Wiadomości - 21 września 2020

Niepewność w branży budowlanej – jaka przyszłość czeka budownictwo?

Rynek budowlany jest tą gałęzią gospodarki, która mimo początkowych obaw nie odczuła jeszcze w dużym stopniu negatywnych skutków epidemii COVID-19. Duże perturbacje obserwowane w innych branżach, zmiany na rynku nieruchomości komercyjnych oraz problemy finansowe samorządów wpływają jednak silnie na perspektywy rynku nie tylko na najbliższe miesiące, ale i lata.

Kluczowa rola inwestycji publicznych

W II kw. 2020 r. mieliśmy bezprecedensowy lockdown w życiu społecznym i gospodarce. W efekcie po raz pierwszy od trzech dekad gospodarka Polski znalazła się na minusie. W takich okolicznościach kluczowego znaczenia nabiera rola Państwa i inwestycji publicznych. Stąd szczególna rola inwestycji infrastrukturalnych, które obecnie stają się nie tylko swoistym stabilizatorem sytuacji na rynku budowlanym, ale także i w całej gospodarce polskiej.

 

Pandemia nie tylko nie przekreśliła planów inwestycji drogowych, ale wręcz zwiększyła determinację rządzących, by tym kanałem napędzać gospodarkę. Za deklaracjami idą dodatkowe pieniądze i to konkretne. Czerwcowa aktualizacja Programu Dróg Krajowych przyniosła dodatkowe 21 mld zł, które od 2022 r. zaczną zasilać rynek budowlany. W końcówce sierpnia przyjęto ustawę, dzięki której znajda się większe pieniądze również na drogi lokalne. Budżet Funduszu Dróg Samorządowych jeszcze w tym roku ma zostać zwiększony o 3,8 mld zł. Należy również zauważyć, że prace na polskich drogach są obecnie mocno rozpędzone. Wydatki GDDKiA, w każdym z siedmiu podsumowanych do tej pory miesięcy br. były wyższe niż w analogicznych okresach 2019 r.

Również Krajowy Program Kolejowy jest już niemal w całości zagospodarowany. Według ostatnich danych z PKP PLK, inwestycje o wartości ponad 51,3 mld zł znajdują się w realizacji (projekty inwestycyjne o wartości 13,9 mld zł zostały już zakończone, a w procedurach przetargowych znajdują się kolejne projekty o wartości 4,8 mld zł). Co ważne, przedstawiciele PKP PLK zapowiadają, że mają już gotowe projekty inwestycyjne wybiegające za obecną perspektywę budżetu unijnego – inwestycje o wartości ok. 40 mld zł są już przygotowane i mają być realizowane w klasycznym systemie „buduj”. Czekają jedynie na przyznanie finansowania – jest zatem nadzieja, że po realizacji obecnego programu inwestycyjnego nie będzie luki inwestycyjnej.

Rząd nie wycofuje się także z gigantycznych planów inwestycyjnych związanych z realizacją CPK. To nie tylko megalotnisko, ale także linie kolejowe łączące je z głównymi miastami w Polsce. Podpisano już pierwszą umowę na prace związane z inwentaryzacja przyrodniczą terenów, na których realizowane będą inwestycje kolejowe (trasa Warszawa-Łódź). Rozpoczynająca się modernizacja stacji Warszawa Zachodnia obejmie już wyjście w kierunku CPK. Wartość dodana PKB brutto, którą wygeneruje ta inwestycja w polskiej gospodarce, to 126 miliardów złotych (wartość fazy budowy), a realizacja wszystkich powiązanych z nią komponentów to kilkanaście lat prac budowlanych.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Szymon Jungiewicz

Construction Business Unit Director 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.