Wejście na rynek

Wprowadzenie na rynek nowego produktu lub rozpoczęcie działalności na nowym rynku to wyzwania obarczone sporym ryzykiem. W czasie tego rodzaju inwestycji ważna jest szczegółowa wiedza o rynku, identyfikacja potrzeb lokalnych odbiorców oraz znajomość skutecznych strategii penetracji rynku. To właśnie te elementy mogą pomóc przeprowadzić wejście na rynek, zminimalizować zagrożenie niepowodzeniem oraz w pełni wykorzystać możliwości rynkowe.

Pomogliśmy już ponad 100 firmom skutecznie zrealizować projekty wejścia na nowe rynki w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Było to możliwe dzięki naszym kompetencjom w zakresie badania rynków i konsumentów, zrozumieniu lokalnych modeli biznesowych oraz wiedzy na temat strategii wzrostu, które naprawdę działają.

Pomagamy osiągnąć sukces na nowym rynku

Naszym nadrzędnym celem w czasie projektów doradczych typu wejście na rynek jest długoterminowy sukces rynkowy naszego klienta. W szczególności pomagamy:

 • poznać rynek i klientów,
 • wybrać kierunek rozwoju o największym potencjale,
 • wykorzystać nowe możliwości biznesowe,
 • zminimalizować ryzyka związane z inwestycją,
 • zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Doradzamy, jak skutecznie przeprowadzić wejście na rynek

W projektach mających na celu wejście na rynek lub wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu realizujemy zazwyczaj serię działań. Połączenie poniższych elementów zapewnia naszym klientom wsparcie, jakiego potrzebują, by z sukcesem budować długoterminową przewagę konkurencyjną na nowym rynku.

Badanie rynku

 • Analiza rynku, która dostarcza informacji o jego wartości i potencjale rozwoju w perspektywie najbliższych lat.
 • Identyfikacja czynników stymulujących wzrost rynku, jak również barier i formalnych ograniczeń dla wejścia na badany rynek.
 • Przegląd struktury rynku, co pozwala zidentyfikować najważniejszych uczestników rynku (nie tylko konkurencyjne przedsiębiorstwa, ale i interesariuszy mających wpływ na kształt i rozwój rynku).
 • Analiza konkurencji wskazująca najmocniejszych graczy, stosowane modele biznesowe i sprzedażowe, oferowane produkty, a także dominujące strategie marketingowe i cenowe.
 • Analiza otoczenia biznesowego, która obejmuje sprawdzenie m.in. warunków prawnych lub technologicznych prowadzenia biznesu na danym rynku.
 • Badania marketingowe pozwalające lepiej poznać potencjalnych klientów oraz ich potrzeby, oczekiwania i zwyczaje zakupowe.

Analiza szans i zagrożeń

 • Przegląd nowych możliwości biznesowych, które otworzą się przed inwestorem po wejściu na nowy rynek.
 • Identyfikacja zagrożeń i ryzyk związanych z inwestycją, wraz ze stworzeniem najbardziej prawdopodobnych scenariuszy.
 • Przegląd nisz rynkowych pod kątem poszukiwania szans na poszerzenie obszaru działania na nowym rynku.
 • Określenie perspektyw wzrostu rynku i zbadanie możliwości oraz skali potencjalnego zarobku na nowym rynku.
 • Badanie szans na sukces w kontekście celów klienta, czyli ustalenie, czy planowana inwestycja ma uzasadnienie ekonomiczne i biznesowe.

Rekomendacje

 • Doradzamy, jaką decyzję podjąć – np. czy warto zainwestować – oraz wskazujemy, który segment rynku ma największy potencjał sprzedażowy.
 • Pomagamy zidentyfikować partnerów biznesowych (np. dostawców lub dystrybutorów) i prowadzimy naszych klientów przez proces negocjacji oraz rozpoczynania współpracy.
 • Sugerujemy model biznesowy, który ma największą szansę sprawdzić się na nowym rynku lub w odniesieniu do nowego produktu / usługi.
 • Tworzymy strategię wejścia na rynek, obejmującą zalecenia dotyczące działań m.in. operacyjnych, zaopatrzeniowych, sprzedażowych i marketingowych.
 • Opracowujemy strategię pozycjonowania i rozwoju biznesu na nowym rynku, z uwzględnieniem sposobów radzenia sobie z ryzykiem inwestycji.

Odpowiadamy na najbardziej skomplikowane pytania

Przyjmując opisane powyżej podejście, mamy pewność, że nasze doradztwo w procesie wejścia na nowy rynek jest profesjonalne, kompleksowe i efektywne. Dzięki temu nasi klienci uzyskują odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań, m.in.:

 • Czy inwestycja w nowy rynek znajdzie odzwierciedlenie w popycie na produkt?
 • Jakie szanse i zagrożenia należy uwzględnić w opracowywanym modelu biznesowym?
 • Jak wygląda nasilenie konkurencji na docelowym rynku? Jak będzie się zmieniać w najbliższym czasie?
 • Jakich produktów i usług potrzebują lokalni klienci?
 • Jak efektywnie dotrzeć ze swoją ofertą do nowych odbiorców?

Udostępnij tę stronę!

Pozostałe usługi

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.