Wiadomości - 4 stycznia 2022

Szpitale w Europie Środkowej poważnie ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19

Wśród wszystkich krajów Europy Środkowej, które zostały przeanalizowane przez PMR, najpoważniejszą sytuacja na rynku szpitalnym w latach 2020-2021  można było zaobserwować na Węgrzech, Słowacji i w Republice Czeskiej. Dane Uniwersytetu i Medycyny Johns Hopkins sugerują, że Węgry były czwartym najbardziej dotkniętym krajem na świecie pod względem liczby zgonów związanych z COVID-19 na 100 000 obywateli, osiągając liczbę 384. Republika Czeska i Słowacja także zajmowały wysokie miejsca w rankingu, według danych z 21 grudnia 2021 roku, z odpowiednio 330 i 294 zgonami (co daje im miejsca 9 i 12).

 

Gospodarki tych krajów osłabły, co miało niekorzystne konsekwencje dla opieki stacjonarnej. Problemy będą się nasilać ze względu na rosnącą liczbę innych schorzeń spowodowanych opóźnieniami w diagnozach i operacjach.

Reformy na Węgrzech mają niekorzystne konsekwencje

System opieki zdrowotnej na Węgrzech ma wiele niedociągnięć, co przyczyniło się do wysokiej liczby zachorowań na COVID-19. Trudności obejmują niedawne reformy, takie jak upaństwowienie, złe warunki w szpitalach, braki w środkach sanitarnych i sprzęcie ochronnym dla personelu medycznego i pacjentów, niewystarczającą liczbę jednoosobowych pokoi do izolacji osób podejrzanych lub z potwierdzoną infekcją, niewystarczającą ilość testów mikrobiologicznych oraz brak wiarygodnych danych i statystyk dotyczących zakażeń szpitalnych, zwłaszcza tych powodujących zgon.

 

COVID-19 spowodował gwałtowny spadek liczby pacjentów przyjętych i wypisanych w 2020 roku (o 22% w porównaniu z rokiem poprzednim), a także liczby zabiegów jednodniowych (o 29%), w wyniku tymczasowego zawieszenia niektórych procedur spowodowanego pandemią. Spowodowało to niestabilność finansową wielu placówek. W 2021 roku ogólny poziom niedostateczności utrzymywał się nadal. Jednym z powodów było to, że na początku marca 2021 roku minister zasobów ludzkich, Miklós Kásler, zarządził natychmiastowe zawieszenie operacji jednodniowych na Węgrzech. Wcześniej, w marcu 2020 roku, minister również zarządził zawieszenie wszystkich operacji nieurgencyjnych, w tym chirurgii jednodniowej. To postanowienie było częściowo zawieszone w maju i całkowicie w czerwcu 2020 roku. Jednak podczas drugiej fali, w listopadzie 2020 roku, minister zarządził kolejne zawieszenie, z wyłączeniem pewnych instytucji. To zostało zniesione w lutym 2021 roku.

Trudności gospodarcze mają negatywny wpływ na opiekę zdrowotną w krajach Europy Środkowej

Węgierska gospodarka również ucierpiała, co może mieć niekorzystne pośrednie skutki dla opieki zdrowotnej publicznej i ograniczeń dotyczących droższych procedur. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do znacznego spadku węgierskiego PKB w 2020 roku. Rzeczywiste wskaźniki PKB spadły o 5,0% w porównaniu z rokiem poprzednim, w przeciwieństwie do wzrostu o 4,6% w 2019 roku. Spadek głównie wynikał z załamania konsumpcji prywatnej (w wyniku wprowadzenia lockdownu, który ograniczył działalność niektórych branż i wydatki gospodarstw domowych), a także ograniczonych inwestycji (zarówno prywatnych, jak i publicznych).

 

Gospodarka Czech także poniosła straty w wyniku rozprzestrzeniania się globalnej pandemii w 2020 roku. Szacunki Czeskiego Urzędu Statystycznego sugerują, że rzeczywista zmiana PKB wyniosła około -6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek głównie wynikał z redukcji konsumpcji prywatnej, spadku inwestycji oraz spadku eksportu.

 

Z powodu pandemii w 2020 roku nastąpił znaczący spowolnienie także słowackiej produkcji gospodarczej – rzeczywiste PKB zmniejszyło się o 4,8% w porównaniu z rokiem poprzednim, w przeciwieństwie do wzrostu o 2,5% w 2019 roku. Spowodowane to było panującą pandemią COVID-19, która znacząco wpłynęła również na zdrowie populacji. Koronawirus stał się trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na Słowacji w 2020 roku, a jego udział w ogólnej liczbie zgonów wyniósł prawie 6,8%. Sytuacja ta miała poważny wpływ na funkcjonowanie szpitali, które w wielu przypadkach ograniczyły swoją działalność do pilnych przypadków i intensywnie angażowały się w walkę z pandemią. Hospitalizacje na Słowacji spadły ogółem o 17% w 2020 roku. Ponadto, dane z funduszy ubezpieczeń zdrowotnych pokazują, że w ostatnich trzech miesiącach 2020 roku, gdy sytuacja epidemiologiczna znacznie się pogorszyła, liczba przeprowadzanych operacji w słowackich szpitalach spadła o 43 000 w porównaniu do roku poprzedniego.

Czeskie szpitale pod dużą presją

Czechy były jednym z krajów najbardziej dotkniętych pandemią, zwłaszcza na początku 2021 roku. Wiele regionalnych szpitali było przytłoczonych napływem osób chorych na COVID-19.  Dodatkowo, niedobór personelu medycznego również stanowił poważny problem. W marcu 2021 roku, gdy w kraju zgłaszano rekordową liczbę pacjentów z COVID-19 na oddziałach intensywnej opieki, pierwszy pacjent został przeniesiony za granicę do Polski, a inne kraje również przyjęły pacjentów z Czech.

 

Podjęto szereg środków mających na celu zwiększenie zdolności do udzielania pilnej opieki szpitalnej, w tym utworzenie oddziałów intensywnej terapii dla pacjentów z COVID-19. Obejmowało to ograniczenia w działalności szpitali poprzez tymczasowy zakaz przyjmowania nowych pacjentów na zaplanowane zabiegi.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Market Analysis Director

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.