Wiadomości - 17 lipca 2023

Rynek stomatologiczny z uśmiechem patrzy w przyszłość

Według estymacji PMR, rynek usług stomatologicznych w Polsce przekroczy wartość 15 mld zł w 2023 r., a coraz większą część tego rynku generuje segment prywatny. W raporcie „Rynek usług stomatologicznych w Polsce 2023. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028” wskazano, że rynek w tym roku osiągnie dwucyfrową dynamikę wzrostu. 

 

Perspektywy rozwoju runku usług stomatologicznych w Polsce są pozytywne. Rynek rośnie nie tylko nominalnie, ale też realnie odnotowuje dodatnie dynamiki wzrostu. Wpływ na ten stan rzeczy ma wiele czynników, w tym otoczenie makroekonomiczne, ale też zmiany w zachowaniach pacjentów, m.in. rosnąca świadomość i lepsze nastawienie społeczeństwa do tej dziedziny opieki zdrowotnej.  

 

Według naszych estymacji, w 2023 r. rynek usług stomatologicznych w Polsce wzrośnie o 16,7% w ujęciu nominalnym, jednak realna dynamika będzie niższa, na poziomie 2,5%

Marta Marszałek
starszy analityk rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia w firmie PMR

Prognozowana dynamika rynku usług stomatologicznych w Polsce

Kto korzysta z usług stomatologicznych?

Z badania PMR przeprowadzonego w styczniu 2023 r. wynika, że obecnie kobiety częściej korzystają z usług stomatologicznych niż mężczyźni. Nie jest to wielkim zaskoczeniem – ogólnie jest to tendencja widoczna w niemal wszystkich dziedzinach opieki zdrowotnej.

 

Świadomość zdrowotna, a co za tym idzie większy odsetek korzystających z usług stomatologicznych zaznacza się również w grupie osób w szczycie wieku produkcyjnego (35-54 lat) oraz z wyższym wykształceniem, co może korelować też z wyższymi zarobkami.

 

Z usług stomatologicznych niezależnie od finansowania najrzadziej korzystają osoby z niższym wykształceniem – w związku z tym wydaje się, że uzmysłowienie ważności roli dentystyki w ogólnym stanie zdrowia w tej grupie społeczeństwa powinno być priorytetem. 

Wzrost przez konsolidację

Na większości obszarów na polskim rynku stomatologicznym kluczowymi graczami są firmy lokalne. Jest jednak kilka podmiotów, które zbudowały w ostatnim czasie sieć klinik stomatologicznych o zasięgu ogólnopolskim. Pandemia nie zahamowała procesów inwestycyjnych głównych graczy rynkowych, którzy (równolegle do rozwoju organicznego) uczestniczą w procesach akwizycyjnych. W 2021 i 2022 r. aktywna w tym zakresie była m.in. firma Medicover oraz grupa LUX MED. Konsolidacja na rynku usług stomatologicznych jest objawem dobrej kondycji przedsiębiorstw działających w tym obszarze. Jest też nieunikniona dla przedsiębiorstw dążących do uzyskania efektu skali, zwłaszcza w dobie niedoboru specjalistów. 

Należy się spodziewać, że samodzielne funkcjonowanie średniej wielkości graczy na rynku będzie coraz trudniejsze, zwłaszcza w świetle kryzysu wywołanego przez COVID-19 i wojnę w Ukrainie. Skutkują one m.in. wzrostem kosztów działalności placówek (energia elektryczna, ogrzewanie itp.), przy jednoczesnym spadku siły nabywczej Polaków. Dodatkowo, małym gabinetom coraz trudniej jest inwestować w nowe technologie, które zwykle wiążą się z wysokimi kosztami wprowadzenia, przez co spada ich przewaga konkurencyjna. Dlatego też, w naszej ocenie procesy konsolidacji rynku w Polsce będą kontynuowane.

Marta Marszałek
starszy analityk rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia w firmie PMR
Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Marta Marszałek

Senior Pharma & Healthcare Market Analyst