Wiadomości - 18 czerwca 2021

15 mld zł na rynku Telko B2B w Polsce i wpływ COVID-19 na rynek

PMR szacuje wartość rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce na blisko 15 mld zł. W 2020 r. rynek zanotował wzrost głównie dzięki większym przychodom operatorów komórkowych z interkonektu – efekt kryzysu COVID-19 i zwiększonego ruchu połączeń telefonicznych. Również na detalicznym rynku usług dla biznesu widać pozytywną dynamikę w ubiegłym roku – znaczenie ma nastawienie operatorów na budowanie wartości świadczonych usług oraz coraz mniejsza presja cenowa na rynku.

Największy wpływ hurtu komórkowego

Według szacunków PMR, w 2020 r. wartość rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce zanotowała wzrost o przeszło 3%, osiągając poziom 14,7 mld zł. Pozytywnie na koniunkturę rynkową wpływa zarówno detaliczny segment usług dla biznesu, jak i segment hurtowy, przy czym w ubiegłym roku waga tego drugiego była większa. Z uwagi na kryzys COVID-19 wartość hurtu na polskim rynku telekomunikacyjnym zyskała na poziomie przychodów operatorów komórkowych, które odpowiadają za 80% całego rynku hurtowego. Trend pracy zdalnej i odchodzenie od biur oraz izolacja społeczna w związku z zaistniałą pandemią dynamicznie zwiększyły ruch połączeń na detalicznym rynku telefonii komórkowej. Konsekwentnie przełożyło się to na wyższe przychody operatorów z interkonektu (rozliczeń międzyoperatorskich).

Kluczowa jakość a nie cena usługi

Rynek usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym w Polsce w ostatnich dwóch latach rośnie w niskich dynamikach, z tendencją do stagnacji. Rynek ogranicza przede wszystkim wysokie nasycenie usługami (usługami telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, DLISP). Z drugiej strony trend nastawienia operatorów na wartość i jakość świadczonych usług, który zdominował rynek telekomunikacyjny na przestrzeni trzech ostatnich lat, powoduje, że koniunktura rynkowa jest w dalszym ciągu dodatnia. Szczególnie widać to w segmencie mobilnym (podwyżka cen usług telefonii komórkowej w latach 2018-2019) oraz ISP (popyt i sprzedaż łączy o wyższej parametryzacji – łącza światłowodowe, zmodernizowane łącza TVK – co wiąże się z wyższą stawką opłaty abonamentowej).

 

Cena usługi zaczyna odgrywać coraz mniejszą rolę również na rynku transmisji danych, który w ostatnich okresach podlegał mocnej ekspozycji na presję cenową. Polskie firmy w większym stopniu stawiają na jakość i terminowość świadczonych usług teletransmisyjnych, co pociąga za sobą wybór rzetelniejszego i tym samym droższego dostawcy usługi. Trend ten nabrał większego znaczenia w trakcie pandemii z uwagi na sytuację kryzysową. Ponadto przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z dodatkowych usług okołoteletransmisyjnych, zabezpieczających ich zasoby o krytycznym znaczeniu. Wspomniane czynniki budują wartość rynku transmisji danych.

 

Więcej danych o aktualnej sytuacji polskiego rynku usług telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw i operatorów znajdą Państwo w raporcie PMR:

 

Usługi telekomunikacyjne dla sektora biznesowego i operatorskiego w Polsce 2022.
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027.

 

Ujemne prognozy dla rynku: CAGR 2021-2026: -3,3%

W latach 2021-2026 PMR prognozuje ujemny CAGR (-3,3%) na rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce. W perspektywie sześciu kolejnych lat rynek znajdzie się w trendzie spadkowym, który wygeneruje sytuacja w segmencie hurtowym – obniżka głównie stawek MTR, ale również FTR, regulowana unijnym rozporządzeniem, począwszy od roku 2021. Z kolei detaliczny rynek biznesowy w prognozowanym okresie utrzyma lekką tendencję wzrostową – w dalszym ciągu pochodna nastawienia operatorów na budowanie wartości świadczonych usług, ale także coraz mniejsza wrażliwość klienta biznesowego na ceny usług.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Paweł Olszynka

ICT Business Unit Director

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.