Wejście na rynek szczepionek w Europie

Wyzwanie:

Jak przeprowadzić wejście na rynek szczepionek w wielu krajach równocześnie?

Firma wytwarzająca produkty farmaceutyczne planowała wejście na rynek szczepionek i zaoferowanie odbiorcom z Unii Europejskiej nowego produktu. By lepiej przygotować się do działań sprzedażowych i marketingowych, zaangażowała PMR Consulting & Research do przeprowadzenia szeroko zakrojonej analizy rynków europejskich.

Celem projektu było skonstruowanie efektywnej strategii wprowadzenia nowej szczepionki na rynek. A podstawą do zbudowania jej miały stać się dane na temat preferencji odbiorców, otoczenia konkurencyjnego i potencjału rozwoju rynku.

 

Rozwiązanie:

Kompleksowa analiza rynku szczepionek w Europie

Nasi badacze oraz konsultanci przeanalizowali kluczowe obszary i zagadnienia mające wpływ na projekt inwestycyjny planowany przez naszego klienta:

  • popyt na nową szczepionkę,
  • farmaceutyki obecnie stosowane w celu zapobiegania analizowanym infekcjom,
  • preferencje zakupowe odbiorców,
  • dane epidemiologiczne,
  • prognozy gospodarcze,
  • otoczenie konkurencyjne,
  • najbardziej efektywne narzędzia marketingowe i sprzedażowe.

Każdy z tych obszarów został przeanalizowany zarówno dla indywidualnego kraju, jak i ogółem dla regionu. W czasie realizacji tego projektu badacze PMR zgromadzili dane wtórne, a następnie uzupełnili je danymi pierwotnymi z wywiadów przeprowadzanych równocześnie w kilku krajach.

 

Efekt:

Eksperckie rekomendacje jako podstawa skutecznej strategii

Klient otrzymał od PMR Consulting & Research raport prezentujący dogłębną wiedzę na temat rynku szczepionek w każdym z badanych krajów. Ważną częścią raportu były konkretne rozwiązania w zakresie promocji i sprzedaży, które należy zastosować, aby proces wejścia na nowe rynki był najbardziej skuteczny, a ryzyko biznesowe zminimalizowane.

Nasze rekomendacje pozwoliły klientowi przygotować i rozpocząć sprzedaż nowego produktu na rynkach Europy Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej.