Wiadomości - 4 stycznia 2023

Polski rynek telekomunikacyjny warty 42,2 mld zł w 2022 r.

Według raportu PMR, polski rynek telekomunikacyjny w 2021 roku osiągnął wartość 41,3 mld zł. Szacunki na 2022 r. wskazują na kontynuację trendu wzrostowego i wartość 42,2 mld zł.

 

Prognozy PMR wskazują, że w roku 2023 rynek osiągnie wartość 43,5 mld zł, a średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) w latach 2022-2027 utrzyma się na poziomie 1,9%. 

Wartość i dynamika rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce

Za wzrost analizowanego rynku będą odpowiadać głównie przychody osiągane na rynku usług internetu szerokopasmowego oraz telefonii komórkowej.

 
Obecnie rynek ISP jest najbardziej perspektywicznym segmentem rynku telekomunikacyjnego w Polsce.

 

Rosnąca dynamika przychodów to efekt konsekwentnej rozbudowy infrastruktury światłowodowej, rozwoju modelu “hurt + detal” i popytu na usługi o wyższych przepustowościach. W przypadku telefonii komórkowej kluczowe dla wzrostu przychodów operatorów są wprowadzenie w latach 2019-2022 podwyżki cen usług komórkowych w segmencie post-paid oraz pre-paid, z jednoczesnym podniesieniem limitów transmisji danych. W tym kontekście warto podkreślić, że przychody operatorów komórkowych rosną, pomimo kolejnych zaplanowanych obniżek stawek hurtowych (MTR).

Ponad 81 mln RGU-sów na rynku telekomunikacyjnym w Polsce

Na wartość rynku w poszczególnych segmentach wpływa również większa liczba świadczonych usług. Według estymacji PMR, w 2021 r. łącznie na rynku telekomunikacyjnym w Polsce ulokowanych było ok. 81,8 mln usług (liczba RGU ogółem).

 
Telefonia komórkowa odpowiada za ponad połowę liczby RGU ogółem, w następnej kolejności są rynek płatnej telewizji i usługi internetowe.

 

W kolejnych latach największe perspektywy wzrostu w ujęciu ilościowym w dalszym ciągu są widoczne na rynku komórkowym. 

Liczba RGU (mln) na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, 2020-2023  

202020212022 pk2023 p
79,681,884,886,0

Wyjaśnienie: obejmuje liczbę kart SIM (post-paid i pre-paid) na rynku telefonii komórkowej, liczbę dostępów do internatu stacjonarnego, liczbę usług telefonii stacjonarnej oraz liczbę abonentów płatnej telewizji. 
pk – prognoza krótkookresowa 
p – prognoza  
Źródło: PMR, 2022p – prognoza 
Źródło: PMR, 2022 

Wpływ wojny i pandemii na rynek telekomunikacji

Wzrost liczby kart SIM w kolejnych latach będzie efektem dynamicznego rozwoju segmentu kart M2M. Z drugiej strony operatorzy w dalszej części będą koncentrować się na strategii stałej migracji klientów usług przedpłaconych na usługi abonamentowe.  

 

Nowym czynnikiem jest wojna w Ukrainie oraz związany z nią napływ uchodźców do Polski. Według estymacji PMR, czterej MNO w ramach pomocy rozdysponowali łącznie ponad milion kart pre-paid, co poskutkowało wzrostem bazy. Jednak w naszej ocenie będzie to krótkookresowy wzrost. Sami operatorzy potwierdzają, że tylko część z rozdawanych kart SIM jest systematycznie doładowywana po upływie okresu ważności. 

 

Impulsem na rynku ISP okazała się pandemia COVID-19. W tym czasie liczba świadczonych usług internetu szerokopasmowego zwiększyła się o rekordowe ponad milion użytkowników. Czynnikiem wzrostu rynku ISP są również inwestycje infrastrukturalne oraz strategia operatorów polegająca na otwieraniu swoich sieci światłowodowych. Inwestycje są o tyle istotne, że najczęściej trafiają do obszarów, gdzie technologia w lokalizacji stacjonarnej o wysokim standardzie nie była wcześniej dostępna. Naszym zdaniem model otwartej infrastruktury światłowodowej zdefiniuje przyszłość rynku telekomunikacyjnego w Polsce.  

 

Więcej danych o aktualnej sytuacji polskiego rynku telekomunikacyjnego znajdą Państwo w raporcie PMR:

 

Rynek telekomunikacyjny
w Polsce 2022.
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027.

Dalsze spadki w segmencie telefonii stacjonarnej

Negatywnie na rynek telekomunikacyjny oddziałuje segment telefonii stacjonarnej, który od przeszło dekady charakteryzuje spadek zarówno przychodów na nim osiąganych, jak i liczby świadczonych usług. Podstawowym powodem tendencji spadkowej pozostaje substytucja usług ze strony telefonii komórkowej, w tym głównie usług mobilnych z nielimitowanymi rozmowami do wszystkich sieci. Na spadek liczby linii na rynku B2C oddziałują również strukturalne czynniki demograficzne. W przypadku rynku B2B, który do tej pory neutralizował skalę spadków, coraz częściej numery stacjonarne są wypierane przez komórki z uwagi na sygnalizowanie podejrzenia spamu przez systemy i aplikacje odbierających połączenia z sieci stacjonarnych. 

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Paweł Olszynka

ICT Business Unit Director

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.