Wiadomości - 8 maja 2020

Prognozowany spadek wartości rynku DIY w 2020 r. w związku z epidemią COVID-19

Rok 2019 był kolejnym rokiem z rzędu, w którym wartość detalicznego rynku asortymentu DIY w Polsce wzrosła. Epidemia COVID-19 w 2020 r. gwałtownie przerwała dobry okres na rynku. Jak wynika z prognoz zawartych w najnowszym raporcie PMR, ,,Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025”, w 2020 r. wartość tego rynku spadnie o 0,3% w porównaniu do 2019 r.

Wzrost rynku przerwany przez epidemię COVID-19

Ostatnie lata charakteryzowały się bardzo dobrą sytuacją na rynku mieszkaniowym, który bił kolejne rekordy pod względem ilości budowanych czy oddanych do użytku mieszkań. Ponadto, był to bardzo dobry czas dla remontów dzięki rosnącym wynagrodzeniom, niskiemu bezrobociu, wsparciu budżetów gospodarstw domowych przez program Rodzina 500+ czy ogólnie większemu zainteresowaniu Polaków miejscem, w którym żyją i chęci polepszenia warunków mieszkaniowych.

 

Epidemia COVID-19 gwałtownie przerwie okres prosperity na rynku. W efekcie, w 2020 r. prognozowany jest spadek wartości rynku detalicznego artykułów DIY w Polsce. Jednak, jak wynika z prognoz PMR, spadek o 0,3% r/r jest stosunkowo niewielki w porównaniu do innych segmentów rynku artykułów nieżywnościowych.

 

Na rynek artykułów DIY pozytywnie wpłynęło utrzymanie otwarcia sklepów w trakcie epidemii (na początku bez zmian, potem wyłącznie w dni robocze), fakt, że część konsumentów postanowiła poświęcić czas spędzony w domu na remonty, oraz wysoka ilość oddawanych mieszkań, które wymagają wykończenia niezależnie od sytuacji.

Internet jedynym kanałem, którym zyska

Spośród wszystkich kanałów na detalicznym rynku asortymentu DIY w Polsce, sprzedaż internetowa charakteryzuje się najwyższą prognozowaną przez PMR stopą wzrostu. Rozwój sprzedaży internetowej wspierają kolejne otwarcia sklepów internetowych przez dużych graczy, zwiększanie zasięgu istniejących sklepów, rosnąca liczba użytkowników internetu oraz wzrost popularność zakupów przez internet.

 

Co więcej, kanał sprzedaży internetowej to jedyny kanał, który w 2020 r. odnotuje pozytywną dynamikę wzrostu, w dodatku na wysokim poziomie. Jednak pozytywny wpływ nie będzie aż tak silny jak w przypadku innych segmentów rynku artykułów nieżywnościowych – przede wszystkim dlatego, że sklepy z asortymentem DIY pozostały otwarte.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Retail Business Unit Director