Wiadomości - 25 lipca 2023

Coraz częściej Polacy korzystają z prywatnych usług medycznych

W 2022 r. częstotliwość z jaką Polacy korzystali z prywatnych usług medycznych była większa niż rok wcześniej, a wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej, wraz z wydatkami na leki i nie-leki, wzrosła z dwucyfrową dynamiką i przekroczyła wartość 70 mld zł, wynika z najnowszego raportu PMR ,,Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2023. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028. Wpływ inflacji, wojny w Ukrainie i skutków pandemii COVID-19 na rynek”.

 

Częstsze korzystanie przez Polaków z prywatnych usług medycznych

Ostatnie lata na rynku prywatnej opieki zdrowotnej, poza 2020 r., kiedy pandemia koronawirusa w znacznym stopniu ograniczyła działalność firm medycznych, można określić jako relatywnie dobre.

 

W 2022 r., według estymacji PMR, wartość rynku osiągnęła poziom ponad 70 mld zł. Mimo, że jak pokazuje badanie PMR, odsetek Polaków korzystających z prywatnych usług medycznych w 2022 r. był na podobnym poziomie jak w 2021 r., to stale przyrasta częstotliwość, z jaką pacjenci korzystają z usług medycznych. Ma to bezpośredni związek ze wzrostem liczby przypadków infekcji sezonowych, które są m.in. konsekwencją pandemii oraz lockdownu, jak również większej świadomości zdrowotnej pacjentów czy zaległej z powodu pandemii diagnostyki i leczenia.

 

Według prognoz PMR, w horyzoncie najbliższych pięciu lat wzrost na rynku prywatnej opieki zdrowotnej utrzyma się. Rosnące zainteresowanie prywatnymi usługami zdrowotnymi rodzi jednak wyzwania dla branży, które są związane z presją płacową oraz niedoborem kadry medycznej, a co za tym idzie wydłużającymi się kolejkami oczekujących na usługi – także w segmencie prywatnym.

 

 

Więcej danych o aktualnej sytuacji polskiego rynku prywatnej opieki zdrowotnej znajdą Państwo w raporcie PMR:

 

 

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2023.
Analiza rynku i prognozy rozwoju
na lata 2023-2028. Wpływ inflacji
i wojny w Ukrainie.

 

Rosnąca popularność ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych

Biorąc pod uwagę tylko wydatki na usługi medyczne, tzn. z wyłączeniem wydatków na leki i nie-leki, to dominującą częścią rynku są świadczenia medyczne płatne na miejscu. W ostatnich latach obserwujemy jednak wzrost popularności abonamentów medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych (produktów, w ramach których za stałą miesięczną opłatę otrzymuje się dostęp do określonych usług medycznych).

 

Abonamenty i ubezpieczenia zdrowotne są bardziej opłacalną opcją dla osób, które regularnie korzystają z usług zdrowotnych. Pozytywnie na tą część rynku wpłynie także inflacja – tego typu produkty czasowo ,,zabezpieczają” pacjenta przed wzrostem cen usług medycznych, ponieważ umowy zawierane są na określony czas, najczęściej 12 miesięcy.

 

Jak wynika z prognoz PMR, zarówno ubezpieczenia zdrowotne, jak i abonamenty medyczne będą w latach 2023-2028 wzrastać ze średnioroczną skumulowaną dynamiką (CAGR) na poziomie wyższym niż średnia dla całego rynku prywatnej opieki medycznej.

 

Metodologia:

 

Zaprezentowane dane pochodzą z raportu PMR: ,,Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2023. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028. Wpływ inflacji, wojny w Ukrainie i skutków pandemii COVID-19 na rynek”, na potrzeby którego w styczniu-lutym 2023 r. firma PMR przeprowadziła badanie konsumenckie na ogólnopolskiej kwotowo-losowej próbie 1 786 dorosłych Polaków, których zapytano o korzystanie z poszczególnych świadczeń medycznych. Na blok pytań dotyczących prywatnej opieki medycznej odpowiedziało łącznie n=1 199 Polaków. Sondaż przeprowadzono z wykorzystaniem techniki CAWI (Computer Assisted Web Interview).

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Marta Marszałek

Senior Pharma & Healthcare Market Analyst

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.