Wiadomości - 12 listopada 2019

Przyspieszenie wzrostu rynku leków biologicznych w roku 2019

Według prognoz przedstawionych w najnowszym raporcie PMR „Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce w 2019 r. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024” sprzedaż leków biologicznych (referencyjnych i biopodobnych) przekroczy 4,8 mld zł w 2019 r. Analiza obejmuje sprzedaż apteczną Rx, jak i refundację w ramach programów lekowych i chemioterapii.

Pozytywne perspektywy rozwoju rynku leków biologicznych

W 2018 r. rozwój rynku hamowany był dynamicznym wzrostem sprzedaży tańszych produktów biopodobnych, które wpłynęły na zmniejszenie wartości kilku ważnych substancji czynnych (referencyjnych). Warto zaznaczyć, że na rynku leków biologicznych w Polsce pod względem wartości dominują produkty oryginalne (referencyjne), głównie ze względu na znacznie wyższe koszty takich terapii. Istotna jest również relatywnie duża liczba dostępnych leków, w porównaniu do leków biopodobnych. W ostatnim czasie obserwowany jest jednak wzrost udziału leków biopodobnych, głównie za sprawą pojawienia się odpowiedników kilku czołowych produktów referencyjnych w związku z utratą ich ochrony patentowej np. przez Herceptin, Clexane, Humalog i Humirę. Ogółem, udział leków biopodobnych w całkowitym rynku leków biologicznych w Polsce zwiększył się od 2017 r. do pierwszej połowy 2019 r. o 5 punktów procentowych.

 

Według prognoz PMR, na skutek dodania do refundacji stosunkowo dużej liczby leków referencyjnych, 2019 r. zakończy się imponującym wzrostem na rynku leków biologicznych (referencyjnych i biopodobnych). Szacujemy, że będzie to wzrost powyżej 20%.

Refundacja kluczowa dla rozwoju rynku

W opinii firm przebadanych przez PMR specjalnie na potrzeby raportu, czynnikiem, który najbardziej wpłynąłby na rozwój ich działalności jest w chwili obecnej uzyskanie refundacji dla ich leku. Jest to zrozumiałe z uwagi na zaporową cenę większości leków biologicznych. Jedna piąta firm życzyłaby sobie większej przychylności państwa i wsparcia rozwoju tego sektora, np. wprowadzania projektów partnerstwa publiczno-prawnego, działań mających na celu zatrzymanie własności intelektualnej w kraju (firma z kapitałem polskim), wsparcia dla badań klinicznych wczesnej fazy (firma z kapitałem polskim).

Inne czynniki rozwoju wymieniane przez firmy to:

 

  • edukacja pacjentów i lekarzy na temat leków biologicznych i biopodobnych
  • rozwój chorób cywilizacyjnych
  • wprowadzenie narodowego programu leczenia chorób rzadkich
  • bardziej przewidywalna polityka refundacyjna.
Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Justyna Zagórska

Senior Pharma & Healthcare Market Analyst

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.