Wiadomości - 12 stycznia 2023

Co ogranicza rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce?

Zrównoważony rozwój staje się jednym z kluczowych wyzwań dla rynku budowlanego. W najnowszym raporcie PMR o zrównoważonym budownictwie w Polsce mierzymy się z tą tematyką, porządkując dostępne informacje i zasięgając opinii bezpośrednio od uczestników rynku.

Rozwój zrównoważonego budownictwa przyspieszy

Według raportu “Zrównoważone budownictwo w Polsce – najważniejsze trendy i perspektywy rozwoju”, polskiemu rynkowi budowlanemu daleko dzisiaj do miana zrównoważonego.

 

Wyniki badań i analiz przeprowadzonych przez PMR  są mało optymistyczne, chociażby w kwestii czynników wyboru konkretnego materiału budowlanego, czy małej liczby wiodących firm z branży budowlanej publikującej regularnie konkretne dokumenty związane z przyjętą strategią zrównoważonego rozwoju. Z drugiej strony wydaje się, że kierunek zmian został już obrany i jest nieuchronny, a jedyną niewiadomą pozostaje tempo ich wdrażania.

Przeanalizowane trendy świadczą o stopniowej popularyzacji zasad zrównoważonego budownictwa w Polsce. Wielowymiarowa analiza otoczenia rynku budowlanego wskazuje także na rosnącą presję na jego uczestników. Wpłynie to na strategiczne decyzje firm z branży budowlanej, które będą musiały zaadaptować się do nowych warunków. Pod uwagę brany będzie nie tylko rachunek ekonomiczny, ale również udokumentowane podejście do czynników pozafinansowych, takich jak ochrona środowiska, kwestie społeczne, czy ład korporacyjny.
Marcin Uryga
Starszy analityk rynku budowlanego w PMR
Autor raportu

 

Więcej danych dotyczących zrównoważonego budownictwa w Polsce znajdą Państwo
w raporcie PMR:

 

Zrównoważone budownictwo
w Polsce 2022.
Najważniejsze trendy
i perspektywy rozwoju.

 

Liczne czynniki blokujące działania w zakresie zrównoważonego budownictwa

Jak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego przez PMR na potrzeby raportu, uczestnicy rynku wskazują szereg czynników blokujących szybsze tempo zmian. Jako najsilniejsze blokery postrzegane są niejasne przepisy, zbyt szybko zmieniające się wytyczne oraz zbyt wysoka cena zrównoważonych materiałów. Marcin Uryga dodaje, że poszczególni uczestnicy rynku (architekci, producenci materiałów budowlanych, inwestorzy, firmy wykonawcze) nieco różnili się w swoich szczegółowych ocenach.

Cechą wspólną jest jednak nadanie istotnej wagi aż kilkunastu czynnikom. Świadczy to więc o bardzo dużej liczbie czynników, które równocześnie mają i będą mieć wpływ na tempo rozwoju zrównoważonego budownictwa w Polsce
Marcin Uryga
Starszy analityk rynku budowlanego w PMR
Autor raportu

Wyjaśnienie: N=189-196.

Pytanie zadane na skali od 1 (bardzo mały wpływ) do 5 (bardzo duży wpływ). Im wyższa wartość średniej, tym większy wpływ. Czynniki posortowane od najwyższej średniej.

Źródło: PMR, 2022

Liderzy zmian w zakresie wprowadzania zasad zrównoważonego budownictwa w Polsce

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez PMR na potrzeby raportu, grono firm z branży budowlanej, które cele zrównoważonego rozwoju wpisały w oficjalne dokumenty z roku na rok się powiększa. Przyspieszenie w tym zakresie widoczne jest zwłaszcza w ostatnich dwóch latach (2021-2022).

 

Coraz większa liczba firm zdobywa także doświadczenie w realizacji budynków wpisujących się w założenia zrównoważonego budownictwa. Firmy, które strategicznie podeszły do tego wyzwania i nabyły już odpowiednich kompetencji znajdują się dzisiaj w lepszej pozycji startowej i to one mają szansę najbardziej skorzystać na nadchodzących zmianach.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Szymon Jungiewicz

Construction Business Unit Director