Wiadomości - 29 października 2020

Rynek mobilnego internetu w Polsce zdominowany przez podwyżki cen i aukcję 5G

Trwa hossa na rynku mobilnego Internetu w Polsce, który w 2019 r. wart był 5,8 mld zł.

 

PMR prognozuje, że w 2020 r. rynek zyska na wartości przeszło pół miliarda złotych. Rynek przyspieszy dzięki ubiegłorocznym podwyżkom cen usług komórkowych, które nakładają się na stały, organiczny wzrost bazy dostępowej. Równolegle PMR jest zdania, że postępujący rozwój sieci 5G w prognozowanym okresie nie spowoduje gwałtownych ruchów na rynku mobilnego Internetu w Polsce.

Rynek internetu mobilnego w Polsce
- wartość i dynamika

Według najnowszych danych PMR, rynek mobilnego internetu w Polsce w 2019 r. osiągnął wartość 5,8 mld zł. Dobra koniunktora na rynku utrzymuje się od lat, a w ostatnich okresach kapitalny na to wpływ ma popyt na transmisję danych w telefonach. Pakiety danych dostępne w ofertach głosowych w coraz większym stopniu są konkurencyjne względem internetu w dostępie dedykowanym (w modelu modem/router+komputer). Jednocześnie poszerza się oferta usług cyfrowych oraz zaangażowanie inwestycyjne operatorów komórkowych na rzecz stałego rozwoju jakości sieci mobilnych (LTE, LTE-Advanced, 5G).

 

Do niedawna rosnąca wartość rynku mobilnego internetu warunkowana była dynamicznie zwiększającą się liczbą dostępów oraz coraz większą aktywnością użytkowników internetowych, przekładającą się na rosnącą konsumpcję danych. Równolegle ceny za dostęp do mobilnego internetu znajdowały się w trendach spadkowych, osiągając jeden z najniższych pułapów w Europie. W związku z tym oraz w świetle inwestycji w technologię 5G, w 2019 r. wszyscy czterej MNO dokonali podwyżek cen usług komórkowych, głównie w głosowych planach taryfowych. Alokację podwyżek PMR dostrzega w większości w segmencie mobilnej transmisji danych. Taka ocena wynika z samej strategii telekomów („więcej za więcej”), którzy podwyżki cen rekompensują klientom przede wszystkim wyższymi pakietami danych do wykorzystania z poziomu telefonu.

 

 

Więcej danych o aktualnej sytuacji polskiego rynku Internetu mobilnego znajdą Państwo w raporcie PMR:

 

 

Rynek mobilnego Internetu i usług dodanych w Polsce 2022.
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027.

 

Uwzględniając podwyżki cen, w perspektywie sześcioletniej PMR w każdym okresie prognozuje wzrost ARPU dla usług mobilnego internetu, przede wszystkim w smartfonach. Powyższy wpływ będzie widoczny w wynikach telekomów szczególnie w roku obecnym. Między innymi z tego tytułu oraz dzięki nadal organicznemu wzrostowi na poziomie wolumenu rynek zyska w 2020 r. przeszło pół miliarda złotych. Istotną rolę w utrzymaniu ARPU na wyższym poziomie odegra dwuletni cykl zawieranych z operatorem umów abonamentowych – przechodzenie klientów na nowe umowy (również w ramach trendu przenoszenia numerów między sieciami komórkowymi) z wyższą stawką rozciągnie się więc w czasie. W praktyce do roku 2021. Kolejne lata to utrzymanie cen mobilnego internetu na stałym poziomie, choć nie wyklucza się ponownych ruchów cenowych w górę, np. w średnim okresie. Ostatecznie PMR prognozuje, że średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) rynku w latach 2020-2025 wyniesie 6,5%.

 

W ostatnim czasie rynek mobilnego internetu w Polsce zdominowany jest również przez temat aukcji pierwszych częstotliwości 5G oraz rozwoju sieci piątej generacji w ogóle. Po tegorocznym anulowaniu aukcji na zasoby w paśmie 3,6-3,8 GHz z uwagi na pandemię COVID-19, rzeczywiste inwestycje telekomów mobilnych w tym obszarze przesuwają się w czasie, na kolejny rok. Spekuluje się, że dystrybucja pasma 3,6 GHz odbędzie się w I poł. 2021 r. (koniec I lub II kwartału). W 2022 r. lub 2023 r. powinna nastąpić również aranżacja pasma 700 MHz. W ocenie PMR rozwój sieci 5G w prognozowanym okresie nie spowoduje jednak gwałtownych ruchów na rynku mobilnego internetu w Polsce. Do pewnego stopnia na pewno wzmocni on bazę użytkowników korzystających z internetu w modelu dedykowanym, głównie w długim terminie. Dotyczyć do będzie mobilnych dostępów w lokalizacji stacjonarnej, które będą mogły zaoferować większą prędkość i przepustowość sieci. Nadal jednak na rynku dostępowym dużo większy potencjał PMR dostrzega w usługach internetu stacjonarnego, w tym przede wszystkim w rozwiązaniach światłowodowych. Znaczenie klasycznego broadbandu podbija kryzys COVID-19 i dodatkowy popyt na łącza o wyższej przepustowości powodowany przez naukę czy pracę zdalną.

 

 

Więcej danych o aktualnej sytuacji polskiego rynku telekomunikacyjnego znajdą Państwo w raporcie PMR:

 

 

Rynek telekomunikacyjny

w Polsce 2022.
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027.

 

Większego wpływu sieci 5G na wyniki telekomów można spodziewać się na płaszczyźnie przychodów z mobilnej transmisji danych, choć w tych założeniach PMR jest również ostrożny. Wyższe prędkości i przepustowość sieci 5G zwiększą ruch w sieciach mobilnych, głównie z poziomu smartfonów. Poza tym dostępność usług 5G będzie wiązała się z wykupieniem droższych planów taryfowych. Czynniki te mają więc wpływ na wartość rynku. Z drugiej strony należy mieć na uwadze to, jak klienci będą adaptować się do nowej technologii. Biorąc jednak pod uwagę wydajność dotychczasowych sieci 4G i LTE-Advanced w Polsce, dla większości użytkowników przejście na 5G nie będzie zauważalną zmianą. Ważne w powyższej ocenie jest również to, że sieć 5G to przede wszystkim technologia ukierunkowana na zapewnienie szerokiego wsparcia dla rozwiązań biznesowych.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Paweł Olszynka

ICT Business Unit Director