Wiadomości - 13 czerwca 2024

Rosną wydatki na gaming – już 12% graczy korzysta z chmury

Rynek gamingowy w Polsce przeżywa dynamiczny rozwój, stając się jednym z kluczowych sektorów w branży rozrywkowej. Najnowsze dane PMR pokazują, że ponad połowa grających w gry na różnych urządzeniach (komputery, konsole, smartfony) płaci za gry i dodatki do gier. Polacy wydają na ten cel coraz więcej.

Gry mobilne najpopularniejsze, konsole na fali wzrostowej

Największy udział w strukturze wydatków na gry wideo w Polsce nadal stanowią gry mobilne, społecznościowe i przeglądarkowe do czego w znaczącym stopniu przyczynia się popularność urządzeń mobilnych czy powszechny dostęp do internetu. Ciekawym aspektem są także gry free-to-play z opcją mikropłatności.

 

Natomiast w kolejnych latach największą średnioroczną stopą wzrostu odznaczać się będzie segment gier na konsole (CAGR 2024-2029: 7,5%). Na koniec prognozowanego okresu udział segmentu konsol w wydatkach na gry przewyższy udział PC-ów. Konsole konsekwentnie zwiększają zasięgi. Istotnym czynnikiem jest dostępność, rozumiana jako relatywnie niski koszt początkowy, który gracz musi ponieść. Rynek gier na konsole napędzany jest stosunkowo wysokimi cenami samych gier i rosnącą popularnością konsol przenośnych.

Struktura wydatków ponoszonych na gry wideo w Polsce (%), 2022-2024 i 2029

202220232024p2029p
Gry mobilne, społecznościowe i przeglądarkowe37%36%36%37%
Gry na PC36%35%33%30%
Gry na konsole27%29%30%33%

Wyjaśnienie: wydatki na gry mobilne, społecznościowe, przeglądarkowe, na PC i konsole oraz dodatki do tego typu gier. Z uwzględnieniem wydatków na subskrypcję.

p – prognoza

Źródło: PMR, 2024

W przypadku liczby graczy sytuacja ma się podobnie jak przy wartości rynku – obecnie najwięcej internautów grających w gry wideo w Polsce wybiera gry mobilne, jednak to gry na konsole zanotowały w 2023 r. największy wzrost rok do roku (blisko 10%). Jeśli trend się utrzyma, rynek w Polsce będzie coraz bardziej konsolowy niż pecetowy, jednak dzięki tzw. ‘heavy userom’ odsetek graczy na PC pozostanie stabilny.

Częstotliwość grania w gry wideo przez internautów w Polsce w podziale na poszczególne urządzenia (%), 2023

Gry mobilne, społecznościowe i przeglądarkoweGry na PCGry na konsole
Codziennie lub prawie codziennie39%25%10%
Kilka razy w tygodniu31%33%30%
Kilka razy w miesiącu21%27%31%
Raz w miesiącu4%6%12%
Rzadziej niż raz w miesiącu5%8%16%

Wyjaśnienie: Na podstawie badania PMR zrealizowanego w maju-czerwcu 2024 r. na próbie 1 202 dorosłych użytkowników internetu.  Sondaż przeprowadzono z wykorzystaniem techniki CAWI.

Źródło: PMR, 2024

Jeśli chodzi o częstotliwość grania gry w wideo, to z badania PMR wynika, że w gry mobilne internauci najczęściej grają codziennie lub prawie codziennie, w gry na PC kilka razy w tygodniu, a w gry na konsole kilka razy w miesiącu. Mniejsza częstotliwość obserwowana w przypadku PC-ów i konsol wynika z faktu, że wymagają one zwykle większego zaangażowania i jedna sesja trwa statystycznie dużo dłużej niż szybkie sesje na telefonie.

Cloud gaming z potencjałem wejścia w segment gier premium

Najnowsze badanie PMR pokazuje, że obecnie ok. 12% graczy w Polsce korzysta z platform cloud gamingowych, a 31% wyraża zainteresowanie nimi, co stwarza perspektywę rozwoju rynku w kolejnych latach. Tym bardziej, że grupa docelowa jest w tym przypadku znaczenie szersza, ponieważ penetracja smartfonów znacznie przewyższa penetrację PC-ów i konsol.

 

Z badania PMR wynika, ponadto, że około 50% graczy korzysta z płatnych gier w chmurze przez cały rok. Natomiast jedna piąta użytkowników cloud gamingu w ogóle nie wykorzystuje płatnych planów taryfowych. Jest to potencjalnie grupa do zagospodarowania w przyszłości.

Okres przez jaki gracze opłacają platformy cloud gamingowe w Polsce (%), 2023

Cały rok44%
7-11 miesięcy10%
4-6 miesiące8%
2-3 miesiące8%
1 miesiąc8%
Korzystałem z darmowej wersji21%

Wyjaśnienie: Na podstawie badania PMR zrealizowanego w maju-czerwcu 2024 r. na próbie 1 202 dorosłych użytkowników internetu.  Sondaż przeprowadzono z wykorzystaniem techniki CAWI.

Źródło: PMR, 2024

Ponad 3 mln gospodarstw domowych z konsolą do gier w 2029 r.

W nadchodzących latach liczba gospodarstw domowych w Polsce z przynajmniej jednym urządzeniem do gier będzie nadal rosnąć, choć już teraz komputer i smartfon są obecne odpowiednio w 79% i 88% gospodarstw domowych w Polsce.

 

Wzrost obejmie również liczbę gospodarstw domowych wyposażonych w konsole. W 2023 r. ich liczba wzrosła o 12% rok do roku, na co wpływ miały debiuty nowych wersji konsol w poprzedzających latach. Prognozy PMR wskazują, że do 2029 roku ponad 3 miliony polskich gospodarstw domowych będzie posiadać konsolę do gier. Czynnikami znacząco wpływającymi na ten wzrost jest pojawienie się konsol nowej generacji czy rosnąca popularność mobilnych i przenośnych konsol.

 

Więcej danych o aktualnej sytuacji polskiego rynku gamingowego znajdą Państwo w raporcie PMR:

 

Rynek gamingowy w Polsce 2024. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Paweł Olszynka

ICT Business Unit Director