Wiadomości - 22 maja 2020

Rynek detaliczny odzieży i obuwia w Europie Środkowej wzrósł o 10% w 2019 r.

Rynek handlu detalicznego odzieżą i obuwiem w pięciu krajach Europy Środkowej (tj. w Bułgarii, Czechach, na Węgrzech, w Rumunii i na Słowacji) wzrósł o 9,5% w 2019 r., osiągając wartość 10,8 mld euro. W 2020 r. spodziewany jest jednak spadek rynku o około 10%. Takie są kluczowe wnioski z nowego raportu firmy PMR “Clothing and footwear retail market in Central Europe 2020. Market analysis and development forecasts for 2020-2025“.

 

 

Danye o aktualnej sytuacji polskiego rynku modowego znajdą Państwo w raporcie PMR:

 

 

Handel detaliczny odzieżą

i obuwiem w Polsce 2022.
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027.

 

Wartość rynku handlu detalicznego odzieżą i obuwiem

We wszystkich krajach objętych analizą wartość rynkowa wzrosła w 2019 r. w walutach lokalnych, ale w bieżącym roku nastąpi spadek w całym regionie. Najwyższy wzrost (20% w ujęciu realnym) odnotowano w Rumunii, natomiast najniższy w Bułgarii, gdzie rynek wzrósł tylko o około 3%.

 

Przewiduje się, że tendencja wzrostowa powróci w regionie, w 2021 r., a kraje o najniższych dochodach rozporządzalnych per capita (Rumunia, Bułgaria) będą te o najwyższych wydatkach (Czechy, Słowacja).

W przeliczeniu na jednego mieszkańca, czescy konsumenci wydali 260 euro na odzież i obuwie w 2019 r., najwięcej w krajach Europy Środkowej. Z drugiej strony, przeciętny bułgarski konsument wydał 122 euro, najmniej w regionie.

Krajem o najwyższym udziale segmentu odzieżowego w całości rynku C&F są Czechy, a o najniższym Rumunia. We wszystkich analizowanych krajach udział segmentu odzieżowego ma się nieznacznie zmienić do 2025 roku.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Magdalena Filip

Retail Business Unit Deputy Director