwoju

na lata 2023-2028. Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie.

 

Dojrzewający rynek OTC e-commerce

W 2023 r. dynamika nominalna rynku będzie nadal dwucyfrowa – w dalszym ciągu wspierana podwyższoną inflacją. Warto dodać, że rynek internetowej sprzedaży produktów OTC będzie rósł w podobnym tempie jak cały rynek e-commerce w Polsce. W poprzednich latach rozwijał się on nieco szybciej niż cały rynek handlu internetowego. Wynikało to z faktu późniejszego startu trendu zakupów internetowych np. leków OTC w porównaniu do innych produktów kupowanych online. W kolejnych latach będziemy mieć do czynienia z coraz bardziej dojrzałym rynkiem internetowym OTC.

 

Otoczenie makroekonomiczne nie będzie sprzyjające dla rozwoju rynku handlu internetowego produktami OTC w latach 2023-2024. Dopiero od 2025 r. będzie umiarkowanie wspierało rozwój tego rynku. Natomiast czynnikiem, który zwiększy nasze wydatki na zdrowie, jest tzw. „dług zdrowotny”, który powstał w latach 2020-2021 w okresie pandemii COVID-19. Z powodu ograniczonej możliwości korzystania z usług medycznych w tym okresie wielu pacjentów zaniedbało swoje dolegliwości, przez co od 2022 r. byli zmuszeni ponieść wyższe koszty leczenia, w tym wyrobów medycznych i farmaceutycznych. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt starzenia się społeczeństwa, co powiększa populację osób skarżących się na róże dolegliwości, którzy jednocześnie coraz częściej potrafią zrobić zakupy online.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Retail and Pharma Business Unit Director