Wiadomości - 27 stycznia 2020

Dynamiczny wzrost liczby prywatnych domów opieki nad seniorami w Polsce

Według najnowszego raportu PMR: “Rynek opieki geriatrycznej w Polsce 2020. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza według województw”, opieka nad osobami starszymi w Polsce skoncentrowana jest na domach pomocy społecznej, które są częścią systemu publicznego. W ostatnich latach rośnie jednak zapotrzebowanie na prywatne domy opieki dla seniorów.

Rynek zdominowany przez publiczne placówki

Domy pomocy społecznej (DPS) stanowią 43% całkowitej liczby placówek długoterminowego pobytu osób starszych i znajduje się w nich ponad 60% łóżek. Oznacza to, że są to przeważnie duże placówki. Wielkość w tym przypadku nie zawsze idzie w parze z jakością usług. Dlatego też, jak wynika z naszej analizy, liczba placówek, w których pacjenci muszą płacić za pobyt z własnej kieszeni (a nie za pośrednictwem NFZ czy z emerytury) rośnie dynamicznie w ostatnich latach. Dzięki temu uzyskują m.in. mniejszy pokój oraz liczne udogodnienia i usługi, np. strefy relaksu i urody, apartamenty małżeńskie urządzone w formie mieszkania. Dynamiczny wzrost prywatnych placówek w ostatnich latach dotyczy głównie tzw. placówek opieki całodobowej, które stanowią większość z prawie 700 prywatnych placówek działających w Polsce. Warto zaznaczyć jednak, że duża część osób przebywających w DPS nie stanie się nigdy klientami prywatnych placówek ze względu na ograniczone środki finansowe, jakimi dysponują.

Najmniejsze ośrodki w północno-wschodniej Polsce

Z analizy przeprowadzonej przez PMR na placówkach świadczących usługi komercyjne dla seniorów wynika, że najmniejsze ośrodki pod względem liczby łóżek znajdują w północno-wschodniej Polsce, w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim (36-37 miejsc na placówkę). Jednocześnie, jak wynika z naszych prognoz, są to województwa, w których liczba ludności będzie wzrastała najszybciej do roku 2030. W województwach tych może w przyszłości wystąpić znaczny problem z opieką nad osobami starszymi.

 

Więcej danych o aktualnej sytuacji dystrybucji na polskim rynku farmaceutycznym znajdą Państwo w raporcie PMR:

 

Rynek opieki nad osobami starszymi w Polsce 2022.
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027.

 

Największa średnia liczba miejsc w ośrodkach występuje w województwie lubuskim (61). W województwie tym występuje stosunkowo mało placówek opieki całodobowej (32% ośrodków w porównaniu do 47% średniej dla Polski), które charakteryzują się małą liczbą miejsc.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Justyna Zagórska

Senior Pharma & Healthcare Market Analyst