Wiadomości - 8 kwietnia 2022

58 mld zł ze sprzedaży usług online w 2022 roku

Dane z raportu PMR Handel internetowy usługami w Polsce 2022. Analiza rynku e-commerce i prognozy rozwoju na lata 2022-2027 wskazują, że wartość rynku handlu usługami w internecie w 2021 r. wyniosła 48,7 mld zł. Rok 2021 przyniósł odbicie po okresie wyraźnego spadku wywołanego pandemią oraz zbliżył się do wartości osiągniętej jeszcze w 2019 r. Prognozy PMR wskazują, że w scenariuszu bazowym rynek będzie rósł w tempie dwucyfrowym – w latach 2022-2027 średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) rynku wyniesie 12%.

 

Według PMR, sumaryczna wartość rynku e-commerce wyniosła w 2021 r. ponad 111 mld zł. Za większą część rynku odpowiada sprzedaż produktów – w 2021 r. 56% przypadało na zakup produktów, a pozostałe 44% na zakup usług. Handel usługami, w przeciwieństwie do sprzedaży produktów, wyraźnie stracił na skutek pandemii. Część sektorów w pierwszych miesiącach obowiązywania obostrzeń notowała znaczące spadki sprzedaży, co wynikało z nieprzygotowania do funkcjonowania w kanale online. Przedłużające się restrykcje zmusiły firmy do większej aktywności w kanale online, co pomogło przynajmniej częściowo odbudować sprzedaż w porównaniu do poziomu sprzed pandemii, a w niektórych znacząco ją poprawić.

Sektor telekomunikacyjny największym beneficjentem pandemii

Pandemia COVID-19 mocno zmieniła strukturę rynku usług zamawianych online. Prognozy PMR pokazują, że w przypadku części kategorii powrót do poziomów sprzed pandemii nie jest do końca możliwy, bądź odsunie się mocno w czasie.

 

Z drugiej strony, niektóre sektory gospodarki były beneficjentem związanych z pandemią restrykcji i ograniczonej mobilności ludności. Lata 2020-2021 to przyspieszenie wzrostu m.in. wydatków na gry wideo, wartości rynku płatnej telewizji, ale również w innych obszarach, takich jak np. muzyka cyfrowa, e-booki czy treści dla dorosłych. W przypadku zakupów niesubskrypcyjnych, swoją pozycję w 2021 r. odbudowywały przede wszystkim kategorie związane z transportem i mobilnością, które mocno straciły w 2020 r. Usługi telekomunikacyjne z kolei są kategorią, która zyskała najmocniej w przypadku zakupu subskrypcji online.

 

Więcej danych o aktualnej sytuacji polskiego rynku usług cyfrowych znajdą Państwo w raporcie PMR:

 

Handel internetowy usługami
w Polsce 2022.
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027.

 

Pojedyncze zakupy utrzymają przewagę
nad modelem subskrypcyjnym

Struktura wartościowa rynku handlu internetowymi usługami dzieli się mniej więcej po równo na sprzedaż pojedynczych usług i w modelu subskrypcyjnym, z niewielką przewagą modelu pojedynczych zakupów. Warto podkreślić, że sytuacja w Polsce wyróżnia się na tle trendów globalnych, gdzie na europejskim rynku subskrypcji w 2021 r. na zakup usług przypadło mniej więcej 2/3 wartości.

Sytuacja pod względem wolumenowym zasadniczo różni się od struktury wartościowej. W 2021 r. całkowita liczba usług (RGUs) zamówionych online wyniosła blisko 130 mln, przy czym niemal dwie trzecie stanowiły pojedyncze zakupy. Do 2027 r. na rynku przybędzie dodatkowe 30 mln subskrypcji, ale jeszcze bardziej dynamiczny wzrost odnotuje segment pojedynczych zakupów.

200 mln usług w 2027 roku

Według prognoz PMR, rynek handlu internetowego usługami w Polsce utrzyma silny trend wzrostowy w najbliższych latach. Wartość rynku zwiększy się z 48,7 mld zł w 2021 do 97 mld zł w roku 2027. Oznacza to wzrost o blisko 100%. Wzrost rynku stymulowany będzie wysokim popytem, na który wpłyną m.in. dobra sytuacja na rynku pracy i realny wzrost dochodów ludności. Długoterminowo rynek wspierany będzie także przez fakt, że rośnie liczba usług dostępnych wyłącznie przez internet.

 

Na koniec prognozowanego okresu, Polska przekroczy granice 200 mln usług rocznie zamawianych w kanale internetowym. Sam rynek subskrypcji, pod względem wolumenowym, zyska dodatkowe ok. 30 mln RGUs. Jednak naszym zadaniem, w ogromnej większości nie będą to nowe usługi, ale zmiana kanału dystrybucji obecnych. Z puntu widzenia dostawców, sprzedaż i obsługa w kanale online wpłynie pozytywnie na rentowność.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Paweł Olszynka

ICT Business Unit Director

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.