Wiadomości - 25 lutego 2022

Dobra kondycja rynku elewacji w Polsce

Czynnikami, które najmocniej wpłynęły w 2021 r. na rynek elewacji w Polsce były skokowe zmiany cen oraz problemy z dostępnością materiałów budowlanych. Jak wynika z raportu PMR  Rynek elewacji w Polsce 2022. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027″ miniony rok (2021 r.) okazał się rekordowym, zarówno pod względem ilościowym (mkw.), jak i wartościowym (zł).

Wartość rynku elewacji w Polsce

W przypadku wzrostu wartości odnotowano w 2021 r. wręcz bezprecedensową dynamikę (+34% r/r), a to oznacza, że według danych PMR rynek elewacji w Polsce osiągnął wartość 8,2 mld zł. Tak duża skala wzrostu wynikła z powszechnych i gwałtownych wzrostów cen materiałów budowlanych, w tym również materiałów używanych do wykonywania elewacji. Skala wzrostu przeciętnego kosztu poszczególnych typów elewacji analizowanych w raporcie była zróżnicowana ze względu na rodzaj używanych w nich materiałów, niemniej jednak w każdym przypadku osiągnęła ona dwucyfrowe wartości r/r. W dużo mniejszym stopniu za wzrost wartości całego rynku elewacji odpowiadała tym razem skala realizowanych mkw., chociaż i tutaj miał miejsce wzrost r/r.

 

Za rekordowy poziom wielkości rynku elewacji odpowiadało budownictwo mieszkaniowe, gdzie parametry ruchu budowalnego raportowane w 2021 r. były najlepszymi statystykami, jakie zanotowano od końca lat 70-tych ubiegłego wieku.

Mimo bardzo dobrych wyników, 2021 nie był łatwym rokiem dla uczestników analizowanego rynku i to niezależnie, czy mamy tu na myśli producentów materiałów, dystrybutorów albo wykonawców. Bieżącą działalność komplikowały liczne ograniczenia o charakterze podażowym, wśród których na pierwszy plan wysuwała się nieprzewidywalność po stronie kosztowej i szeroko rozumiana niestabilność rynku. Sytuacja ta w połączeniu z utrzymującym się bardzo wysokim popytem wymuszała na uczestnikach rynku podejmowanie szeregu działań dostosowawczych, nieobserwowanych od wielu lat, np. kupowania materiałów na zapas.

Elewacje w systemie ETICS pozostaną zdecydowanie największym segmentem rynku elewacji w Polsce

Biorąc pod uwagę liczbę realizowanych mkw. to właśnie elewacje w systemie ETICS są najbardziej popularnym rozwiązaniem. Ich udziały przewyższają łączne udziały pozostałych segmentów analizowanego rynku. Wynika to przede wszystkim z powszechności stosowania tego rodzaju technologii na budynkach mieszkaniowych, które są znacznie liczniejsze niż budynki niemieszkaniowe. Na popularność tego typu rozwiązań wpływa również koszt wykonania tego rodzaju elewacji. Jest to zdecydowanie najtańsza opcja, a to z kolei sprawia, że pod względem udziału wartościowego elewacje wykonywane w systemie ETICS ustępują łącznym udziałom pozostałych segmentów rynku elewacji.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Szymon Jungiewicz

Construction Business Unit Director